Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

CL-status på DogWeb

 
NKK har startet å legge ut resultatene på testede individer på DogWeb. Som kjent for de fleste er det et krav fom 01.01.2007 at begge foreldredyr skal ha kjent CL-status for å få registrert valper. Dersom man bruker en CL-bærer er det krav at den pares med en som er fri for genet for å få registrert valper. Dermed unngår man å få individer med sykdommen CL. Statistisk sett vil det være 50 prosent bærere i et kull hvor et av foreldredyrene er bærer- men INGEN syke, og man vil kunne bringe videre verdifulle blodslinjer.
Foreløpige tall fra blodtypelabratoriet på NVH viser at det totalt er gentestet 283 hunder- 32 av disse var bærere pluss at det bare i 2006 ble diagnostisert og avlivet 7 ES med sykdommen CL.
NKK har startet å registrere analyseresultatene på DogWeb, man finner de der ved å søke på individet.
 
Aude's Gucci
Engelsk Setter
Reg.Nr.
24008/95
Tittel
 
Født
5/5-1995
Fargevar
Hvit/Sort
Hårlag
 
Kjønn
T
HD
A
AA
 
Øyediag.
FRI
Diag.dato
22/6-1999
 
 
På de som da har fått sitt gentest-svar  står det Annet under individopplysninger- dobbeltklikk på denne :
 
CL
CL - Hjernesvinn
Fri
 
02.01.2007
 
 
 
 
 
 
Alle analyseresultater går nå automatisk fra Blodtypelabratoriet til NKK en gang pr uke, avlsrådet får også resultatene.
Alle resultater pr 13.02.2007 er lagt ut alfabetisk på avl.no og er nok lettere å finne fram til enn å måtte gå på enkeltindividene på DogWeb for å få oversikt.
Vi vet det er mange som er testet og ikke lagt ut på DogWeb ennå, men intensjonen til både NVH og NKK er at dette skal bli ukentlige oppdateringer, og vi har god tro på at det kun er snakk om kort tid før alle er registrert hos NKK.

Fargevarianter hos engelsksetteren

Oppdrettere som har registrert valpekull i høst og vinter har ganske sikkert oppdaget at fargebetegnelsene er endret. Fra den tidligere varianten hvit og sort, hvit og rød og så videre, er nå rød borte. Det samme er brun.  Årsaken er at man har ønsket å operere med samme fargebetgnelse, altså FCI sin standard, også her i landet.  
Her under følger litt av historikken om fargene på våre engelsksettere:
Fra stiftelsen av NESK og fram til NKK sin inntreden i FCI i 1935, fastsatte styret i NESK selv standarden for engelsksetter. Den gang het det om farge: ”Overveiende hvit med tegninger i sort, gult, rødt, brunt, trefarvet, helt hvit eller sort. Kroppen smådroplet eller droplet og flekket. Sotede tegninger ikke tiltalende”
 
I den originale engelsksetterstandarden som ble skrevet av Edvard Lawerack og som ble godkjent av The English Setterclub en gang rundt 1860 som den offisielle standard for engelsksetter og i alle senere tilføyelser, forekommer ikke fargene rødt eller brunt. Dette er noe de gamle koryfeene i vår klubb fant på, og dette er nok fortsatt årsaken til at disse fargene henger igjen den dag i dag.
 
Den gjeldende FCI standarden sier følgende om farge. ”Black and white (blue belton), orange and white (orange belton), lemon and white (lemon belton), liver and white (liver belton) or tricolour, that is blue belton and tan or liver belton and tan, those with heavy patches of colour on body but flecked all over preferred.”
 
Oversatt blir dette slik det står i dagens standard: “sort og hvit (blue belton), orange og hvit (orange belton), gul og hvit (lemon belton), lever og hvit (liverbelton) eller tricolour som er blue belton og tan (varm brunfarge) eller liver belton og tan. Hunder som er småflekket over det hele foretrekkes.”
 
Rød og brun farge er ikke farger i følge standarden og skal følgelig ikke benyttes. AR har tatt dette opp med registreringsavdelingen i NKK som heretter vil benytte de korrekte fargebetegnelsene ved registrering av valpekull.
De som ønsker å få rettet opp sine registreringsbevis, kan sende disse inn til NKK som kostnadsfritt vil utstede nye med korrekt fargebetegnelse.
 
 

NESK – forslag til revisjon av jaktprøvereglementet

Et av punktene på NESK avlsråd sin konferanse i januar, var forslag til revisjon av jaktprøvereglementet. En lang diskusjon over en  rekke punkter endte opp i endringsforslagene som presenteres her. Forslagene har fått tllslutning i NESK sitt styre. Vi håper forslagene blir lest og debattert.   
1.
Innfører ”first minute” slik som det praktiseres i Europa og slik som det også er praktisert tidligere i Norge. Dette betyr at det tas inn at det i det første ”minuttet” bare teller det positive som hunden viser. Det foreslås at dette gjelder bare dagens første slipp for hundene.
(Bakgrunnen er at en ønsker å gi hundene anledning til å komme i gang og etablere et søk og derved redusere den åpenbare tilfeldigheten som oppstår når hundene tilfeldig velger retning ut i slipp hvor det da ligger fugl. Urimelig at den ene da belastes med å bli slått i fugl mens det naturligvis teller positivt for den av hundene som ivaretar denne sjansen.)
 
2.
Ved støkk og påfølgende stand i samme område belastes ikke makker med ”makkers stand”, bare ”makkers støkk”. Dette begrunnes i at hunden har støkket seg inn i område med fugl og derved viser ”presisjon” tilsvarende stand på gjenligger i kull. Det betinges at hunden har beveget seg tistrekkelig til at det er funnet ny fugl. Det er viktig at det er rene støkk som danner grunnlaget for en slik praksis da evt. rype som letter i området vanskelig kan håndteres på samme måte. Det kan også i situasjoner hvor det støkkes vurderes å trekke hundene tilbake og starte samtidig et stykke unna støkkområdet for å få lik konkurranse.
 
3.
Krav til at nr. 1 og 2 i VK (finaleslipp) skal avprøves mot hverandre fjernes. Dette er blitt en øvelse som mange ganger er symbolsk. Dommere avprøver nr. 1 og 2 ved behov og ved liten forskjell bør de avprøves over et normalt slipp.
 
4.
1.AK skog, skal ikke kvalifisere for deltagelse i VK. Dette er en prøveform uten makker slik at det er mange viktige egenskaper som ikke blir avprøvd og målt mot en makker i samsvar med den målemetoden vi har valgt i alle andre prøveformer. Selvstendighet, aggressivitet, viltfinnerevne/effektivitet blir ikke prøvd.
 
5.
1.AK m/ÆP skog skal ikke likestilles med Cacit men kan tas inn som kriterie for et evt. skogsfuglchampionat.
 
6.
Championatreglene:
-maks 2 x 1. UK og 2x 1.AK teller til jaktchampionat. Begrunnes i at størstedelen av poengkravet skal oppnås i konkurranse med hunder med dokumentert 1. premiekvaliteter.
 
-maks oppnåelig i VK finale er 10 poeng + Cacit. Dette medfører at dagens system legges til grunn ved poengberegning fram til 100 deltagende hunder i VK.
 
-Cacit og res.cacit som tidligere eller 3 x CK fyller kriteriene for oppnåelse av NJCH. Det kan vurderes å ta inn begrepet Cert som erstatning for CK tilsvarende utstilling. Hunder som har 1.AK m/ÆP skog trenger bare 2 x CK/Cert.
 
-1.AK fullkombinert kvalifiserer til ”fullkombinertchampionat”(FKCH).
 
 7.
-Apport i VK. Deltagere må selv bringe med apportfugl av godtagbar type.
 
8.
-Unghund høystatusløp. Åpne for deltagelse i hele kalenderåret hunden fyller 2 år. Begrunnes i at dette vil kunne legge en demper på å forsere dressuren på unghunder. Det må vurderes økonomi i forhold til påmelding Norsk-Derby i forhold til frist for påmelding.

9.
Hund i stand skal tydelig ha ”strålen” i reisingen. Den skal ikke ha anledning til gjentatte ganger å slå ned i vinden og så stand igjen – alt mens makker blir stående koblet. Bør blåses av hvis ikke den lykkes å finne fugl foran seg og begge hunder må trekkes tilbake for så å slippes på nytt.


18.01.07

Jaktprøveresultater på DogWeb

Som noen kanskje allerede har oppdaget, er opplysningene hentet fra jaktprøveskjema nå tilgjengelig på DogWeb. NKK har i lengre tid lovet at informasjon om egne og makkers stander, støkk, eventuelle stander uten resultat, reising, presisjon, apport og så videre, skulle ligge inne på hver enkelt hunds prøvestart.
Nå er dette operativt, men dessverre med veldig mye feil. Informasjonen kan ikke brukes slik den foreligger nå, ettersom de enkelte opplysningene ikke er  kvalitetsikret.  Avlsrådet følger opp saken overfor  NKK.
Vi regner forøvrig med at de opplysninger som i framtida legges direkte inn i databasen av prøvekomiteenes egne folk, vil bedre situasjonen. Prøvekomiteene vil også få tilbud om kurs i praktisk og organisatorisk prøveavvikling. 

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram