Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

Leder i Den Internasjonale Engelsksetter Klubben, Roberto Pedrazzetti, døde i dag 24/2

Roberto har vært NESKs trofaste støttespiller siden vi ble medlem i 2005. Han deltok på vårt 100 års jubileum på Kiær. Senest i september 2011 presenterte han mankehøyde prosjektet vårt for ledelsen i FCI og fikk deres støtte.

Les mer …

En del godsaker i banken!

En har fått inn en del rapporter om frossen sæd i Norge etter engelsksettere. Fra Sverige er det også kommet meldinger om hannhunder som er tappet og liggende lagret på Sveriges Lantbruks Universitet (SLU).

Les mer …

Noe i banken!

Det er frosset ned sæd etter engelsksettere i Trondheim, Stavanger og Oslo –
i dag er det ingen tilgjengelig felles liste over disse.

 

Les mer …

Oppdaterte regler for NM lag, statutter for Årets Engelsk Setter og NESK avlshunder

NESK styret har besluttet å justere regler for NM lag, statutter for Årets Engelsk Setter og NESK avlshunder.

Les mer …

Viltfinnerindeks

Avlsrådet har beregnet en viltfinnerindeks for våre hunder.

Indeksen er slått sammen for alle klasser. Fordelene ved å slå sammen alle starter er at en får en statistikk som baserer seg på flere starter og derved blir sikrere i tillegg til at en bare har en indeks å forholde seg til. Indeksen beregnes på grunnlag av antall egene stand i forhold til makkers stand.

Les mer …

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram