Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

Registeringsrestriksjon på PRA

Det er nå kommet en registreringsrestriksjon på PRA som trer i kraft for paring som er foretatt fra og med 01.04.2013.

generalforsamlingen i fjor så ble det enstemig bestemt at NESK skulle søke NKK om registeringsrestriksjon angående PRA.

NKK Hovedstyret og Sunnhetsutvalg (SU) måtte godkjenne dette og nå er bestemt at det skal innføres krav om kjent DNA-status for rcd4-PRA for foreldredyr for at avkom skal registreres, samt at minst én av foreldredyrene må være fri for det sykdomsfremkallende genet.

Det gis dispensasjon fra krav om kjent status ved bruk av utenlandske hunder, importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen tro i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for slik dispensasjon er at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er fri for dette PRA-genet.

Les mer om PRA her.

Se vedtaket her.