Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Kriterier uttak NM-lag

Uttakskriteriene for NM lag ligger her med oppdatering for NM-lag lavland.
Les mer...
Revidert forslag:

Regler for uttagning av NM-lag og andre lagkonkurranser.
 
1.                 NM-lag vinter tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve samme år som arrangementet finner sted, samt høstens prøver i foregående år.
NM-lag høyfjell tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve samme år som arrangementet finner sted.
NM-lag lavland tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve samme år som arrangementet finner sted, samt resultater fra lavlandsprøver høsten året før.
2.                 Poenggivingen tellende til norsk jaktchampionat skal legges til grunn.
3.                 De fire (4) beste resultater er tellende, men følgende kreves for hver gren:
NM-lag vinter - et av resultatene skal være oppnådd på vinterprøve samme år
NM-lag høst – et av resultatene skal være oppnådd på høstprøve samme år
NM-lag lavland – to av resultatene skal være oppnådd på lavlandsprøve og et av de øvrige resultatene må være fra samme år arrangementet finner sted. En prøve teller som et resultat. Jfr. Til eksempel poengoppnåelse i VK, semifinale og finale under samme prøve. Ved poenglikhet er det respektivt de beste resultatene fra vinter-, høst- og lavlands prøver som blir tellende. Er det fortsatt likhet blir yngste hund foretrukket.
4.                 Hunden må kunne apportere. Dette må bekreftes av hundens eier/fører.
5.                 Dersom det kan dokumenteres at en eller flere av de kvalifiserte hundene samme år har vist egenskaper av sterk negativ karakter skal neste kandidat på listen kunne tas med. Avlsrådet vurderer slike forhold på fritt grunnlag.
6.                 Eier/fører av aktuelle hunder må selv melde fra om sitt kandidatur og senest straks etter at siste prøve før NM-lag skal finne sted. Eier/fører må oppgi hvor mange poeng hunden har oppnådd, hvor de aktuelle prøver har funnet sted og hvor mange hunder som startet i aktuell klasse på den enkelte prøve.
7.                 Det er avlsrådet som tar ut NESK sitt representasjonslag. Dersom ikke mange nok kandidater har meldt seg innen fristens utløp, tar avlsrådet ut de resterende på fritt grunnlag. Hvis ingen kandidater har meldt seg, tar avlsrådet ut de hunder som i øyeblikket antas å kunne representere rasen på best mulig måte.
8.                 I tillegg til de hunder som allerede er uttatt til å representere rasen tas det ut en reservehund. Eierne til de uttatte hundene og reservehunden kontaktes straks etter at laget er tatt ut. Disse må gi bindende svar på om de er villige til å delta.
9.                 Det er avlsrådets ansvar å sørge for at laget blir påmeldt til NM lag eller andre lagkonkurranser.
10.             De samme kriterier skal også benyttes ved uttak til andre representasjonslag, dersom dette faller naturlig. Et tellende resultat skal dog være oppnådd under samme forhold som det skal konkurreres under, jfr. Høyfjell, lavland og skog.
11.             Slipprekkefølgen avgjøres ved loddtrekning dersom laget ikke blir enig.
12.             Hundens eier må være medlem i NESK og hunden må være i norsk eie.
 

Nytt rasekompendium

Nesk har utarbeidet et flott rasekompendium for engelsksetteren. Kompendiet gir svært nyttig informasjon om rasen vår og har i tillegg fått en vakker layout. Her finner du blant annet informasjon om rasens historie, utvikling, ekstriørkrav og eksempler på godt og dårlig ekstriør. Et utvalg bestående av Trygve Heyerdahl, Pia Camilla Strandrud, Harald Aune og Beate Aase Heidenreich har jobbet fram kompendiet. Utvalget arrangerte på vegne av NESK en dommerkonferanse for eksteriørdommere i november 2007. Kompendiet ble brukt under denne konferansen men er ytterligere forbedret og ble ferdigstilt i går. De takker alle bidragsytere ute i organisasjonen for bilder de har bidratt med.
Det ligger utvilsomt mye arbeid bak heftet - vi gratulerer utvalget med vel utført arbeid. Les/last ned kompendiet her

En milepæl er nådd – for første gang ligger ES under 5%

Tendensen i utviklingen ser nå ut til å være god. For første år er HD-prosenten for 2006 under 5%. (4,86%) Sett over flere år har vi hatt en positiv utikling dersom vi kun ser på avkom etter våre godkjente avlshunder.

HD% etter NESK-avlshannhunder er på 6,9 % mens den for NESK-avlstisper er nede på 4,49%. Dette kan vi ikke forklare på annen måte enn at våre avlshunder har en positiv innflytelse på HD-frekvensen og at oppdrettere som avler på NESK-avlstisper benytter et avlsmateriale om i snitt er vesentlig bedre med hensyn til HD enn gjennomsnittet av rasen.

Vi ønsker å tro at dette kan være utslag av bruken av en samlet HD-index, der HD-frekvensen hos den nærmeste familie også tass med i vurderingen.

Vi ønsker å takke oppdrettere for en god innsats over mange år som har gitt resultater.

Avlsrådet

Blodslinjer

Avlsrådet i Norsk engelsksetterklubb kommer med en oppfordring om at vi må tenke langsiktig når vi tenker avl.
Les mer:
Planlegger du kull? Tenk langsiktig! Hvis du tar en titt på valpelisten er det grunn til bekymring - du vil se en del blodslinjer som stadig går igjen. Avkommene, som blir neste generasjons avlshunder, vil få problemer med å finne paringspartnere som ikke er i nær slekt.

Gode hunder, som også har flere gode avkom, ønsker man selvfølgelig å benytte i avl, men ikke ubegrenset. Det krever ikke de store kunnskaper innen genetikk for å se hva som er i ferd med å skje. Innavlsgraden i rasen vil øke.

Ta vare på rasen vår. Vi har en god bredde med mange gode individer og blodslinjer. I tillegg er informasjon lett tilgjengelig på data. På DogWeb kan du lage ”fiktive stamtavler” på forskjellige interessante kandidater for sammenligning – men – se deg ikke blind på den beregnede innavlsgraden. Denne sier bare noe om innavlsgraden til det enkelte individet.

I prinsippet kan en enkelt hannhund være far til samtlige fødte kull i en 4 års-periode og beregnet innavlsgrad i kullene kan være bortimot null helt til den neste generasjon, der alle hunder er minimum halvsøsken som er på over 12,5.

Tallene fra datamaskinen kan ikke bestemme hvilke individer som passer sammen, men kan med en viss sikkerhet si hvilke som ikke bør kombineres.

Vi har ingen store oppdrettere blant engelsksetterfolket. Ditt valg er derfor veldig viktig for rasens utvikling.
Mvh Avlsrådet i NESK

Årets Engelsksetter Utstilling - ny frist

Fristen for innsendelse av kandidater er nå 28. november grunnet NKK sin utstilling på Hamar som avlsuttes 25. november. Info om kandidater sendes NESK Avlsråd v/Elisabeth Kallevig Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram