Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Artikler

Grensene krysses – inntrykk og meninger utveksles

Det gleder oss at så mange fant veien til Kiær for å feire NESK 100 års Jubileum. For mange var veien lengre enn andres. På tross av lange dager i fjellet var alle meget positive til terrengene i vakker norsk natur som var godt besatt med fugl.

Foto fra venstre: Philippe Dubroca, Bruno Maury, Marzio Panattoni, Roberto Pedrazzetti og Franco Meratti.

NESK har hatt et tett og fruktbart samarbeid med søsterklubbene i Finland, Sverige og Danmark gjennom alle år. I senere år møtes avlsrådene fra de nordiske land en gang i året for å utveksle erfaringer og prøve å tilnærme hverandre når det gjelder data, reglementer, etc. Dette samarbeidet setter vi stor pris på.

Nytt er nysjerrigheten som er vekket i andre land i Europa gjennom nordisk deltagelse internasjonalt de siste par årene. Det er blitt enklere å reise med hund. Vi fikk besøk fra Sveits, Frankrike, Spania, Nederland og flere fra Italia.

Roberto Pedrazzetti (leder Internasjonal Engelsksetter Klubb), Bruno Maury (sekretær i samme klubb) og Philippe Dubroca (leder Fransk Engelsksetter Klubb) ble invitert til å dømme enkelte dager.

To italienere, Franco Meratti og Marzio Panattoni, hadde med seg et vakkert, utskåret engelsksetter hode i tre laget av en italiensk kunstner. Denne skulpturen ønsket de å gi til eieren av den hunden de likte best i løpet av sine dager på Kiær uavhengig av klasse eller de norske dommernes bedømmelse. Allerede under semifinalen hadde de lagt sine øyne på Berghøis Frekken til Jørn Amundsen. Det var derfor spesielt artig at nettopp denne hunden vant finalen dagen etter og mottok denne minnerike skulpturen.

Utenom i Norden er det en overvekt av profesjonelle dressører og førere. De legger stor vekt på fart og stil, mens vi prioriterer viltfinnerevne. Her i Norge er det jegeren med hennes/hans hund som blir avprøvd. I denne sammenheng var det noe uenig syn rundt de forskjellige jaktprøvereglene – for eksempel, du blir slått ut om hunden støkker en fugl der våre gjester kommer fra. Ellers var de slått av entusiasmen og engasjementet på Kiær. De var også veldig imponert over dommerstanden vår og rypebestanden. I flere land rundt om i Europa er det nesten umulig å få jakte på vill fugl grunnet små bestander. Organiseringen av prøven, effektiviteten i sekretariatet og på oppropet hadde de aldri sett maken til.

NESK ønsker å takke alle våre jaktprøvevenner som tok våre besøkende inn i varmen til tross for språkbarrierer. De har tatt med seg kunnskap og minner for livet.

NESK styret

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram