Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Hypotyreose - Nedsatt stoffskifte

Hypotyreose er en sykdom der kroppen har for lite av eller manglende virkning av hormonet tyroksin.

Symptomer

Nedsatt aktivitetsnivå, vektøkning, varmekjær, deprimert, tørr pels, håravfall, hudinfeksjoner og reproduksjonsproblemer i form av sterilitet og forlenget intervall mellom løpetider hos tisper. Spesielt for engelsk setter er at høy jaktlyst vil kunne kamuflere et nedsatt aktivitetsnivå som er typisk for sykdommen. Håravfall er ofte bare være lokalisert til haletippen. Dette vil igjen resultere i halesår som ikke gror. Det vi også ser på engelske settere siden de er hvite er en misfarging av pelsen, særlig under buken og rundt kjønnsorganer.

Undersøkelse, behandling og avl

På mennesker finnes det en identisk tilstand og her er det påvist at det finnes en genetisk faktor. Flere undersøkelser på hund viser familiære sammenhenger. Undersøkelser med måling av tyroglobulin antistoffer understøtter hypotesen om en arvelig komponent. Dersom en har mistanke om at ens hund har problemer med stoffskifte, sørg for å få tatt en utvidet blodprøve med: TSH , TT4 og TGAA (Tyroidea globulin auto antistoff). Sykdommen lar seg enkelt behandle med daglig tilførsel av tyroksin. Det har forekommet at hunder har blitt brukt i avl FØR hunden har utviklet hypotyreose. Man kan ikke laste en oppdretter for dette. Hunden kan ha vært helt normal før den begynte å vise symptomer ved for eksempel 5 års alder.

Forskning

Helseutvalget i Nesk har fått bevilget et betydelig beløp ( 125 000) fra Dyrlege Smiths stiftelse til forskning på denne lidelsen. Helseutvalget har fått alle data på ES testet med tanke på hypotyreose siste 5 år- fom 1.1.2001- tom ajourførte okt 2005. Totalt testede ca 1000 stk ES dvs ca 20% av registrerte ES i den perioden er testet pga mistanke hypotyreose. Viktig å poengtere at denne informasjonen er konfidensiell og underlagt veterinær taushetsplikt. Her må det poengteres at det sendes en del prøver til andre land- så dette er bare de som er testet i Norge. Av disse viser ca 30% verdier som tilsier at hunden har hypotyreose. Dette stemmer godt overens med hva vi hadde forventet da tall fra USA viser at ES er den rasen som har hyppigst forekomst av sykdommen