Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

HD-indeks - status

NESK sendte i mars 2016 en henvendelse til NKK
der vi ba om en forklaring og kvalitetssikring av den HD indeksen NKK benytter.
I brev datert 2. februar 2017 svarer NKK til NESK at de har oppdaget feil i
sitt datauttrekk som danner basis for beregning av HD-indeksen.

De har nå satt i gang en prosess for å evaluere og kvalitetssikre grunnlagsdata. Inntil dette
arbeidet er ferdigstilt mener avlsrådet at HD-indeksen ikke kan brukes som kriterium
verken for godkjennelse av NESK avlshunder eller for å ligge på NESKs
valpeliste.

Avlsrådet
ønsker derfor inntil videre å bruke følgende kriterier:

NESK avlshunder: hunden skal være HD-fri (status A eller B) og
minimum 50% av kullsøsken skal ha kjent HD-status.

Foreldre til kull på valpeliste: begge foreldre skal være fri for
HD (status A eller B).

Vi har tillit til at oppdrettere ivaretar
rasens beste selv om HD-indeksen ikke er tilgjengelig i denne perioden. Når
en kvalitetsikret indeks er gjeninnført vil avlsrådet gå gjennom status og
vurdere alle avlshunder i NESK i henhold til nye, gjeldende avlshundskriterier.

NESK kommer tilbake med mer info rundt HD på
nesk.no, i Fuglehunden og i årsberetningen for 2016.