Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Nm-Lag vinter 2009

Følgende er tatt ut på Nm-Lag vinter 2009: -Bergulas Hi-Trøkk, Ingvar Rødsjø 12 poeng -Skillevatnets Turte Kåre Norum 11 poeng -Limingruets Hi-Troll, Ingvar Rødsjø 11 poeng Reserve: -Ringvassøyas Mikkel, Oddmar Isaksen 10 poeng

Prøver på kontinentet

FCI prøver for stående britiske fuglehunder for de reiselystne
Det er flere jaktprøver i begynnelsen av februar i Spania
se mer.....:

5-6. februar Marchena
7-14. februar Jerez

Siste halvdel av mars er det mye som foregår i Frankrike bl.a.:
20. mars       CACIT                                  Sarry
21-22. mars Grand quete                           Parvillers
21-22. mars Solo, par og Derby (amatør) Mesnil St. Laurent

For mer informasjon ta kontakt med Avlsrådet v/Elisabeth Kallevig
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Forandringer på NESK sitt lag til NM-Lavland

Avlsrådet i NESK har på sitt møte mandag kveld tatt ut laget til NM-Lavland som går av stabelen på torsdag. Laget er tatt ut etter innmeldt interesse. Laget blir som følger:.... 23367/98 Østheia's Out O'Touch - Stein Helge Østerli
10701/99 Sletthallens Cash         -  Fredrik Aalerud
07124/05 Gallok's Kustus             - Cato M. Jonassen
Pei Fang Birk til Skjalg Liljedahl som var uttatt på laget har mldt forfall - og derfor rykket reserven Galloks Kustus inn pålaget.

Siste frist i dag!

Siste frist for å melde inn resultat til "Årets Engelsksetter" er 25. nov 2008. Resultat meldes til elisabeth(a)nesk.no Les reglene for her.
ÅRETS ENGELSKSETTER – STATUTTER Rev. 08.01.08
 
Årets Engelsksetter, Jaktprøve - Årets Engelsksetter, jaktprøve – Best i motsatt kjønn (BIM)
Årets Engelsksetter, utstilling - Årets Engelsksetter, unghund



Årets Engelsksetter, Jaktprøve
Lizzie Michelets premie
Ved rangering legges poengskalaen tellende til Norsk Jaktchampionat til grunn. Årets seks (6) beste resultater (inkl. NM) teller. NM-lag teller ikke. Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre. For å komme i betraktning kreves det at hunden har oppnådd minst 2.pr. på utstilling og at den er erklært fri for hofteleddsdysplasi (HD). Poengskalaen gjengis her:

1. premie UK……………………………….2 poeng
1. premie AK……………………………… 3     ”
1. premie Norsk Derby……………………5     ”
2. premie Norsk Derby……………………4     ”
3. premie Norsk Derby……………………3     ”
4. premie Norsk Derby……………………2     ”
5. premie Norsk Derby……………………1     ”

Premiering i Unghund Grand Prix, Sør Norsk Mesterskap, Forus Open og Arctic Cup finale gir følgende poeng:

1. premie…………..3 poeng
2. premie…………..2     ”
3. premie…………..1     ”

Premiering fra VK som går over to (2) eller tre (3) dager berettiger til poeng etter følgende skala:

1. premie VK kval…………………3 poeng
2. premie VK kval…………………2     ”
3. premie VK kval…………………1     ”


Premiering fra VK-semifinale i vinnerklasse berettiger til poeng etter følgende skala:

1. premie VK semi……………..4 poeng
2. premie VK semi……………..3     ”
3. premie VK semi……………..2     ”
4. premie VK semi……………..1     ”

Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall startende hunder etter følgende tabell:
 
---------------------------------------------------------------------------------
Antall                                                     Poeng for
startende                   1VK    2VK    3VK    4VK    5VK    6VK
---------------------------------------------------------------------------------
Inntil 30                      3         2         1         0         0         0
31-40                         4         3         2         1          0         0
41-50                         5         4         3         2         1         0
51-60                         6         5         4         3         2         1
61-70                         7         6         5         4         3         2
71-80                         8         7         6         5         4         3
81-90                         9         8         7         6         5         4
91-100                       10       9         8         7         6         5
osv.
--------------------------------------------------------------------------------

 
En hund kan under en og samme prøve oppnå poeng fra første, andre og tredje dags VK. 
 
