Norsk Engelsksetterklubb

Sat11272021

Oppdatert08:07:39 PM

Dreiebok VK finalen på Kongsvold

I en spennende finale som gikk på Knudshø var det mange hunder som hadde tellende fuglearbeid, men ramp, for mange sjanser på fugl og andre årsaker gjorde at det stod bare tre på listen til slutt...

Finale Kongsvold 30 sept. – 2 okt. 2011
Norsk Engelsksetterklubb
Terreng: Knutshø Nord og Syd
Dommere: Thor Bernhard Sagland og Jan Terje Hagen
Skyttere: Ole Arnstein Strømsli og Kåre Norum
Lett overskyet og litt regn under opprop, men når partiet kom ut i terrenget var det opphold
og lett overskyet ut dagen. Variable vindforhold og det skulle vise seg at det var bra med
ryper. Til finalen hadde følgende ekvipasjer kvalifisert seg:
ES Jøldalens Ville - Terje S. Samdal
ES Berkjestølen’s - Frost R. Paulsen
GS Kråklifjellet’s Niila – Bjørn Bjørgen
ES Karsnäs Mira – John O. Rødsjø
ES Slottvidda’s I M Ramses – Håvard Dekkerhus
ES Limingruet’s Hi-Troll – Ingvar Rødsjø
IS Heggelifjellets Fie – Morten Risstad
ES Berkjestølen’s Lara – Ingvar Rødsjø
IS Røde Hunders Mi-Rakel – Jørn Presterudstuen
ES Halvartun’s Tanya Tucker – Halvar Rødsjø
ES Jøldalens Little Jeannie – Jan T. Bårseth
IS ”US” Rubella Snøhedda – Jørn Presterudstuen
IS Heggelifjellets Efia – Henning Loe
ES Jøldalens Nadine – Jan T. Bårseth
IS D Figo av Miessevàrri – Jostein Smemo
ES Giddes D Palema – Torfinn Stenersen
ES Skinnalias Chilli – Bjørn Bjørgen
ES Nyheimgutens Birk – Bernt M. Sandsør

1 runde 15 min. slipptid
1. ES Ville mot ES Frost
Begge går stort, får med seg mye terreng, men mangler noe plan og terrengdekkning.
Ville vinner slippet p.g.a. bedre fart og stil. Ville over frost
ES Ville
ES Frost
2. GS Niila mot ES Mira
Begge går i stort fart og fin stil et glimrende søk i vekslende vind og får med seg mye
terreng i god kontakt. På slutten overtar Niila og vinner slippet.
Niila over Mira.
GS Niila
ES Mira
ES Ville
ES Frost
3. ES Ramses mot ES Troll
Begge går glimrende og veksler om føringen. Får med seg mye terreng i god kontakt.
Ramses finnes i stand. Går villig på uten resultat.
Troll over Ramses. Troll på topp pga sitt meget gode søk.
ES Troll
GS Niila
ES Mira
ES Ramses, tomstand
ES Ville
ES Frost
4. IS Fie mot ES Lara
Lara tar føringen i slippet og går stort, blir noe åpen. Fie holder klassenivå, mangler
noe plan i søket. Det letter fugl i anvist terreng, samtidig sees Lara forfølger fugl langt
ute og hun utgår.
Fie over Lara.
ES Troll
GS Niila
ES Mira
ES Ramses, tomstand
ES Ville
ES Frost
IS Fie, sjanse
ES Lara ute
5. IS Mi-Rakel mot ES Tanya
Tanya tar føring i slippet og går meget godt i medvind. Mi-Rakel hefter seg noe
innledningsvis på lukt og må manes på, men kommer seg etter hvert godt i gang.
Begge blir bort og finnes i stand, når fører kommer til letter fugl imellom hundene
som er rolige i oppflukt og skudd, begge utreder ok. Tanya apporterer korrekt, Mi-
Rakel noe slurvete apport.
Tanya over Mi-Rakel pga bedre apport.
ES Tanya 1 stand uten reis
IS Mi-Rakel 1 stand uten reis, slurvete apport
ES Troll
GS Niila
ES Mira
ES Ramses, tomstand
ES Ville
ES Frost
IS Fie, sjanse
ES Lara ute
6. IS Snøhedda mot ES Jeannie
Ingen av hundene kommer seg ut i søk som holder klassenivå og begge utgår.
ES Tanya 1 stand uten reis
IS Mi-Rakel 1 stand uten reis, slurvete apport
ES Troll
GS Niila
ES Mira
ES Ramses, tomstand
ES Ville
ES Frost
IS Fie, sjanse
ES Lara ute
IS Snøhedda ute
ES Jeannie ute
7. IS Efia mot ES Nadine
Nadine tar straks føringen i slippet og revierer meget godt i motvind. Efia blir
liggende noe på etterskudd, begge finnes i stand, når førerne er på tur opp, letter
fugl presist foran begge hundene. Begge er rolige i oppflukt og skudd, begge utreder
og apportere korrekt. Begge fortsetter å gå som før. Nadine blir på slutten av slippet
borte. Efia støkker rype og blir for urolig. Nadine finnes i stand i anvist terreng etter
at koblingsordre er gitt og kan ikke minus belegges Efia sin støkk.
Nadine over Efia som utgår. Nadine rangeres etter Tanya pga bedre apport på Tanya.
ES Tanya 1 stand uten reis
ES Nadine 1 stand uten reis
IS Mi Rakel 1 stand uten reis, slurvete apport
ES Troll
GS Niila
ES Mira
ES Ramses, tomstand
ES Ville
ES Frost
IS Fie, sjanse
ES Lara ute
IS Snøhedda ute
ES Jeannie ute
IS Efia ute
8. IS D-Figo mot ES Palema
Palema tar føringen i slippet og går godt i medvind, fin kontinuitet og plan i søket, litt
større intensitet ønskelig. D-Figo går stort, blir noe ensidig og må styres enn del,
holder klassenivå.
Palema over D-Figo

ES Tanya 1 stand uten reis
ES Nadine 1 stand uten reis
IS Mi Rakel 1 stand uten reis, slurvete apport
ES Troll
GS Niila
ES Mira
ES Ramses, tomstand
ES Palema
ES Ville
ES Frost
IS Fie, sjanse
IS D-Figo
ES Lara ute
IS Snøhedda ute
ES Jeannie ute
IS Efia ute
9. ES Chili mot ES Birk
Begge går meget stort med Chilli i føringen som har bedre terreng dekning. Birk
støkker stort rypekull og er rolig, senere støkker Chilli mange ryper og er rolig. Chilli
over Birk.
Rangering etter første runde:
ES Tanya 1 stand uten reis
ES Nadine 1 stand uten reis
IS Mi-Rakel 1 stand uten reis, minus på apport
ES Troll glimrende søker
GS Niila meget god søker
ES Mira meget god søker
ES Ramses glimrende søker, tom stand
ES Palema noe minus på intensitet
ES Ville minus på søk
ES Frost minus på søk
IS Fie minus på søk, sjanse
IS D-Figo ensidig, må styres
ES Chilli 1 støkk, sjanse
ES Birk 1 støkk, sjanse

Utgår : ES Lara , ES Jeannie, IS Snøhedda, IS Efia
Oppsett 2 runde, 15 min slipptid.
ES Ville mot GS Niila
ES Frost mot ES Mira
ES Ramses mot IS Fie
ES Troll mot IS Mi-Rakel
ES Tanya mot ES Nadine
IS Figo mot ES Chilli
ES Palema mot ES Birk
10. ES Ville mot GS Niila
Begge går godt med Ville i føringen som går seg opp fra sitt første slipp, Niila mangler
noe på framdriften, begge hundene markerer kraftig, førere og skyttere kommer til,
rype letter. Stor sjanse for begge hundene. Ville Over Niila.
GS Niila, stor sjanse
ES Ville, stor sjanse
11. ES Frost mot ES Mira
Mira tar føringen i slippet med stor intsivitet i søket og revierer meget godt, får med
seg mye terreng. Frost virker noe tung i aksjonen og slår bakover, kommer tilbake i
anvist terreng, støkker rype og blir for urolig. Mira over Frost som utgår.
ES Mira, sjanse
GS Niila, stor sjanse
ES Ville, stor sjanse
ES Frost ute
12. ES Ramses mot IS Fie
Ramses tar føringen i slippet og går meget godt. Fie går godt men hefter seg noe på
fot og blir liggende etter Ramses. Ramses over Fie.
ES Ramses, tomstand
ES Mira, sjanse
GS Niila, stor sjanse
ES Ville, stor sjanse
IS Fie, sjanse
ES Frost ute.
13. ES Troll mot IS Mi-Rakel
Begge går meget godt, veksler om føringen i starten av slippet. Midt i slippet blir Mi-
Rakel borte, Troll fortsetter å jakte meget godt i anvist terreng. Mi-Rakel finnes i
stand, reiser villig og presist rypekull, rype felles og Mi-Rakel fallapporterer. Troll over
Mi-Rakel som utgår. Selv om Troll er slått i fugl, rangeres han inn bak Mira og foran
Niila pga sitt meget gode søk og at de bak har minus på søk og meget store sjanser på
fugl.
ES Ramses, tomstand
ES Mira, sjanse
ES Troll, slått I fugl
GS Niila, stor sjanse
ES Ville, stor sjanse
IS Fie, sjanse
ES Frost ute.
IS Mi-Rakel ute.
14. ES Tanya mot Es Nadine
Tanya tar føringen i slippet, går meget godt og får med mye terreng. Nadine går også
meget godt men blir liggende noe på etterskudd. Nadine blir borte, Tanya fester
stand lengre fremme i terrenget. Fører til Nadine støkker fugl, Nadine sees i stand
uten av situasjonen kan bedømmes. Det letter fugl langt bak Tanya som hun ikke har
kontakt med. Tanya stand uten resultat. Begge hundene har hatt sjanse på fugl.
Nadine over Tanya.
ES Nadine 1 stand uten reis, sjanse
ES Tanya 1 stand uten reis, sjanse, tomstan
ES Ramses, tomstand
ES Mira, sjanse
ES Troll, slått I fugl
GS Niila, stor sjanse
ES Ville, stor sjanse
IS Fie, sjanse
ES Frost ute.
IS Mi-Rakel ute.
15. IS D Figo mot ES Chilli
Chilli tar føringen i slippet og går meget godt, Figo sliter søksmessig. Figo finnes i
stand, fugl letter presist foran, rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apportere utlagt
fugl korrekt. Chilli blir på slutten av slippet borte. Figo holder ikke lengre klassenivå,
Chilli har i dag hatt sine sjanser og begge utgår.
ES Nadine 1 stand uten reis, sjanse
ES Tanya 1 stand uten reis, sjanse, tomstand
ES Ramses, tomstand
ES Mira, sjanse
ES Troll, slått I fugl
GS Niila, stor sjanse
ES Ville, stor sjanse
IS Fie, sjanse
ES Frost ute.
IS Mi-Rakel ute.
ES Chilli ute.
IS Figo ute.
16. ES Palema mot ES Birk
Begge jakter godt, stand på Birk, rype letter persist foran når fører og skyttere
kommer til. Rolig i oppflukt og skudd, utreder og apportere korrekt. Senere veksler
hundene om føringen. Stilfull stand på Palema langt ute, når fører og skytere
kommer til letter rypekull, det felles og Palema fallapportere. Birk over Palema som
utgår.
Rangering etter andre runde:
ES Nadine 1 stand uten reis, sjanse
ES Tanya 1 stand uten reis, sjanse, tomstand
ES Birk 1 stand uten reis, sjanse, støkk, slått på fugl
ES Ramses meget god søker, tomstand
ES Mira meget god søker, sjanse
ES Troll meget god søker, slått på fugl
GS Niila minus på søk, stor sjanse
ES Ville minus på søk, stor sjanse
IS Fie minus på søk, sjanse og hefter seg ved lukt
Utgår: ES Frost, IS Mi-Rakel, ES Chilli, IS Figo, ES Palema
Dommerene velger å kjøre en tredje runde på 10 minutter.
ES Ville mot ES Mira
GS Niila mot ES Ramses
ES Troll mot ES Tanya
IS Fie mot ES Nadine
ES Birk
17. ES Ville mot ES Mira
Mira tar føringen og jakter meget godt slippet ut. Mira finnes i stilfull stand, går villig
på i flere etapper og reiser presist ryper. Rype felles, komplett rolig i oppflukt og
felling. Utreder og apportere meget flott. Mira over Ville som utgår.
ES Mira 1 stand med reis, sjanse
ES Ville ute.
18. GS Niila mot ES Ramses
Ramses tar føringen og går som før. Niila blir noe inneffektiv. Ramses finnes i stand,
justerer seg til ny stilfull stand. Når fører og skyttere er på tur opp, letter ryper presist
foran Ramses som blir for urolig i oppflukt og skudd. Begge hundene utgår.
ES Mira 1 stand med reis, sjanse
ES Ville ute.
GS Niila ute.
ES Ramses ute.
19. ES Troll mot ES Tanya
Begge går fortsatt meget godt med Tanya i føringen, begge finnes i stand. Når førere
er på tur opp løser Tanya ut, Tanya holdes i ro, Troll går villig på i flere etapper uten
resultat. Senere støkker Tanya rype og er rolig. Troll over Tanya.
ES Mira 1 stand med reis, sjanse
ES Tanya 1 stand uten reis, sjanse, tomstand, støkk
ES Troll, slått i fugl, tomstand, sjanse
ES Ville ute.
GS Niila ute.
ES Ramses ute.
20. IS Fie mot Es Nadine (5 min)
Nadine fører slippet. Nadine over Fie.
21. ES Birk mot IS Fie (5 min)
Begge går som før, Birk markerer men løser ut, skytter støkker rype i området og
begge hundene har hatt sine sjanser og utgår.
ES Mira 1 stand med reis, sjanse
ES Nadine 1 stand uten reis, sjanse
ES Tanya 1 stand uten reis, sjanse, tomstand, støkk
ES Troll, slått i fugl, tomstand, sjanse
ES Ville ute.
GS Niila ute.
ES Ramses ute.
ES Birk ute.
IS Fie ute
Vinner av finalen tildeles Cacit for i dag å ha vist oss et søk av meget
høyt klassenivå og et glimrende fuglearbeid med felling.
1 VK Finale m Cacit ES Karnäs Mira Jon Olav Rødsjø
2 VK Finale ES Jøldalens Nadine Vigdis Størseth og Jan Terje Bårseth
3 VK Finale ES Halvartun’s Tanya Tucker Halvar Rødsjø
Vi dommere takker for en fin dag i fjellet og for at vi fikk æren av å dømme denne finalen. Mange situasjoner som har gjort dagen spennende både for oss og for førere. Bra med rype som gjorde at alle fikk sine sjanser.
Thor Bernhard Sagland Jan Terje Haugen

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram