Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Gjennombrudd i forskning vedrørende PRA hos engelsksetteren

Vi har fått et gjennombrudd med å finne en mutasjon som gir PRA (progressiv retinal atrofi) hos engelsksetteren.

PRA er betegnelsen på en gruppe sykdommer som angriper synscellene i øynenes netthinner. I utgangspunktet er netthinnen normalt utviklet og hunden har normalt syn, men på et tidspunkt skjer det en gradvis ødeleggelse av synscellene og ender med total blindhet.

Det jobbes med å få en DNA test plass i Norge som regnes med å være på plass innen kort tid.

Styret i NESK har fremmet følgende forslag frem på generalforsamlingen til NESK.

FORSLAG FRA STYRET TIL REGISTRERINGSRESTRIKSJON
Krav:
Kjent PRA (progressiv retinal atrofi) status på engelsksettere som skal benyttes i avl.

Begrunnelse:
Dette vil kunne innebære at oppdrettere kan forhindre at hunder blir syke og utvikler PRA, ved at to bærere ikke parres eller bærer mot sykt individ ikke parres. På denne måten kan en redusere forekomsten av PRA slik som er blitt gjort ved CL. For mer informasjon angående PRA, se årsberetning fra avlsrådet, paragraf 11.4 PRA.
Dette ønskes innført fra 01.01.2013.
Innføring av dette krav må godkjennes av NKK.

For mer informasjon se Årsberetning for 2011.

Ytterligere informasjon vil komme i Fuglehunden.

NESK Avlsråd