Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

Husk – ny registreringsrestriksjon trer i kraft 1. april 2013

F.o.m. denne dato må det være kjent PRA status på individene som blir benyttet i avl for å få registrert valpekull. Hvis et av individene er PRA bærer kan denne kun pares med en som er PRA fri. Rekvisisjonskjema for gentesten bestilles på ”Min Side” på nkk.no. Alle resultater vil være å finne i DogWeb i løpet av kort tid.

NESK Avlsråd