Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

Registeringsrestriksjon på PRA

Det er nå kommet en registreringsrestriksjon på PRA som trer i kraft for paring som er foretatt fra og med 01.04.2013.

Les mer …

PRA testing av valpekull

Det er fokus på å redusere forekomsten av PRA men det er viktig at vi ikke kaster babyen ut med vaskevannet! Engelsksetteren er en veldig god jakthund og det det ønsker vi at den fortsatt forblir. Det er derfor viktig for engelsksetteren at gode individer brukes i avl selv om hunden er bærer eller ei. Bare en ikke parer to bærere sammen så blir ingen individer syke. Det er mange egenskaper som legges i vektskåla når en avlshund skal velges til en tispe og da er det viktig det fokuseres på de jaktlige egenskaper som rasen trenger og ikke så mye om en hund er bærer eller ei. Er en hund bærer så er den frisk!

I valpekull hvor en av foreldrene er PRA bærere oppfordrer NESK Avlsråd oppdrettere til å teste valpekullet.

Les mer …

Status PRA

Analysemetoden for PRA og systemene rundt for å ta i mot prøver og rapportere dette videre mot NKK etc. er nå på plass.

Les mer …

Hypotyreose - Nedsatt stoffskifte

Hypotyreose er en sykdom der kroppen har for lite av eller manglende virkning av hormonet tyroksin.

Les mer …