Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Oppdaterte regler for uttak av NM-lag og andre lagkonkurranser.

NESK har oppdatert regler for uttak til NM-lag og andre lagkonkurranser:

 1. Poenggivingen tellende til norsk jaktchampionat skal legges til grunn.
  Flere premieringer under samme arrangement regnes som ett resultat.
 2. De fem (5) beste resultater er tellende. Ved poenglikhet er det respektivt de beste resultatene fra vinter-, høst- og lavlandsprøver som blir tellende. Er det fortsatt likhet blir yngste hund foretrukket. Følgende kreves for hver gren:
  NM-lag vinter – tas ut på grunnlag av oppnådde championatpoeng på vinter året før (ganget med to), høyfjellhøst (ganget med en) og vinter samme år (ganget med tre). Minst ett av resultatene må være fra vinter samme år.
  NM-lag høst – tas ut på grunnlag av oppnådde championatpoeng på høyfjell høst året før (ganget med to), vinter samme år (ganget med en) og høyfjell høst samme år (ganget med tre). Minst ett av resultatene må være fra høst samme år.
  NM-lag lavland – tas ut på grunnlag av oppnådde championatpoeng på lavland året før (ganget med to), høyfjell høst samme år (ganget med en) og lavland samme år (ganget med tre). Minst ett av resultatene må være fra lavland høst samme år.
 3. Hunden må også kunne apportere nyfelt fugl. Dette må bekreftes av hundens eier/fører.
 4. Dersom det kan dokumenteres at en eller flere av de kvalifiserte hundene samme år har vist egenskaper av sterk negativ karakter skal neste kandidat på listen kunne tas med. Avlsrådet vurderer slike forhold på fritt grunnlag.
 5. Eier/fører av aktuelle hunder må selv melde fra om sitt kandidatur og senest straks etter at siste prøve før NM-lag skal finne sted. Det må oppgis hvor mange poeng hunden har oppnådd, hvor de aktuelle prøver har funnet sted og hvor mange hunder som startet i aktuell klasse på den enkelte prøve. Hundens eier og fører står ansvarlig for at informasjon sendt Avlsrådet er korrekt.
 6. Det er avlsrådet som tar ut NESK sitt representasjonslag. Dersom ikke mange nok kandidater har meldt seg innen fristens utløp, tar Avlsrådet ut de resterende på fritt grunnlag. Hvis ingen kandidater har meldt seg, tar avlsrådet ut de hunder som i øyeblikket antas å kunne representere rasen på best mulig måte.
 7. I tillegg til de hunder som allerede er uttatt til å representere rasen tas det ut en reservehund. Eierne til de uttatte hundene og reservehunden kontaktes straks etter at laget er tatt ut. Disse må gi bindende svar på om de er villige til å delta.
 8. Det er avlsrådets ansvar å sørge for at laget blir påmeldt til NM lag eller andre lagkonkurranser.
 9. De samme kriterier skal også benyttes ved uttak til andre representasjonslag, dersom dette faller naturlig.
 10. Slipprekkefølgen avgjøres av lagleder dersom laget ikke blir enig.
 11. Hundens eier må være medlem i NESK og hunden må være i norsk eie. Ekvipasjen representerer NESK under lagkonkurransen og skal følge lagleders anvisninger gjennom dagen.
 12. Retningslinjer fra lagleder følges i forhold til profilering av hund og fører.
  Merk: Dette kan medføre at ekvipasjen må profilere annen sponsor enn den man har privat denne dagen.

Revidert 01/14 RAS

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram