Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

Status PRA

Analysemetoden for PRA og systemene rundt for å ta i mot prøver og rapportere dette videre mot NKK etc. er nå på plass.

For mer informasjon angående PRA, se artikkelen: PRA - Progressiv retinal Atrofi - Arvelig blindhet.

Hva betyr PRA status for min hund:
  • Frisk, hunden bærer ikke det muterte genet.
  • Bærer, hunden er helt frisk men kan ikke pares mot en annen hund som er bærer.
  • Affisert, hunden har PRA og vil utvikle sykdommen. Hunden vil gradvis begynne å bli blind. Det er uvisst når men det kan skje fra 4 års alder og oppover til veldig sen alder.

Alle som har tenkt å bruke hundene sine i avl blir oppfordret til å teste hunden slik at PRA blir kjent. Ut fra resultatet vil det da bli enkelt og se hvilke hensyn man må ta med valg av makker eller om hunden ikke bør brukes i avl.

For å kartlegge forekomst/blodslinjer så raskt som mulig vil det være ønskelig at alle engelsksettereiere tester hundene sine. Dette vil din veterinær kunne gjøre rask ved å ta blodprøver ved ditt neste besøk. Veterinæren sender blodprøvene til Blodtypelaboratoriet ved Norges Veterinærhøgskole. Eier betaler hos veterinæren kun for blodprøvetagningen. Eier får senere tilsendt analyseresultatet og regning fra Blodtypelaboratoriet for testing av analysen som er på kr 750 kr + MVA. Da PRA testing er nytt kjenner mange veterinærer ikke til praksisen. Husk å påse hos veterinær at det tas både EDTA blod og serum av hunden. Analyseskjema for PRA ligger på "Min Side"

Å få PRA registrert i DogWeb slik som CL (Hjernesvinn) vil kunne ta litt lenger tid enn antatt da IT-utviklere i NKK er i permisjon. For å løse denne oppgaven så har Avlsårdet kommet opp med en god, midlertidig løsning. Navn på hunder som blir testet og resultatet vil fortløpende bli lagt til listen, http://avl.no/PRA_STATUS.html. Her vil også foreldre til de hunder som får status affisert (har PRA) komme med slik at de vil stå frem som bærere. (En kan ikke si noe om foreldrene er bærere eller affisert med informasjon om kun en hund har status. Hvis vi mottar informasjon om at en annen hund er fri så kan en konkludere med at foreldre til den hund som er affisert kun er bærere). Listen vil også inneholde fri generert avkom, i.e. avkom etter foreldre som begge er fri. Valpelista og NESK avlshunder vil også bli oppdatert med PRA status slik som det er i dag for CL.

Ta gjerne en kontakt med Avlsrådet hvis det er spørsmål som dukker opp.

Anders Haugen
NESK Avlsråd