Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

CL- Ceroid Lipofuscinose

Også kalt familiær idioti eller Hjernesvinn. Nedarves recessivt hos engelsk setter.

Symptomer

Klinisk viser symptomer seg ved 1-2 års alder. Det er svært variable symptomer, men de vanligste er personlighetsforandringer, nedsatt synsoppfattelse, generell ustøhet, hodeskjelving, kramper og lammelser. Karakteristisk symptom er at hundene viser frykt i kjente miljøer, de kan bli redde skygger og stillestående gjenstander. Hundene dør som regel før de når 2 års alder.

Les mer …

PRA - Progressiv retinal Atrofi - Arvelig blindhet

PRA er betegnelsen på en gruppe sykdommer som angriper synscellene i øynenes netthinner. I utgangspunktet er netthinnen normalt utviklet og hunden har normalt syn, men på et tidspunkt skjer det en gradvis ødeleggelse av synscellene og ender med total blindhet. En DNA test er nå på plass for engelsksettere. Det er samme sykdom og mutagen (PRA-rcd4) som finnes hos gordonsettere og irsksettere.

Les mer …

Gjennombrudd i forskning vedrørende PRA hos engelsksetteren

Vi har fått et gjennombrudd med å finne en mutasjon som gir PRA (progressiv retinal atrofi) hos engelsksetteren.

Les mer …