Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

HD-indeks - status

NESK sendte i mars 2016 en henvendelse til NKK
der vi ba om en forklaring og kvalitetssikring av den HD indeksen NKK benytter.
I brev datert 2. februar 2017 svarer NKK til NESK at de har oppdaget feil i
sitt datauttrekk som danner basis for beregning av HD-indeksen.

Les mer …

Viktig melding om gentester

NESK har foretatt en kartlegging som viser at et stort antall hunder som er blitt testet for PRA ikke har registrert status hos NKK. NKK er nå ajour når det gjelder punching av PRA-resultater. Det betyr at dersom resultater ikke er registrert i DogWeb så har NKK mangelfull informasjon.

Les mer …

Nye rutiner for å bestille PRA rekvisisjonsskjema

Det er kommet nye rutiner for å bestille PRA rekvisisjonsskjema som må bestilles før prøven tas, og dette gjøres via “Min Side”www.nkk.no. For informasjon om hvordan bestille rekvisisjonsskjema se HER. Denne nye rutinen må følges for å få PRA data inn i DogWeb.

PRA status finnes nå kun i DogWeb

I startfasen var det laboratoriet ved Veterinærhøgskolen som utførte PRA testen og NESK fikk kopi av listene når de ble oversendt til NKK. Senere har NKK godkjent at også andre laboratorier i utlandet kan utføre testene, og disse resultatene går rett til NKK uten at NESK får kopi av resultatene. Det er altså NKK som manuelt legger inn data de mottar fra de ulike laboratoriene som utfører gentester og NESK har ikke lenger en fullstendig liste over alle norske hunder som er testet. NESK har derfor besluttet at klubben ikke lenger vil publisere egne PRA-lister.

Les mer …

Husk – ny registreringsrestriksjon trer i kraft 1. april 2013

F.o.m. denne dato må det være kjent PRA status på individene som blir benyttet i avl for å få registrert valpekull. Hvis et av individene er PRA bærer kan denne kun pares med en som er PRA fri. Rekvisisjonskjema for gentesten bestilles på ”Min Side” på nkk.no. Alle resultater vil være å finne i DogWeb i løpet av kort tid.

NESK Avlsråd