Norsk Engelsksetterklubb

Fri10222021

Oppdatert08:07:39 PM

NKK’s 53. ordinære representantskapsmøte

NKKs 53. ordinære representantskapsmøte avholdes 8. og 9. november. Takket være innspill fra FKF så ligger innkallelse med saksliste og saksdokumenter ute på NKK sidene, NKK ønsker velkommen til representantskapsmøte (RS). RS er NKKs høyeste myndighet, alle raseklubbene er direkte representert, lokale klubber representeres av regionene. Det bidrar til at NKK blir en mer demokratisk organisasjon.

Det er en del saker som er interessante som skal opp som FKF har tatt opp

Les mer …

Oppsummering av PRA-møte i NESK 10. juni 2014

Det var om lag 60 personer som hadde funnet veien til Skytterkollen. Birgit Ranheim ønsket velkommen til informasjonsmøte i NESK vedrørende PRA, og orienterte kort om sykdommen, NESK sitt kynologiske ansvar og om forslaget fra Bjørn Watle fremmet til generalforsamlingen i 2015. Les Birgit sitt innlegg her.

Les mer …

Astrid Indrebø sitt innlegg på PRA-møte i NESK 10. juni 2014

Grunnleggende for all hundeavl er å sikre helse og velferd hos avkommene!

I begrepet velferd inngår også bruk av hundens egenskaper – som jakt

Jeg er helt enig med Bjørn Watle i at PRA-frie blodprøver ikke skal være et hovedmål i avlen. Vi avler ikke røntgenbilder eller blodprøver – men vi skal avle funksjonelt friske hunder.

Les mer …

Birgit Ranheim sitt innlegg på PRA-møte i NESK 10. juni 2014

Velkommen til informasjonsmøte om PRA til dere alle sammen. Mitt navn er Birgit Ranheim og jeg er styremedlem i NESK

Les mer …

Vil tillate blyhagl ved jakt

Da vi har passert 1. april så er det kanskje ikke en aprilspøk!

Arbeiderpartiet har fremmet et forslag i Stortinget om å oppheve totalforbudet mot bruk av blyhagl, med unntak av våtmarksområder og skytebaner. Tidligere har både Frp, Høyre, KrF, Venstre og Sp signalisert at de ønsker å myke opp forbudet fra 2005. Dermed kan det være duket for en snarlig lovendring. Les mer i Aftenposten.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram