Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Generalforsamlingen - nytt styre

Kare 4Generalforsamlingen ble avholdt onsdag 30. april med stort oppmøte. Protokollen blir lagt ut så snart den er ferdig.

Verdt å nevne er at Kåre Norum ble utnevnt til æresmedlem. Kåre har vært aktiv i klubben i mange år, har sittet i styret en årrekke og 8 år som leder av klubben. Han har ført mange av sine hunder til fremragende resultater. Kåre har ledet Kongsvoldsprøven i snart 25 år og er selvfølgelig også jaktprøvedommer. En meget aktiv hundemann som får klubbens høyeste utmerkelse. Hele sannheten om Kåre Norum vil bli behørig dekket i neste nr. av Fuglehunden.

Avtroppende avlsrådsleder Elisbeth Kallevig og avlsrådmedlem Marte Ottesen fikk begge gullmerke, som også blir presentert nærmere i neste nr. av Fuglehunden.

Nesk gratulerer!

NESK's nye styre:

Leder Fredrik Aalerud

Nestleder Øystein Heggelund Dahl

Styremedlem Stein Martinsen

Styremedlem Dorthe Haugen

Styremedlem Hans Chr. Axelsen

Suppleant Birgit Ranheim

Suppleant Oddmund Sorldal

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram