Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

Generalforsamling i Norsk Engelsksetterklubb 27. april kl. 18:30 på Mortens Kro

Mortens Kro ligger ved riksvei 22 på Gjelleråsen i Nittedal kommune.

Innkallingen (Årsberetning for 2015) vil bli sendt i posten til alle medlemmer. Link til elektronisk utgave av Årsberetning 2015 ligger  her Årsberetning for 2015. Papirutgaven blir sendt til medlemmene i posten.

NESK Styret

Valg av nytt NESK-styre 2016

Valgkomiteen vil minne om fristen, som er den 31. desember, for innsendelse av forslag til kandidater til nytt NESK-styre. Nytt styre velges på klubbens generalforsamling 27. april 2016. Valgkomiteens arbeid, som er nedfelt i klubbens lover paragraf 3-3, sier blant annet: "Forslag til kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 31. desember før 

Les mer …

Årsberetningen 2014

Årsberetningen 2014

Generalforsamling 29. april

es tymerkeStyret i NESK vil minne om at årets Generalforsamling avholdes onsdag 29. april på Mortens Kro.
Nærmere program vil følge med innkallingen.

 

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram