Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

PRA status finnes nå kun i DogWeb

I startfasen var det laboratoriet ved Veterinærhøgskolen som utførte PRA testen og NESK fikk kopi av listene når de ble oversendt til NKK. Senere har NKK godkjent at også andre laboratorier i utlandet kan utføre testene, og disse resultatene går rett til NKK uten at NESK får kopi av resultatene. Det er altså NKK som manuelt legger inn data de mottar fra de ulike laboratoriene som utfører gentester og NESK har ikke lenger en fullstendig liste over alle norske hunder som er testet. NESK har derfor besluttet at klubben ikke lenger vil publisere egne PRA-lister.

PRA status for ulike individ finnes derfor i dag kun i DogWeb. I nærmeste fremtid vil helsedata fra DogWeb som CL og PRA status også inkluderes i vår egen hundedatabase under området "Helsedata".

NESK har nylig avdekket at et stort antall hunder som er PRA testet ikke er registrert i Dogweb. En årsak til dette kan være at NKK i 2014 endret policy for registrering av gentester, og at det nå kun gjøres mot et gebyr på kr. 150. NESK vil med flere av de andre raseklubbene i gruppe 7 starte et arbeid mot NKK for å endre policy slik at alle gentester registreres og publiseres i DogWeb.

Etter oppdrag fra NESK har NKK arbeidet med funksjonalitet for at alle frigenererte avkom skal vises i DogWeb tilsvarende som for CL. NKK har fått denne funksjonaliteten på plass men det gjelder bare valpekull som er født etter midten av desember 2014. NESK har bedt om at alle tidligere kull blir født etter frie foreldre blir frigenerert.

NESK oppfordrer alle medlemmer til å sjekke status for egen hund i DogWeb. Oppdages det feil status bør det rettes opp ved å rette en henvendelse til registreringsavdelingen i NKK.