Norsk Engelsksetterklubb

Wed04172024

Oppdatert08:07:39 PM

NESK Oppdretterpris Jakt

NESK sin "Oppdretterpris Jakt" ble innstiftet i 2006. Oppdretterprisen består av NESK sitt diplom, samt premie gravert med "Oppdretterpris Jaktegenskaper".
Hedersbevisningen kan tildeles medlemmer som kan vise til gode resultater i sitt engelsksetteroppdrett på jaktprøver. 50 prosent av kullet eller minimum tre avkom skal være tildelt minst 1.AK på jaktprøver innen kullet fyller 5 år. (I kull med ujevnt antall valper rundes det nedover, i.e. 3 av 7, 4 av 9, etc.). Det må være minimum 3 avkom i et kull for å kunne vurderes for prisen og i kull med 3-6 avkom må 3 avkom være tildelt 1.AK på jaktprøver.

Les mer …