Det gis tilleggspoeng etter følgende skala:

CK………………………………… 1 poeng
CACIT………………………………2     ”
Res.CACIT…………………………2     ”
Æp.
Skogsfuglprøve………………2    ”

Hundens eier skal være medlem i NESK og hunden skal være registrert i Norge.
Rev. 08.01.08
 
 
Årets Engelsksetter, jaktprøve – Best i motsatt kjønn (BIM)
Ved rangering legges poengskalaen tellende til Norsk Jaktchampionat til grunn. Årets seks (6) beste resultater (inkl. NM) teller. NM-lag teller ikke. Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre. For å komme i betraktning kreves det at hunden har oppnådd minst 2.pr. på utstilling og at den er erklært fri for hofteleddsdysplasi (HD). Poengskalaen gjengis her:

1. premie UK……………………………….2 poeng
1. premie AK……………………………… 3     ”
1. premie Norsk Derby……………………5     ”
2. premie Norsk Derby……………………4     ”
3. premie Norsk Derby……………………3     ”
4. premie Norsk Derby……………………2     ”
5. premie Norsk Derby……………………1     ”

Premiering i Unghund Grand Prix, Sør Norsk Mesterskap, Forus Open og Arctic Cup finale gir følgende poeng:

1. premie…………..3 poeng
2. premie…………..2     ”
3. premie…………..1     ”

Premiering fra VK som går over to (2) eller tre (3) dager berettiger til poeng etter følgende skala:

1. premie VK kval…………………3 poeng
2. premie VK kval…………………2     ”
3. premie VK kval…………………1     ”


Premiering fra VK-semifinale i vinnerklasse berettiger til poeng etter følgende skala:

1. premie VK semi……………..4 poeng
2. premie VK semi……………..3     ”
3. premie VK semi……………..2     ”
4. premie VK semi……………..1     ”

Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall startende hunder etter følgende tabell:
 
---------------------------------------------------------------------------------
Antall                                                     Poeng for
startende                   1VK    2VK    3VK    4VK    5VK    6VK
---------------------------------------------------------------------------------
Inntil 30                      3         2         1         0         0         0
31-40                         4         3         2         1          0         0
41-50                         5         4         3         2         1         0
51-60                         6         5         4         3         2         1
61-70                         7         6         5         4         3         2
71-80                         8         7         6         5         4         3
81-90                         9         8         7         6         5         4
91-100                       10       9         8         7         6         5
osv.
--------------------------------------------------------------------------------

 
En hund kan under en og samme prøve oppnå poeng fra første, andre og tredje dags VK. 
 
Det gis tilleggspoeng etter følgende skala:

CK………………………………… 1 poeng
CACIT………………………………2     ”
Res.CACIT…………………………2     ”
Æp.
Skogsfuglprøve………………2     ”

Hundens eier skal være medlem i NESK og hunden skal være registrert i Norge.
 
Rev. 08.01.08


Årets Engelsksetter, utstilling
Ing. J. Fr. Eckersbergs premie
Det er årets fire (4) beste resultater som teller. Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre.
For å komme i betraktning kreves det at hunden er jaktpremiert innen utgangen av året
og at den er erklært fri for HD.
Rangeringen foregår etter følgende poengskala:

BIR……………………………12 poeng
BIM……………………………10     ”
2. pr. BTK/BHK………………  8     ”
3. pr. BTK/BHK………………  6     ”
4. pr. BTK/BHK………………. 4     ”
I tillegg gis 1 poeng for hver hund av samme kjønn og rase som møter på utstillingen
som din hund har slått.

Eiere må selv sørge for å vedlegge nødvendig dokumentasjon
Hundens eier skal være medlem i NESK og hunden skal være registrert i Norge
.

Rev. 28.08.2008
 
Årets Engelsksetter, unghund
Anton Raabes premie

Plasseringer i høystatusløp* for unghunder, samt opp til maksimum tre 1.UK er tellende. For beregning av poeng i høystatusløpene benytter vi championatpoeng som i vinnerklassen (se statutter for Årets Engelsksetter). 1.premie UK gir 2 poeng.

Ved eventuell poenglikhet vinner den hund som har (i følgende rekkefølge):
. færrest antall starter
. flest poeng fra høystatusløp
. den yngste hund.

Bare hund som er erklært fri for HD kan komme i betraktning.

Norsk Engelsksetterklubb vil utarbeide et spesielt hedersbevis som vil bli delt ut til vinnerne. Resultatene vil bli behørig omtalt i Fuglehunden.
 
Hundens eier skal være medlem i NESK og hunden skal være registrert i Norge.
 
*Norsk Derby, Rjukan Grand Prix, Forus Open, Arctic Cup, Sør-Norsk Mesterskap
 
Rev. 08.01.08
 
 

Reviderte regler for uttak til NM-lag m.m.

Det ligger nå ute reviderte regler for uttak il NM-lag med mer på avlsrådets side www.avl.no, men vi gjengir også reglene her..... NESK - Regler for uttagning av NM-lag og andre lagkonkurranser.

1. NM-lag vinter tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve samme år som
arrangementet finner sted, samt høstens prøver i foregående år.
NM-lag høyfjell tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve samme år som
arrangementet finner sted.
NM-lag lavland tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve samme år som
arrangementet finner sted, samt resultater fra lavlandsprøver høsten året før.
2. Poenggivingen tellende til norsk jaktchampionat skal legges til grunn.
3. De fire (4) beste resultater er tellende, men følgende kreves for hver gren:
NM-lag vinter - et av resultatene skal være oppnådd på vinterprøve samme år
NM-lag høst - et av resultatene skal være oppnådd på høstprøve samme år
NM-lag lavland - to av resultatene skal være oppnådd på lavlandsprøve  og et av de
øvrige resultatene må være fra samme år arrangementet finner sted. En prøve teller
som et resultat. Jfr. Til eksempel poengoppnåelse i VK, semifinale og finale under
samme prøve. Ved poenglikhet er det respektivt de beste resultatene fra vinter-,
høst- og lavlands prøver som blir tellende. Er det fortsatt likhet blir yngste hund
foretrukket.
4. Hunden må kunne apportere. Dette må bekreftes av hundens eier/fører.
5. Dersom det kan dokumenteres at en eller flere av de kvalifiserte hundene samme år
har vist egenskaper av sterk negativ karakter skal neste kandidat på listen kunne
tas med. Avlsrådet vurderer slike forhold på fritt grunnlag.
6. Eier/fører av aktuelle hunder må selv melde fra om sitt kandidatur og senest
straks etter at siste prøve før NM-lag skal finne sted. Eier/fører må oppgi hvor
mange poeng hunden har oppnådd, hvor de aktuelle prøver har funnet sted og hvor
mange hunder som startet i aktuell klasse på den enkelte prøve.
7. Det er avlsrådet som tar ut NESK sitt representasjonslag. Dersom ikke mange nok
kandidater har meldt seg innen fristens utløp, tar avlsrådet ut de resterende på
fritt grunnlag. Hvis ingen kandidater har meldt seg, tar avlsrådet ut de hunder som
i øyeblikket antas å kunne representere rasen på best mulig måte.
8. I tillegg til de hunder som allerede er uttatt til å representere rasen tas det
ut en reservehund. Eierne til de uttatte hundene og reservehunden kontaktes straks
etter at laget er tatt ut. Disse må gi bindende svar på om de er villige til å
delta.
9. Det er avlsrådets ansvar å sørge for at laget blir påmeldt til NM lag eller andre
lagkonkurranser.
10. De samme kriterier skal også benyttes ved uttak til andre representasjonslag,
dersom dette faller naturlig. Et tellende resultat skal dog være oppnådd under samme
forhold som det skal konkurreres under, jfr. Høyfjell, lavland og skog.
11. Slipprekkefølgen avgjøres ved loddtrekning dersom laget ikke blir enig.
12. Hundens eier må være medlem i NESK og hunden må være i norsk eie.


Revidert juni 2008

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram