Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Siste frist i dag!

Siste frist for å melde inn resultat til "Årets Engelsksetter" er 25. nov 2008. Resultat meldes til elisabeth(a)nesk.no Les reglene for her.
ÅRETS ENGELSKSETTER – STATUTTER Rev. 08.01.08
 
Årets Engelsksetter, Jaktprøve - Årets Engelsksetter, jaktprøve – Best i motsatt kjønn (BIM)
Årets Engelsksetter, utstilling - Årets Engelsksetter, unghundÅrets Engelsksetter, Jaktprøve
Lizzie Michelets premie
Ved rangering legges poengskalaen tellende til Norsk Jaktchampionat til grunn. Årets seks (6) beste resultater (inkl. NM) teller. NM-lag teller ikke. Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre. For å komme i betraktning kreves det at hunden har oppnådd minst 2.pr. på utstilling og at den er erklært fri for hofteleddsdysplasi (HD). Poengskalaen gjengis her:

1. premie UK……………………………….2 poeng
1. premie AK……………………………… 3     ”
1. premie Norsk Derby……………………5     ”
2. premie Norsk Derby……………………4     ”
3. premie Norsk Derby……………………3     ”
4. premie Norsk Derby……………………2     ”
5. premie Norsk Derby……………………1     ”

Premiering i Unghund Grand Prix, Sør Norsk Mesterskap, Forus Open og Arctic Cup finale gir følgende poeng:

1. premie…………..3 poeng
2. premie…………..2     ”
3. premie…………..1     ”

Premiering fra VK som går over to (2) eller tre (3) dager berettiger til poeng etter følgende skala:

1. premie VK kval…………………3 poeng
2. premie VK kval…………………2     ”
3. premie VK kval…………………1     ”


Premiering fra VK-semifinale i vinnerklasse berettiger til poeng etter følgende skala:

1. premie VK semi……………..4 poeng
2. premie VK semi……………..3     ”
3. premie VK semi……………..2     ”
4. premie VK semi……………..1     ”

Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall startende hunder etter følgende tabell:
 
---------------------------------------------------------------------------------
Antall                                                     Poeng for
startende                   1VK    2VK    3VK    4VK    5VK    6VK
---------------------------------------------------------------------------------
Inntil 30                      3         2         1         0         0         0
31-40                         4         3         2         1          0         0
41-50                         5         4         3         2         1         0
51-60                         6         5         4         3         2         1
61-70                         7         6         5         4         3         2
71-80                         8         7         6         5         4         3
81-90                         9         8         7         6         5         4
91-100                       10       9         8         7         6         5
osv.
--------------------------------------------------------------------------------

 
En hund kan under en og samme prøve oppnå poeng fra første, andre og tredje dags VK. 
 
Det gis tilleggspoeng etter følgende skala:

CK………………………………… 1 poeng
CACIT………………………………2     ”
Res.CACIT…………………………2     ”
Æp.
Skogsfuglprøve………………2    ”

Hundens eier skal være medlem i NESK og hunden skal være registrert i Norge.
Rev. 08.01.08
 
 
Årets Engelsksetter, jaktprøve – Best i motsatt kjønn (BIM)
Ved rangering legges poengskalaen tellende til Norsk Jaktchampionat til grunn. Årets seks (6) beste resultater (inkl. NM) teller. NM-lag teller ikke. Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre. For å komme i betraktning kreves det at hunden har oppnådd minst 2.pr. på utstilling og at den er erklært fri for hofteleddsdysplasi (HD). Poengskalaen gjengis her:

1. premie UK……………………………….2 poeng
1. premie AK……………………………… 3     ”
1. premie Norsk Derby……………………5     ”
2. premie Norsk Derby……………………4     ”
3. premie Norsk Derby……………………3     ”
4. premie Norsk Derby……………………2     ”
5. premie Norsk Derby……………………1     ”

Premiering i Unghund Grand Prix, Sør Norsk Mesterskap, Forus Open og Arctic Cup finale gir følgende poeng:

1. premie…………..3 poeng
2. premie…………..2     ”
3. premie…………..1     ”

Premiering fra VK som går over to (2) eller tre (3) dager berettiger til poeng etter følgende skala:

1. premie VK kval…………………3 poeng
2. premie VK kval…………………2     ”
3. premie VK kval…………………1     ”


Premiering fra VK-semifinale i vinnerklasse berettiger til poeng etter følgende skala:

1. premie VK semi……………..4 poeng
2. premie VK semi……………..3     ”
3. premie VK semi……………..2     ”
4. premie VK semi……………..1     ”

Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall startende hunder etter følgende tabell:
 
---------------------------------------------------------------------------------
Antall                                                     Poeng for
startende                   1VK    2VK    3VK    4VK    5VK    6VK
---------------------------------------------------------------------------------
Inntil 30                      3         2         1         0         0         0
31-40                         4         3         2         1          0         0
41-50                         5         4         3         2         1         0
51-60                         6         5         4         3         2         1
61-70                         7         6         5         4         3         2
71-80                         8         7         6         5         4         3
81-90                         9         8         7         6         5         4
91-100                       10       9         8         7         6         5
osv.
--------------------------------------------------------------------------------

 
En hund kan under en og samme prøve oppnå poeng fra første, andre og tredje dags VK. 
 
Det gis tilleggspoeng etter følgende skala:

CK………………………………… 1 poeng
CACIT………………………………2     ”
Res.CACIT…………………………2     ”
Æp.
Skogsfuglprøve………………2     ”

Hundens eier skal være medlem i NESK og hunden skal være registrert i Norge.
 
Rev. 08.01.08


Årets Engelsksetter, utstilling
Ing. J. Fr. Eckersbergs premie
Det er årets fire (4) beste resultater som teller. Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre.
For å komme i betraktning kreves det at hunden er jaktpremiert innen utgangen av året
og at den er erklært fri for HD.
Rangeringen foregår etter følgende poengskala:

BIR……………………………12 poeng
BIM……………………………10     ”
2. pr. BTK/BHK………………  8     ”
3. pr. BTK/BHK………………  6     ”
4. pr. BTK/BHK………………. 4     ”
I tillegg gis 1 poeng for hver hund av samme kjønn og rase som møter på utstillingen
som din hund har slått.

Eiere må selv sørge for å vedlegge nødvendig dokumentasjon
Hundens eier skal være medlem i NESK og hunden skal være registrert i Norge
.

Rev. 28.08.2008
 
Årets Engelsksetter, unghund
Anton Raabes premie

Plasseringer i høystatusløp* for unghunder, samt opp til maksimum tre 1.UK er tellende. For beregning av poeng i høystatusløpene benytter vi championatpoeng som i vinnerklassen (se statutter for Årets Engelsksetter). 1.premie UK gir 2 poeng.

Ved eventuell poenglikhet vinner den hund som har (i følgende rekkefølge):
. færrest antall starter
. flest poeng fra høystatusløp
. den yngste hund.

Bare hund som er erklært fri for HD kan komme i betraktning.

Norsk Engelsksetterklubb vil utarbeide et spesielt hedersbevis som vil bli delt ut til vinnerne. Resultatene vil bli behørig omtalt i Fuglehunden.
 
Hundens eier skal være medlem i NESK og hunden skal være registrert i Norge.
 
*Norsk Derby, Rjukan Grand Prix, Forus Open, Arctic Cup, Sør-Norsk Mesterskap
 
Rev. 08.01.08
 
 

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram