Norsk Engelsksetterklubb

Mon05232022

Oppdatert08:07:39 PM

Kiærrypa til Bjerkaasen's Triac

1. VK med CacitKiærrypa ble vunnet av IS Bjerkaasen's Bk Triac til Elisabeth og Asgeir Bjerke. 

1 VK m/CACIT IS Bjerkaasen's Bk fører Asgeir Bjerke
2 VK til Balbergkampens Elle Melle, fører Mette Bjørklund
3 VK Jutevatnets P Prima, fører Ole Roger Frøland

 GRATULERER!

 

 

 

 

 

 

IMG 0095 IMG 0113 IMG 0114
Tåke på opprop Finalepartiet Dommerne
     

 

 

Uoffisiell rapport fra finalen på Kiær

Dommere: Øystein Heggelund Dahl og Tore Kallekleiv

IS Settermosen Aberlour Meinertsen, Rène J
ES Jøldalens Alex Borgen, Svein
GS Riskammens Ao Frøken Fryd, Andersen, Oddgeir
ES Rampen's Vip Hagen, Terje
IS Follsjøen's Emilie, Presterudstuen, Jørn
P Jutevatnets Prima, Frøland, Ole Roger
IS Red Dubliner Bao Miss Lakris, Aateigen, Eli Anette
IS Red Garlic's Sweet Potato, Andersson, Agnetha
ES Klækkenhavnas Next To Noone, Sørensen, Steen Blach
ES Ryghåsen's Arn, Ryghseter, Lewi
IS Bjerkaasen's Et-Erte Berte, Bjerke, Elisabeth Haukaas
GS Kråklifjellet's Niila Bjørgen, Bjørn
IS Balbergkampens Elle-Melle, Bjørklund, Mette
IS Bjerkaasen's Bk- Triac,Bjerke, Asgeir

ES Berkjestølen's Kira, Kristin Watle stilte ikke pga skade

1. slipp
Abelour mot Alex
Abelour fører slippet med noe åpen terrengdekning. Alex holder ikke klassenivå - utgår. Ny makker Frøken Fryd settes på, men holder heller ikke klassenivå.
Rangering: Abelour

2. slipp
Vip mot Emilie
Vip tar straks føringen og jakter med store slag i sidevind. Emilie holder klassenivå.
Rangering Vip, Emilie, Abelour

3. slipp
Prima mot Lakris
Prima tar føringen med større intensitet og format. Lakris holder også godt klassenivå.
Rangering: Vip, Prima, Lakris, Emilie og Abelour

4. slipp
Next - Potato
Potato tar føringen og jakter fornuftig i et noe uoversiktelig terreng. Fører tråkker opp ryper. Next blir noe egenrådig i sitt søksopplegg, men holder klassenivå.
Rangering: Vip, Prima, Lakris, Emilie, Abelour, Potato sj, Next sj
Alex og Frøken Fryd ute.

5. slipp
Arn - Erte Berte
Berte tar føringen med større intensitet og format. Arn holder akkurat klassenivå. Berte kaster seg i stand langt ute. Ryper letter. presist foran utenfor jaktbart hold. Forholder seg rolig. Ny stand på Berte. Reiser i etapper rype som letter bak og til side. Har ikke kontakt med fuglen og kan ikke godkjennes.

Rangering: Erte Berte m/fugletagning sj ts, Vip, Prima, Lakris, Emilie, Abelour, Potato sj, Next sj, Arn sl sj

6. slipp
Niila - Elle Melle
Begge jakter godt og veksler om føringen fra start. Førerne tråkker opp enslig rype. Niila settes hårfint over Elle Melle.
Rangering: Erte Berte m/fugletagning og sj, Vip, Prima, Lakris, Emilie, Abelour, Potato sj, Niila sj, Elle Melle sj, Next sj, Arn sl sj

7. slipp
Triac - Abelour
To prima søkere. Triac over på litt bedre reviering
Rangering: Erte Berte m/fugletagning og sj, Vip, Triac, Prima, Lakris, Emilie, Abelour, Potato sj, Niila sj, Elle Melle sj, Next sj, Arn sl sj

LUNSJ

8. slipp (runde 2)
Prima – Vip
Begge jakter svært godt, med Vip i føringen. Vip finnes i stand. Reiser villig og presist ryper. RIOS. Utreder og apporterer ok.
Rangering runde 2: Vip FMR, Abelour, Prima sl

9. Slipp
Emilie - Lakris
Begge holder godt klassenivå med Emilie i føringen.
Rangering: VIP fmr, Emilie, Lakris, Abelour, Prima sl

10. slipp
Potato - Arn
Begge jakter meget godt. Potato vinner slippet på litt bedre kontinuitet på slutten.

Rangering: Vip FMR, Emilie, Lakris, Abelour, Potato sj., Prima sl, Arn sl sj
11. slipp
Next - Erte Berte
Begge jakter energisk med Berte i føringen. Next tar stand, går villig fram men kan ikke presentere fugl. Berte over Next.

Rangering: VIP fmr, Erte Berte ft ts sj, Emilie, Lakris, Abelour, Potato sj, Next sj ts, Prima sl, Arn sl sj

12. slipp
Triac - Niila
Triac jakter gnistrende i sidevind. Får med seg enormt med terreng. Niila jakter også godt. Triac tar stand, reiser kontrolert ryper. RIOS.
Under utredning ny stand. Ryper letter og Triac er på nytt RIOS. Apporterer OK.

Rangering: Triac fmr fur, VIP fmr, Erte Berte ft ts sj, Emilie, Lakris, Abelour, Potato sj, Next sj ts, Prima sl, Niila sj sl, Arn sj sl

13. slipp
Elle Melle - Abelour
Begge holder godt klassenivå.
Abelour blir etterhvert noe åpen i sitt søksopplegg.
Stand på Elle Melle. Kort reis. Rios. Ny stand under utredning. Reiser rype. Rios. Apporterer OK.

Rangering 2 runde: Triac fmr fur, VIP fmr, Elle Melle 2 X fmr sj, Erte Berte ft ts sj, Emilie, Lakris, Abelour, Potato sj, Next sj ts, Prima sl, Niila sl, Arn sj sl

14. slipp
VIP - Lakris
VIP er i starten av slippet noe opphengt i makker.
Ryper letter i området begge hundene er. VIP blir for urolig og må utgå. Lakris får en ts.
Arn settes på som ny makker til Lakris.

15. slipp
Lakris - Arn
Rett etter slipp letter det rype i området hundene er.
Arn er ferdig bedømt, mens Lakris får ny makker i Emilie.

16. slipp
Lakris -Emilie
Rett etter slipp tråkker førerne opp rype. Lakris har nå for mange sjanser og må utgå. Prima settes på som ny makker til Emilie.

17. slipp
Emilie - Prima
Kort etter slipp kaster Prima seg i stand, ryper letter. Rios.
Ny stand under utredning. Reiser villig. Rios. Ny stand. Ryper letter. Rios.
I tillegg letter det fugl i 2 omganger under utredning. Emilie forfølger overflyver.
Ny makker til Prima blir Potato.

18. slipp
Prima -Potato
Begge jakter godt og veksler om føringen. Prima støkker rype og er rolig. Potato over Prima.

Rangering: Prima fmr 2 X fur sl sj, Potato 2 x sj, Abelour sl

19. slipp
Niila - Erte Berte
Begge hundene trøkker til å får med seg enormt med terreng. Erte Berte vinner slippet på noe bedre dybde.

Rangering: Prima fmr 2 X fur sl sj, Erte Berte ft ts sj, Potato 2 X sj, Abelour sl, Niila sl sj

20. slipp
Next - Triac
Begge hundene jakter glimrende med Triac i føringen. (7,5 min)

21. slipp
Elle Melle - Triac (7,5 min)
Triac tar straks føringen og holder den slippet ut. Elle Melle holder godt klassenivå

22. slipp
Elle Melle - Next (7,5 min)
Begge hundene holder koken i varmen. Next får en ts. Elle Melle over Next.

Da er det klart:

1.VK m/CACIT IS Bjerkaasen's Bk fører Asgeir Bjerke
2. VK til Balbergkampens Elle Melle, fører Mette Bjørklund
3.VK Jutevatnets P Prima, fører Ole Roger Frøland

 
 
 

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram