Norsk Engelsksetterklubb

Wed04172024

Oppdatert08:07:39 PM

NESK Valpeliste

Medlemmer i NESK kan legge ut kull på NESK Valpeliste. Prisen er kr. 400. Hvis en eller begge foreldre er godkjente NESK Avlshunder er denne tjenesten gratis.

Les mer …

Valpekull på Finn.no

Vi har fått henvendelser over valpekull som ligger på finn.no. Det er en del valpekull som ligger der hvor foreldrene ikke har kjent PRA status og et kull hvor begge foreldrene er bærere. Da er det veldig stor sjans for at valpekjøperen betaler mye penger for en valp som vil utvikle PRA!

Les mer …

Hundeavl - En etisk vurdering

RÅDET FOR DYREETIKK
Oppnevnt av Landbruksdepartementet

Innledning

Rådet for dyreetikk har tidligere tatt opp dyrevernmessige og etiske sider ved produksjonsdyravlen, og ser det som en naturlig fortsettelse å vurdere forholdene hos familiedyr, og da først og fremst hos hund.

Les mer …