Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

RAS for ES godkjent av NKK

RAS for engelsksetter ble i sommer godkjent av NKK med følgende kommentar: «Dere har levert et RAS-dokument av svært høy kvalitet og har all grunn til å være tilfreds med resultatet.»

 

NKK har vedtatt at alle raser skal ha en rasespesifikk avlsstrategi (RAS). RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene klubbene har for rasen sin og strategien for å nå disse. RAS for engelsksetter er i hovedsak utarbeidet av NESK, med innspill fra medlemmer og oppdrettere. Dokumentet skal være et verktøy for engelsksettereiere og oppdrettere som motiverer til å arbeide samlet mot et felles mål om å bevare og forbedre rasen i et langsiktig perspektiv.

Vi vil takke alle som har bidratt i prosessen med å gjøre dette til et dokument vi kan være stolte av og benytte som en rettesnor de neste 5 årene.

RAS-dokumentet

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram