Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

Avkomststatistikk

Et utdrag av avkomststatistikk ble publisert i Fuglehunden 2/2014, her er den fulstendige lista.

Les mer …

Ikke lenger mulig å innføre hunder yngre enn tre måneder fra utlandet!

Mattilsynet har trukket tilbake muligheten om å søke om innførsel av uvaksinerte hundevalper yngre enn 3 måneder fra enkelte land fra og med 1. mars 2014.

Les mer …

CACIB og CACIT bekreftelse fra FCI

F.o.m. 2014 vil ikke NKK lenger ettersende kort fra FCI som bekrefter CACIB og CACIT i etterkant av et arrangement. Innstilling blir sendt FCI umiddelbart etter at arrangementene er ferdigstilt av NKK og er å anse som godkjent med mindre den av en eller annen grunn ikke blir godkjent av FCI. Eier av gjeldende hund hvis innstilling ikke blir godkjent, vil i så fall få beskjed så fort NKK har mottatt dette fra FCI (kan ta opptil ½ år).

Les mer …

Svarbrev for kvalifiserte ND-deltakere

Derby-komiteen ønsker å bruke vedlagt svarbrev for de som får hunden kvalifisert og forutsatt at eieren har meldt seg på ND innen 1. mai 2014. Teknisk arrangør i år er NESK v/Ellen B. Dobloug, prøven vil bli som vanlig arrangert på Kongsvoll og i år er datoen 19-21 september. For påmeld.: Se Fuglehunden nr. 2/14 og FKF.

Norsk Derby svarbrev

Årsoversikt viltfinneregenskaper - Oppdatert

Artikkelen ble oppdatert da to hunder ikke hadde fått riktig VFE, Joker Av Skåpleinun og General Sniff Av Skåpleinun.

Les mer …

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram