Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Europa Cup 2006 for engelsksettere

Europa Cup for engelsksettere går av stabelen 4-5. oktober utenfor Milano. (Den blir etterfulgt av VM like syd for Firenze 6-9. oktober). Norge har anledning å stille med maksimum 4 hunder + 1 reserve. Dette er ikke en lagkonkurranse, men best hund sammenlagt over to dager.

De som er interessert i å stille for Norge må melde seg på til NESK Avlsråd v/Rune Frankmoen (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) innen 1. juni 2006.

Hvis mange hunder blir påmeldt vil vi, som i fjor holde en uttagning. På denne uttagningen vil det bli lagt vekt på søkskvalitetene som passer til VM-reglementet, dvs. først og fremst reviering.

NESK arbeider med sponsorer og håper å kunne hjelpe deltagerne økonomisk.
 
NESK Avlsråd

Info for de som kunne ha tenkt seg til Italia under VM og EM

 Vår veterinær Nina Hjelmås Lien har laget et informasjonsskriv til de som kunne ha tenkt seg til Italia under VM og EM for stående fuglehunder 2006.

Vær ute i god tid da det tar inntil 5-6 måneder å få alle papirene i orden.

Hva må ordnes før utreise:
Hunden må ha et EU-pass som inneholder navn på dyrets eier og en beskrivelse av dyret og som dokumenterer gyldig ID-merking1).  I tillegg skal dyret være vaksinert mot rabies med en inaktivert vaksine i henhold til vaksineprodusentens anbefalinger og vaksinasjonen må være gyldig2). Det skal også foreligge svar fra et godkjent laboratorium på en blodprøve som er tatt tidligst 120 dager etter siste rabiesvaksinering og senest den dagen vaksinasjonens gyldighet utløper og som viser at dyret har et antistoffnivå på minst 0,5 IE/ml. For at dokumentasjonen for tilstrekkelig høyt antistoffnivå skal beholde sin gyldighet, må dyreeier sørge for at dyret blir revaksinert mot rabies innenfor den tidsrammen vaksineprodusenten anbefaler; overskrides fristen for revaksinering, må det tas ny blodprøve.
Merknader 1)Som gyldig ID-merking regnes mikrochip eller lett leselig tatovering. Etter den 3. juli 2011 er det imidlertid bare mikrochip som vil være gyldig merkemetode. 2)Ved grunnvaksinering regnes rabiesvaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at vaksinasjonen er utført. Ved revaksinering regnes vaksinasjonen som gyldig fra revaksinasjonsdato dersom dyret revaksineres før gyldigheten av forrige vaksinasjon har utløpt. Revaksinering regnes som grunnvaksinering dersom det ikke foreligger dokumentasjon fra veterinær som bekrefter gyldighetstiden for forrige vaksinasjon.

Frivillige tiltak som anbefales av Mattilsynet:
Mattilsynet anbefaler at hunder og katter som fraktes over landegrensene blir behandlet mot flått. Det finnes i dag effektive midler som for en lengre periode reduserer faren for at dyr blir angrepet av flått, lus og lignende. Mattilsynet anbefaler også at hunder vaksineres mot valpesyke og leptospirose selv om dette ikke lenger er noe krav. Snakk med din veterinær om dette.

Før innreise til Norge igjen:
Hunden må behandles mot echinococcose med et godkjent preparat (for eksempel praziquantel eller epsiprantel) i løpet av de siste 10 dager før innførsel. Norske dyr som reiser til utlandet for kortere perioder enn 10 dager, skal behandles i utlandet før innreise til Norge. Behandlingen mot echinococcose skal gjentas senest 7 dager etter innførsel og dokumenteres i passet av veterinær. Ved attestasjon for flått- og echinococcosebehandling skal dato og klokkeslett angis. Forskriften sier at behandlingen før innreise til Norge skal ha funnet sted i avsenderlandet i løpet av de 10 siste dager, men vi anbefaler at det blir gjort 2 dager før innførsel. Etter innførsel/tilbakeførsel til Norge skal hund og katt i løpet av 7 dager behandles på nytt.

Grensekontroll:
Ved innførsel av kjæledyr fra alle EU-land unntatt Sverige skal dyr og nødvendige dokumenter uoppfordret forevises Tollvesenet for kontroll.

Spesielt for Italia:
Stor utbredelse av Leishmaniose (kronisk infeksjonssykdom med varierende og diffuse symptomer)som spres med sandfluer. Symptomer opptrer fra måneder til år etter infeksjon. Det finnes ingen behandling og hundene dør etter hvert. Det er også en viss risiko for at mennesker kan smittes av denne sykdommen. Forebyggende tiltak er midler mot sandfluer som f.eks.  Scalibor halsbånd. Må settes på en uke før avreise. Et annet preparat er Bayvantic. I Italia er det også en viss utbredelse av hjerteorm på hund. Symptom kommer først flere år etter infeksjon(sirkulatorisk svikt) Behandling er Interseptor eller Ivomec. Forebyggende preparater er Stronghold, Advocate og Milbemax. Milbemax kan brukes som behandling mot Echinococcose også, da det inneholder Praziquantel. Konklusjon:Hvis man bruker Scalibor halsbånd og setter det på en uke før avreise er hunden beskyttet mot flått og sandfluer. Bruker man Milbemax i den påbudte behandlingen mot Echinococcose forebygger man samtidig mot hjerteorm

Kartlegging av genetisk variasjon hos ES i Norge

Den senere tid har det vært mye fokus på det faktum at flere av hannhundene med flest paringer i Norge ikke er godkjente avlshunder i NESK.


Det kan heri ligge både helsemessige eller eksteriørmessige aspekter som gjør at de ikke vil oppnå en avlshundstatus. Men i all hovedsak er årsaken taket på antall paringer -15 paringer eller 100 valper. Vi vet alle at det er hannhunder med mange flere paringer enn dette.

Det er ønskelig å få flest mulig hunder inn under paraplyen ”godkjente avlshunder”. Det har fra flere hold blitt stilt spørsmål ved om det er forsvarlig å øke antall avkom etter en hannhund. I dag kan vi ikke si med sikkerhet om det er det eller ikke da det ikke foreligger noen vitenskapelig dokumentasjon som viser innavlsgraden i vår rase. Da vil slike beslutninger være basert på dårlig vitenskapelig grunnlag. Man har 5 prosent-regelen som sier at ”en hannhund ikke skal ha flere avkom enn det som tilsvarer 5 prosent av registrerte valper over en 5 års periode”. PÅ ES hvor det registreres ca 1000 avkom pr år, vil dette være ca 250 avkom. Denne regelen er omdiskutert og enkelte genetikere mener dette er unødig mye.
 
Den eneste måten man virkelig kan få vite innavlsgraden på ES er å foreta en kartlegging av genetisk variasjon ved hjelp av gentester av et tilfeldig utvalg hunder. Vi har vært i kontakt med Frode Lingås på NVH og han sier at prisen vil ligge i størrelsesorden 100 kroner per markør / individ. ved 10 markører og 50 individer blir det altså 50.000.- som er en minimumspakke. Han anbefaler at en legger seg på et noe høyere antall markører, kanskje også individer, så et sted rundt 100.000 er realistisk.
 
 
Avlsrådet ønsker at styret skal støtte et slikt prosjekt økonomisk- først da kan man se om det er forsvarlig å øke antall avkom etter hannhunder eller om innavlsgraden er så stor at det er uforsvarlig. I så fall må jo disse opplysningene ut til tispeeiere.

Styret vedtok at denne saken vil bli tatt opp på generalforsamlingen og vi ønsker derfor å informere våre medlemmer om saken.

 

NJCH ønskes kjøpt

Avlsrådet har fått en henvendelse fra person i utlandet som ønsker å kjøpe en NJCH hannhund 3-4 år gammel. Interresserte kan ta kontakt med avlsrådets internasjonale kontaktperson Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for mer informasjon.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram