Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

NESK har oppdatert reglene for NESK avlshund

Krav til jaktpremiering for både tispe og hannhund er nå 1.AK eller VK-premie på jaktprøve. Premiering skal være oppnådd i Norge. Utstillingspremie er satt til minimum "Very Good" etter at hunden har fylt 24 måneder. Dette harmonerer med utstillingskravet til Norsk Jaktchampion. Det har tidligere vært stilt krav til det maksimale antallet avkom en avlshannhund kan ha. Det kravet er nå fjernet. Endringene i kravene til våre avlshunder er i tråd med de tilbakemeldinger som ble gitt på avlskonferansen til NESK i november. Se Godkjennelse av NESK avlshund. 

De nye kravene legges til grunn ved behandling av søknader mottatt etter 24. januar i år.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram