Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Regler for uttagning av VM-lag

Regler for uttagning av VM-lag er revidert, du kan lese dem her.


Regler for uttagning av VM-lag     -

1. VM-laget tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve i inneværende og ett forutgående år før mesterskapet.Hvert tredje år foretas en vurdering om det er nødvendig å gjennomføre et uttak på felt,ut i fra antall påmeldte.Vurdering og uttak gjøres i samarbeid med norsk leder for VM og raseklubbenes avlsråd. Dette skal arrangeres tidlig på høsten og i god tid før VM. Hund som meldes på til VM –uttak, må minst ha oppnådd en premiering i VK.Kun norskeide hunder registrert hos Norsk Kennel Klubb kan være med.
 
2. Utregning av poeng gjøres som ved utregning av championatpoeng i Norge. Man kan kun oppnå poeng for premier på følgende:
a) Premie i vinnerklasse i Norden (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Følgende teller med: høyfjell høst, høyfjell vinter, lavland høst, lavland vinter. Skogsfuglprøver teller ikke med.
b) Premie på FCI-prøve i Europa. Kun poeng fra Tres Bon eller høyere er tellende.

3. De fire (4) beste resultater er tellende. Dog skal et av resultatene være oppnådd på FCI prøve eller lavland. Ved poenglikhet er det det beste resultatet på høstprøve som blir tellende. Er det fortsatt likhet, blir yngste hund foretrukket.
 
4. Hunden må kunne apportere. Dette må bekreftes av hundens eier/fører. (Under VM-lag vil det kreves at hunden apporterer en and som er kastet 15-20 m ut i vannet.)

5. Dersom det kan dokumenteres at en eller flere av de kvalifiserte hundene samme år har vist egenskaper av sterk negativ karakter, skal neste kandidat på listen kunne tas inn. De respektive avlsråd vurderer slike forhold på fritt grunnlag.

6. Eier/fører av aktuelle hunder må selv melde fra om sitt kandidatur til sitt avlsråd innen påmeldingsfristen. Eier/fører må oppgi hundens jaktprøveresultater (med poeng), hvor de aktuelle prøver har funnet sted og hvor mange hunder som startet i aktuell klasse på den enkelte prøve.

7. Det er de respektive avlsråd som tar ut de fire (4) beste kandidatene som videresendes leder for VM uttaket med resultater. Hvis ingen kandidater har meldt seg, tar avlsrådet ut de hunder som i øyeblikket antas å kunne representere rasen på best mulig måte. Leder for VM uttaket vil ta ut de fire (4) beste kandidatene for det britiske- og det kontinentale laget. Ved poenglikhet er det det beste resultatet fra høstprøve som blir tellende. Er det fortsatt likhet, blir yngste hund foretrukket.

8. I tillegg til de hunder som allerede er uttatt til å representere Norge, tas det ut en reservehund. Eierne til de uttatte hundene og reservehunden kontaktes straks etter at laget er tatt ut. Disse må gi bindende svar på om de er villige til å delta.
 
9. Det er avlsrådets ansvar å sørge for at laget blir påmeldt til leder for VM uttaket innen 48 timer etter påmeldingsfristens utløp.

10. De samme kriterier skal også benyttes ved uttak til andre representasjonslag på tvers av rasene innen britiske- og kontinentale stående fuglehunder.

11. Hvis slipprekkefølgen er opp til laget skal dette avgjøres ved loddtrekning hvis ikke laget blir enig.
 
12. Under St.Hubertus er det ekvipasjen som blir bedømt.I tillegg til at hunden kvalifiserer seg skal føreren ha betalt norsk jegeravgift og bestå en skyteprøve.Kravet for bestått skyteprøve er at minimum 15 av 25 leirduer treffes.Bekreftelse på dette må kunne fremvises med dato og signatur fra standplassleder.
 
13. Hvis lagene eller deler av lagene blir vanskelig å ta ut, bør det hvert år bli anledning til å kjøre et uttak av hele eller deler av lagene.

Nye sider på avl.no

Det er blitt lagt ut nye sider på avl.no som Helseutvalget har skrevet. Sidene innholder informasjon om CL- Cercoid Lipofuscinose Hypotyreose - Nedsatt stoffskifte, PRA Progressiv retinal Atrofi - Arvelig blindhet, Hofteleddsdysplasi - HD, Andre arvelig betingede lidelser, Hundeavl - En etisk vurdering og Genetisk variasjon hos engelsksetter. Dette, og mye mer, kan du lese mer om på www.avl.no

Regler for uttagning av VM-lag

Her følger reviderte regler for uttak til VM-lag og St.Hubertus 2007 for britiske stående fuglehunder.


Regler for uttagning av VM-lag     -

1. VM-laget tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve i inneværende og ett forutgående år før mesterskapet.Hvert tredje år foretas en vurdering om det er nødvendig å gjennomføre et uttak på felt,ut i fra antall påmeldte.Vurdering og uttak gjøres i samarbeid med norsk leder for VM og raseklubbenes avlsråd. Dette skal arrangeres tidlig på høsten og i god tid før VM. Hund som meldes på til VM –uttak, må minst ha oppnådd en premiering i VK.Kun norskeide hunder registrert hos Norsk Kennel Klubb kan være med.
 
2. Utregning av poeng gjøres som ved utregning av championatpoeng i Norge. Man kan kun oppnå poeng for premier på følgende:
a) Premie i vinnerklasse i Norden (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Følgende teller med: høyfjell høst, høyfjell vinter, lavland høst, lavland vinter. Skogsfuglprøver teller ikke med.
b) Premie på FCI-prøve i Europa. Kun poeng fra Tres Bon eller høyere er tellende.

3. De fire (4) beste resultater er tellende. Dog skal et av resultatene være oppnådd på FCI prøve eller lavland. Ved poenglikhet er det det beste resultatet på høstprøve som blir tellende. Er det fortsatt likhet, blir yngste hund foretrukket.
 
4. Hunden må kunne apportere. Dette må bekreftes av hundens eier/fører. (Under VM-lag vil det kreves at hunden apporterer en and som er kastet 15-20 m ut i vannet.)

5. Dersom det kan dokumenteres at en eller flere av de kvalifiserte hundene samme år har vist egenskaper av sterk negativ karakter, skal neste kandidat på listen kunne tas inn. De respektive avlsråd vurderer slike forhold på fritt grunnlag.

6. Eier/fører av aktuelle hunder må selv melde fra om sitt kandidatur til sitt avlsråd innen påmeldingsfristen. Eier/fører må oppgi hundens jaktprøveresultater (med poeng), hvor de aktuelle prøver har funnet sted og hvor mange hunder som startet i aktuell klasse på den enkelte prøve.

7. Det er de respektive avlsråd som tar ut de fire (4) beste kandidatene som videresendes leder for VM uttaket med resultater. Hvis ingen kandidater har meldt seg, tar avlsrådet ut de hunder som i øyeblikket antas å kunne representere rasen på best mulig måte. Leder for VM uttaket vil ta ut de fire (4) beste kandidatene for det britiske- og det kontinentale laget. Ved poenglikhet er det det beste resultatet fra høstprøve som blir tellende. Er det fortsatt likhet, blir yngste hund foretrukket.

8. I tillegg til de hunder som allerede er uttatt til å representere Norge, tas det ut en reservehund. Eierne til de uttatte hundene og reservehunden kontaktes straks etter at laget er tatt ut. Disse må gi bindende svar på om de er villige til å delta.
 
9. Det er avlsrådets ansvar å sørge for at laget blir påmeldt til leder for VM uttaket innen 48 timer etter påmeldingsfristens utløp.

10. De samme kriterier skal også benyttes ved uttak til andre representasjonslag på tvers av rasene innen britiske- og kontinentale stående fuglehunder.

11. Hvis slipprekkefølgen er opp til laget skal dette avgjøres ved loddtrekning hvis ikke laget blir enig.
 
12. Under St.Hubertus er det ekvipasjen som blir bedømt.I tillegg til at hunden kvalifiserer seg skal føreren ha betalt norsk jegeravgift og bestå en skyteprøve.Kravet for bestått skyteprøve er at minimum 15 av 25 leirduer treffes.Bekreftelse på dette må kunne fremvises med dato og signatur fra standplassleder.
 
13. Hvis lagene eller deler av lagene blir vanskelig å ta ut, bør det hvert år bli anledning til å kjøre et uttak av hele eller deler av lagene.

Viltfinnerevne hos Champions født etter 1990

Avelsrådet har utarbeidet en statestikk over viltfinnerevne i vinnerklassen hos Champions født etter 1990. N JCH N S Vikaasens Acke troner i toppen med et snitt på 4,8.

Hele statestikken kan du se på nettsidene til Avelsrådet, www.avl.no

Avlskonferanse

INVITASJON TIL FELLES AVLSKONFERANSE
Lørdag 5. mai 2007
STED: Quality Hotell Olavsgaard, Skjetten
 
TEMA: Bruk av indekser i avlsarbeidet og styrker/svakheter i våre grunndata
PROGRAM
 
Kl. 10.00         Velkommen og kort presentasjon
                        v/Mette Ulvestad, leder i felles arbeidsutvalg, avlsrådene
Kl. 10.15         Hva er en avlsindeks og hvordan kan vi bruke indekser i avlsarbeidet?
                        v/Astrid Karlsen, Geno (avlsorganisasjonen for NRF)
Kl. 12.00         Hvilken informasjon kan vi trekke ut av vårt datamateriale i dag ? Vi får
et innblikk i ulike deler av datamaterialet og ser litt nærmere
informasjon som kan brukes for å finne en hunds viltfinnerevne
                        v/Anders Haugen, Odd Harald Sørbøen og Tom E. Øygard
Kl. 13.00         LUNSJ
Kl. 14.00         Hvilken informasjon forts.
Kl. 14.45         Styrker og svakheter i vårt datamateriale (med tanke på å utarbeide indekser og til bruk ved generelt utvalg av avlsdyr mm)
 v/Jørgen Ødegård, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)
Kl. 16.00         PAUSE
Kl. 16.30         Paneldebatt og spørsmål rundt dagens tema
Kl. 18.00         Oppsummering
Kl. 18.30         Felles middag på hotellet
 
 
 
Påmelding til elisabeth(a)nesk.no innen 1. mai
(Vi regner med at vi har god plass, men skulle det bli stor pågang så blir det førstemann til mølla)
Pris:
Seminaret kr. 400/pers, inkl. lunsj
 
Middag kr. 395 (4 retter)
 
Eventuell overnatting på Olavsgaard kr. 850 – den enkelte må ordne overnatting selv
 
 
NB! Ang. pris må vi ta et lite forbehold om endring. Vi håper å kunne sette en lavere pris på seminaret enn det vi har oppgitt her. Dette blir avklart når vi får endelig beskjed om økonomisk støtte.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram