Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Ikke lenger mulig å innføre hunder yngre enn tre måneder fra utlandet!

Mattilsynet har trukket tilbake muligheten om å søke om innførsel av uvaksinerte hundevalper yngre enn 3 måneder fra enkelte land fra og med 1. mars 2014.

Før kunne en søke om å innføre valper som var under 3 måneder som ikke var rabbis vaksinert. Nå må en rabbis vaksinere valpene som tar tid. Etter de nye reglene for rabbisvaksine (1.1.2012) kan valpen innføres 21 dager etter vaksineringen fra listeførte tredjeland. Ved innføring fra ikke listeførte tredjeland skal blodprøve for antistofftiter tas min. 30 dager etter rabiesvaksine, godkjennes og føres inn i passet. Deretter må man vente i 90 dager før dyret kan innføres til Norge. Sverige er her unntatt “rabies” regelen og du kan reise fritt inn og ut av Sverige, men her gjelder til gjengjeld ormekurene.

Vaksineprodusentens anbefaler vaksine tidligst når valpen er tre måneder gammel, dette grunnet at valpen har for mange antistoffer etter morsmelken som bryter ned vaksinen. Så da blir nesten valpen 4 måneder gammel før den kan innføres fra listeførte tredjeland.

Årsaken til at Mattilsynet ikke lenger gir muligheten for å søke om tillatelse til innførsel av uvaksinerte, yngre dyr, er todelt:

  • For det første ser vi at slike tillatelser i flere tilfeller er brukt for å innføre unge dyr som deretter er blitt solgt. Unntaket var kun ment for ikke-kommersiell innførsel til Norge.
  • I tillegg er det økt bekymring, i hele Europa, for smittefare fra gatehunder fra ulike land. En norsk undersøkelse av gatehunder i 2012-13 avslørte flere tilfeller av forfalskede veterinærpapirer. Mattilsynet kan ikke ignorere den risikoen slik innførsel medfører for norsk dyrehelse.

En undersøkelse Veterinærinstituttet har gjort på oppdrag fra Mattilsynet viser at hver femte gatehund fra Øst-Europa ikke er beskyttet mot rabies, selv om hunden skal ha fått vaksine i hjemlandet. Dette tyder på at vaksinasjonen ikke fungerer, eller at hundene ikke er vaksinert i det hele tatt. Risikoen for å innføre en hund med denne fryktede sykdommen er dermed høyere enn tidligere antatt. Undersøkelsen viser også at mange av hundene har med seg sjeldne parasitter til Norge. I 2012 ble det rapportert 2942 tilfeller av rabies hos ville dyr (hovedsakelig rev i vestlige områder og mårhund i østlige områder) og 3068 tilfeller blant husdyr (hovedsakelig hunder, katter og storfe) i Europa. Dyrerabies i Europa har de siste årene hovedsakelig blitt rapportert fra Russland, Ukraina, Hviterussland, Kroatia, Romania, Tyrkia, Polen, Moldova, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Slovenia, Ungarn, Bulgaria, Litauen, Latvia og nordlige deler av Hellas. 

Veterinærinstituttet har også funnet hjerteorm og såkalt brun hundeflått hos to hunder som er blitt adoptert til Norge. Smittsom kreft er også påvist på importert gatehund, Mattilsynet har påvist sykdommen smittsom venerisk tumor hos en hund i Norge.

Første halvår 2012 så ble det importert 300 hunder fra Romania, det er jo flere trailerlass med hunder! Problemet med sykdommer som importhunder kan ta med seg er ganske skremmende. De nye reglene vil få konsekvenser for oss som ønsker å ta inn nytt blod til våre rasehunder. Hvis strengere vaksineringsregler kan hindre at syke hunder å komme inn til Norge som kan smitte både hunder og mennesker så er det verdt det.

Les mer om dette på Mattilsynet hjemmeside.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram