Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Krav om kjent CL-status

CL- Cercoid Lipofuscinose, også kalt familiær idioti eller Hjernesvinn. Fra januar 2005 kan vi ved hjelp av en enkel blodprøve fastslå om en hund er arvebærer, affisert eller fri for genet som koder for sykdommen.
Denne testen er framkommet etter et langvarig forskningsarbeid ledet av Frode Lingaas ved Norges Veterinærhøgskole.
Avlsrådet har etter forslag fra sunnhetsutvalget i NKK foreslått at det settes krav til at alle hunder som brukes i avl skal være gentestet, eller være avkom av foreldre som er fri.
Eventuelle CL-bærere kan kun parres med partnere som er fri for CL-genet. Forslaget gikk igjennom på forrige styremøte og det er sendt brev til NKK . Kravet vil antagelig tre i kraft først fra sommeren 2006.


Hvilke konsekvenser gir dette for engelsksetteravlen?
Dette vil åpne avlsmulighetene for hunder som er nære slektninger til kjente arvebærere og som mange i dag ikke vil benytte av den grunn.  Ved at alle hunder som brukes i avl må ha kjent status vil det om noen år ikke være nødvendig å teste hunder lenger. Avkom etter to hunder som er testet fri for genet vil automatisk få status som fri uten selv å bli testet. Ved import av hunder og ved bruk av frossen sæd vil det selvfølgelig bli innvilget dispensasjon fra kravet om kjent status.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram