Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

CACIB og CACIT bekreftelse fra FCI

F.o.m. 2014 vil ikke NKK lenger ettersende kort fra FCI som bekrefter CACIB og CACIT i etterkant av et arrangement. Innstilling blir sendt FCI umiddelbart etter at arrangementene er ferdigstilt av NKK og er å anse som godkjent med mindre den av en eller annen grunn ikke blir godkjent av FCI. Eier av gjeldende hund hvis innstilling ikke blir godkjent, vil i så fall få beskjed så fort NKK har mottatt dette fra FCI (kan ta opptil ½ år).

Eier vil fremdeles få det kjente CACIT eller CACIB sertifikatet som dommere signerer. Fra FCI fås det kjente sertifikatet hvor det på baksiden står hva hunden heter og hvor sertifikatet ble tildelt og når. Det som ikke kommer er et brev fra NKK som bekrefter tildelingen. Det er vel ingen som kommer til å savne dette brevet da det er disse to sertifikatene som eier tar vare på.

NESK Avlsråd

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram