Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Årets engelsksettere er kåret

Kåringen er basert på innsendte resultater innen frist. Resultater som kommer inn etter at frist er passert og Årets hunder er kåret, er dessverre ikke med i konkurransen. 

Ing. J. Fr. Eckebergs premie - Årets Engelsksetter Utstilling
 
Nr. 1
18426/04 NV-06 NORDV-06 Trico-Hunter        
Mor: Bøttejuvet’s Cora
Far: NV-98 Lyngåsen’s Jeppe
Eier: Børre Schau
Oppdretter: Sissel Gangås og Lars Skaare
24 poeng
           
Nr. 2 
21577/02 NV-04-05-06 NORDV-06 N S UCH Piksteinans Tessa              
Mor: Piksteinans Juni
Far: NUCH Morkhaugen’s Tsarek
Eier: Steinar Berg
Oppdretter: Steinar Berg
22 poeng
 

 

Nr. 3
09085/01 INT N S UCH Jentefjellet’s Freke
Mor: Jentefjellet’s Deisi
Far: NUCH NJCH Sandtjønna’s Mezzo
Eier Mette Møllerop
Oppdretter: Mette Møllerop
18 poeng
 
 
 
 
Dr. Anton Raabes premie - Beste engelsksetter unghund – jaktprøve

 

Nr 1.
22964/04 Langsifjellets Trigger
Mor: NJCH Skrubbhaugen’s Raja
Far: NJCH Fosens C Tosch
Eier: Lars Eskildsen 
Oppdretter: Tor B. Sagland
10 poeng

 

 

 

 

 
Nr. 2
05377/05 Thorsheim’s Tara
Mor: Blakkmarka’s Ronja
Far. Gimlekollen’s Tommy
Eier: Sven Jørgen Skårdal
Oppdretter: Roger Aasland
9 poeng          
 
 
Nr. 3
24074/04 Berkjestølen’s Tilla
Mor: NJCH Berkjestølen’s Peace
Far: Høimyra’s Zico
Eier: Per Gudmund Foss
Oppdretter: Jan Telhaug
8 poeng
 
 
 
 
 

 

Lizzie Michelets premie - Beste engelsksetter jaktprøve

 

 
Nr. 1
03218/99 N S INT JCH N S INT UCH NMFL 05 Langvella’s Pelle
Mor: Sara
Far. NUCH NJCH Morkhaugen’s Reno
Eier: Morten Berg
Oppdretter: Morten Berg
60 poeng
                            
                                          
Nr 2
03424/02 N S UCH N S JCH NMF Hv 06 Pussjo’s C-La Chasse
Mor: Pusjo’s A-Gullet
Far: Bjørklunds P Chott
Eier: Morten Berg
Oppdretter: Per Rune Kristiansen
57 poeng
 
Nr 3
LO102/114825 NJCH NMFH 06 Black
Mor: Sara
Far: Asso Del Centro Marche
Eier: Bjørn og Kristin Watle
Oppdretter: Piero Riceputi
45 poeng
 
 

Besøk Avl.no

På nettstedet til Nesk avlsråd, avl.no, finner man nå en mye nyttig informasjon. Avlsrådets sekretær Anders Haugen har gjort en kjempejobb for å systematisere data om ES og gjøre sidene enkel å bruke. Her finner du informasjon om avlshunder, valpeliste, premierte ES på jaktprøve og mye, mye mer. Klikk deg inn på avl.no og se selv. 

Spesialtilbud på CL- test av hele kull

Norges veterinærhøgskole gir en spesialpris på testing av hele kull før levering:
3500 + mva - uavhengig av antall valper i kullet!
 
Forutsetningen er:
* Gjelder bare kull etter kombinasjoner der en av foreldrene er en kjent bærer
* Det tas EDTA-blodprøve av hele kullet FØR levering
* Alle blodprøvene sendes inn samtidig
* Svaret for hele kullet og faktura kan sendes til oppdretter
 
Vi håper dette er et akseptabelt tilbud som kan bidra til bruk av gode avlsdyr, og ta vare på genetisk variasjon i rasen, selv om en av foreldrene skulle være bærere.
 
Frode Lingaas
Norges veterinærhøgskole

Avlsrådet i NESK har konferanse i helgen 13.-14. januar 2007

 

 
I to dager skal avlsrådsmedlemmene i NESK sitte sammen for å se på en rekke spennende saker og utfordringer. Konferansen, eller et stort og utvidet avlsrådsmøte som det egentlig er, vil være åpen for innspill utenifra underveis. Det betyr at dersom noen av våre medlemmer har kommentarer og viktige synspunkt til vårt arbeid generelt eller til konkrete saker som skal behandles under møtet spesielt, er det mulig å bruke e-post til avlsrådet.
Post sendes til Elisabeth Kallevig sin e-postadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Her følger et utvalg av saker som kan være aktuelle for innspill:
 
 • I 1999 hadde NESK en undersøkelse rettet mot oppdrettere som hadde oppdrettet minimum 10 kull engelsksettere. Undersøkelsen skulle først og fremst kartlegge hvilke egenskaper oppdretteren la vekt på i avlen. Det ble også stilt spørsmål om eventuell avlsmålsetting og om oppdretteren tok hensyn til oppdrettets HD-statistikk ved valg av paringspartner. Svarprosenten lå i underkant av 50 prosent. Engelsksetteren har endret seg noe underveis, ikke minst har kanskje endrede krav til søksbredde, reviering og samarbeid påvirket resultatet. Avlsrådets vektlegging av kvalitet i fuglearbeid, kan også ha ført til at oppdrettere velger annerledes. Vi spør oss nå om det er på tide med en ny undersøkelse. Både en oppfølger til de som svarte sist, og en runde til nye oppdrettere, kan gi oss svar på hvilke egenskaper som vektlegges i virkeligheten, utenfor avlsrådets ”fire vegger”, og i hvor stor grad oppdretterne foretar bevisste valg.
 • NKK har gitt oss ”nye” farger. Hvordan er status på omlegging av fargebetegnelser og informasjon om dette på hjemmesiden?
 • Årsberetning 2006 – gå over utkast fra de forskjellige gruppene. Bør resultater fra prøver publiseres også her? Her er muligheter for innspill mange. Hva er viktig for medlemmene å vite om engelsksetterne våre i året som har gått.
 • Status CL/NKK data. Vi venter på at NKK skal få CL-registreringen inn i sine datasystemer. Som kjent var det lovet klart til 1. januar 2007.

 • Hvordan skal avlsrådets sider på hjemmesiden vår se ut. Det gjelder både innhold og fordeling av arbeidsoppgaver i forbindelse med oppdatering. 
 • Nytt dataprogram i avlsarbeidet skal kunne brukes av alle avlsrådsmedlemmene.

 • Avlshunder – hvordan behandler vi økt HD indeks i negativ retning? I denne saken gjelder det godkjente avlshunder som senere får for høy HD index.
 • Kriterier for godkjenning som NESK-avlshund – revidere regelverket. Både CL og HD-statistikk kontra HD-index skal diskuteres og få en behandling.
 • Bør vi lage en presentasjon/statistikk av NJCH på lik linje med avlshundene?

 • Statutter for ”Årets hunder” revideres. Vi har fra gammelt av statutter for de tre kategoriene av årets hunder som er knyttet opp til giverne av pokalene. Disse statuttene har gjennom årenes løp blitt endret, enten i form av styrevedtak, vedtak fra generalforsamlinger eller de er bare ”blitt sånn” etter diskusjoner i styre eller avlsråd. Hva slags ”modernisering” har vi behov for? 
 • Også framlegging av ”Oppdretterpris jakt” og vedtak om krav av antall 1.AK ift størrelse på kullet skal diskuteres og endelig vedtak på statutter gjøres.
 • NESK hjemmeside – Ekspertene svarer. Her har vi behov for en diskusjon i forhold til om det er mulig å gjennomføre et slikt ekspertpanel i praksis.

 • Revisjon av jaktprøvereglene. Som kjent skal disse revideres i år og vi har flere forslag inne som skal behandles. For oss er det viktig å tenke jaktprøveregler i lys av hva slags jakthund/engelsksetter vi ønsker oss. Endrede jaktprøveregler vil kunne få betydning for avlen.
 • Vi har fått forespørsel om behov for mentaltesting av fuglehunder. Hvilke muligheter har vi i dag? Hvilke behov har vi? Er testene som finnes egnet for fuglehunder?
 • Aktuelt stoff til NESK-sidene i Fuglehunden.
 • Vi har et aktivt samarbeid med engelsksetterklubbene i de andre nordiske landene. Onsdag 22. august blir det nordisk avlsrådsmøte på Kiær. Har vi saker som vi ønsker til behandling her?

NESK "Oppdretterpris Jakt"

NESK sin "Oppdretterpris Jakt" ble innstiftet i 2006. Oppdretterprisen består av NESK sitt diplom, samt premie gravert med "Oppdretterpris Jaktegenskaper".
Hedersbevisningen kan tildeles medlemmer som kan vise til gode resultater i sitt engelsksetteroppdrett på jaktprøver. 50 prosent av kullet eller minimum tre avkom skal være tildelt minst 1.AK på jaktprøver innen kullet fyller 5 år.
 
 
Medlemmene er selv ansvarlige for å informere avlsrådet om kandidater. Dette må dokumenteres med sted/dato for premieringene.
Utdelingen av oppdretterprisen skal foregå i høytidlige former i forbindelse med NESK sin generalforsamling, jubileum eller lignende.
Hundene som er kandidater til prisen, må dekke kravet om helse som er satt på våre godkjente avlshunder.
Kandidater til oppdretterprisen sendes til NESK avlsråd ved Alfred Sæther, Væretrøa 4, 7054 Ranheim. Telefon: 73 57 25 57. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Frist: 1. desember.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram