Norsk Engelsksetterklubb

Tue08162022

Oppdatert08:07:39 PM

Valpekull på Finn.no

Vi har fått henvendelser over valpekull som ligger på finn.no. Det er en del valpekull som ligger der hvor foreldrene ikke har kjent PRA status og et kull hvor begge foreldrene er bærere. Da er det veldig stor sjans for at valpekjøperen betaler mye penger for en valp som vil utvikle PRA!

Irsksetter klubben har advart om useriøse oppdrettere på finn.no (se siste FH leder spalten) og det ikke noe annerledes for engelsksettere!

NESK anbefaler å bruke valpelista hvor informasjon om valpekullet er lett tilgjengelig.

NESK avlsråd