Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

PRA testing av valpekull

Det er fokus på å redusere forekomsten av PRA men det er viktig at vi ikke kaster babyen ut med vaskevannet! Engelsksetteren er en veldig god jakthund og det det ønsker vi at den fortsatt forblir. Det er derfor viktig for engelsksetteren at gode individer brukes i avl selv om hunden er bærer eller ei. Bare en ikke parer to bærere sammen så blir ingen individer syke. Det er mange egenskaper som legges i vektskåla når en avlshund skal velges til en tispe og da er det viktig det fokuseres på de jaktlige egenskaper som rasen trenger og ikke så mye om en hund er bærer eller ei. Er en hund bærer så er den frisk!

I valpekull hvor en av foreldrene er PRA bærere oppfordrer NESK Avlsråd oppdrettere til å teste valpekullet.

For å få dette gjort på en fin måte så er det lurt å forhåndsregistrere valpene så de har registreringsnummer. Alle valpene vil da bli registret på oppdretter. Når valpene blir solgt så kan hundenavn og eier byttes om til valpekjøper. Se nytt elektronisk registreringssystem http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=13878.

Hos veterinæren tar du blodprøver av alle valpene når de har passert 6 uker. Samtidig ID merkes de (som nå er obligatorisk før levering). Ved at valpene chip merkes i forbindelse med at blodprøvene tas,  sikres også identiteten på resultatet Det kan også være greit å benytte dette besøket til en helsesjekk med tilhørende helseattester.

NVH har kommet opp med en pris for å PRA teste hele valpekullet. Prisen er 2000 kr + MVA under forutsetning at:

  • Valpekullet er etter gentestede foreldre / foreldre med kjent bærerstatus ved parring
  • Prisen gjelder hvis NVH kan sende et svar og faktura til oppdretter.

Last ned skjema fra "Min Side".

Liste over engelsk settere med kjent PRA status finnes her http://www.avl.no/PRA_STATUS.html

For mer informasjon angående PRA, se artikkelen: PRA - Progressiv retinal Atrofi - Arvelig blindhet.

NESK Avlsråd