Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Viltfinnerevne og viltfinnerindeks

Avlsrådet har tatt ut data fra DogWeb og sett på viltfinnerevnen til engelsksetteren. Avlsrådet beregnet en viltfinnerindeks for våre hunder, de 10 siste registreringsår, se liste i slutten av artikkelen. Viltfinnerindeks for eldre hunder har blitt publisert tidligere og da disse hunden ikke lengre starter på prøve så forandrer ikke deres viltfinnerindeks seg. En kan også finne viltfinnerindeksen for alle engelsksettere i NESK Hundedatabasen under fanen Egenprestasjon.

Har engelsksetteren blitt bedre viltfinner
En kan definere viltfinnerevne etter hvor mye fugl en hund finner i forhold til sine makkere, og en viltfinnerindeks kan beregnes ut ifra en brøk "egne stander/(egne + makker stander)". Viltfinnerindeksen vil da være et tall mellom 0 (hvor makker finner all fuglen) og 1 (hvor makker ikke finner noe fugl). Hvis tallet er 0,5 så finner hunden like mye fugl som en makker. Et tall høyrere en 0,5 indikerer at hunden er en bedre viltfinner enn sine makkere. For å vurdere om det har vært noen utvikling i rasen på dette området så har gjennomsnittlig viltfinnerindeks per registreringsår blitt plottet i et diagram som vist nedenfor.


Klikk på bildet for større oppløsning.

Viltfinnerindeksen er et relativt tall, da en sammenligner seg mot en makker. Hadde engelsksetteren kun konkurrert mot andre engelsksettere (ingen andre raser) så skulle antall egne stander vært lik antall makkers stander og gjennomsnittlig viltfinnerevne vært konstant på 0,5, men det forekommer at hunder har felles stand og derfor vil gjennomsnittlig viltfinnerevne være litt høyrere enn 0,5. Men det som er viktig er å se på trendene da en kan anta at felles stander forholder seg noenlunde konstant. Når en ser på gjennomsnittlig viltfinnerindeks så sammenligner en engelsksetteren mot de andre rasene engelsksetteren møter på jaktprøve, og her viser tallene en gjennomsnittlig positiv utvikling, da engelsksetteren finner mer fugl enn makker for hvert registreringsår. Da antar en at viltfinnerevnen til de andre rasene som engelsksettere konkurrerer mot er konstant eller har en positiv utvikling. Man kan ikke utelukke at de andre rasene utvikler seg negativt og at det er derfor en ser en fremgang hos engelsksetter, men dette er en mindre sannsynlig forklaring.

Diagrammet viser en nedgang i gjennomsnittlig viltfinnerindeks fra 2011 og frem til 2013. Disse årskullene har relativt få starter da individene fremdeles er unge. En bør derfor vente med å trekke konklusjoner for disse årskullene til de har blitt litt eldre, så til neste år så kan vi se om disse kullene har hatt en positiv utvikling eller ei. Men konklusjonen er at engelsksetteren har hatt en positiv utvikling i gjennomsnittlig viltfinnerevne siden 2000, men det er usikkert om det er en svak nedgang i årskullene 2011 til 2013.

Hvordan beregnes indeks for Viltfinnerevne
NESK har i flere år benyttet seg av en beregningsformel for viltfinnerindeks som baserer seg på forholdet mellom hundens "Egne Stander" i forhold til totalt antall stander (egne +makker) i hundens slipp. Det blir en brøk som nevnt ovenfor "egne stander/(egne + makker stander)".

Det er ønskelig å ha en indeks som tar hensyn til at hundene konkurrerer i forskjellige klasser. Hunder som konkurrerer i konkurranseklasse (unghunder og voksne hunder) er i gjennomsnitt bedre enn hunder som konkurrerer i kvalitetsklassene (UK og AK), og på grunn av dette er konkurransen i vinnerklassen hardere (hundene møter bedre makkere). En har gjort en beregning på dette, og indeksen er justert i forhold til disse beregningene, slik at en stand i vinnerklassen teller mer enn en stand i kvalitetsklassen.

To jevngode hunder vil i samslipp i det lange løp finne fugl like mange ganger, det vil være som å kaste "kron og mynt". Med litt flaks kan mynten vise "kron" både tre og fire ganger på rad, og en hund kan slå sin makker i fugl både tre og fire ganger selv om makkeren er en like god viltfinner. I det lange løp (med mange registrerte egne og makker stander) vil ikke dette skje. Flaksen vil jevne seg ut og etter 20 kast vil forholdet være ganske nære 50-50. For å ta hensyn til denne flaksen så er en justeringsfaktor lagt inn i formelen slik at jo flere stander (egne + makker) jo sikrere blir indeksen. Sikkerhetsfaktoren nedenfor viser at ved 20 stander så blir indeksen 80 % sikker. Da ingenting kan bli helt sikkert så er sikkerhetsfaktoren asymptotisk og nærmer seg 100 % som en funksjon av antall stander.

Indekser angis som oftest i en skala der indekstallet er bedre dess høyere det er. For at en skal skille på gode og dårlige viltfinnere så er indeksen skalert fra en nedre grense på 67 til en øvre grense på 145. Det blir nok ingen hunder som når ytterpunktene og indeksen for våre hunder i dag ligger fra ca. 78 til 131.

Viltfinnerindeks
Hundene som det er beregnet viltfinnerindeks for er født i tidsperioden 2005-2013, og har minst 3 stander (egne + makker). Registeringsnummer til hunden er hyperlinket til hunden i NESK Hundedatabasen. A er antall starter, E er antall enge stand, M er antall makker stand, U er antall stand uten makker, T er antall stand uten resultat og VFE er viltfinnerindeksen. Det er 1528 hunder som det er beregnet viltfinnerindeks for og lista er rangert etter høyest viltfinnerindeks.

Regnummer Navn A E M U T VFE
NO53081/09 Simo's Johsi 32 21 1 1 3 131
NO47435/12 General Sniff Av Skåpleinun 20 20 1   8 127
NO45130/11 Tzara 28 18 1   8 127
15340/06 Ferdesmyras A Mi Lady Maridubedåre 45 18 1 1 7 127
14420/08 Jøldalens Dixie 60 18 3 5 25 125
19586/05 Fosens Muntiadok 45 24 4 1 6 124
18601/07 Royaluras F-Jara 24 14     5 124
07029/06 Berguglas Hi-Trøkk 157 91 26 7 71 124
NO42268/13 Storbakken's Pb Makita 11 19 2 1 2 124
07124/05 Gallok's Kustus 89 43 13 2 18 123
24231/05 Ringvassøya's White Trix Lady 74 52 13   20 123
NO37944/11 Smølarypa's Siri 17 16 1   3 123
18053/07 Hågakollen's Vixen 68 47 14 6 14 123
21553/06 Limingruet's Hi-Troll 137 82 25 8 45 123
NO47820/10 Berkjestølen's Allé 44 21 3   3 122
22188/06 Peskafjellets Santo 39 24 5   4 122
SE10984/2013 Björkvattnets V Laaste Kans 11 9     2 122
11590/07 Vettalias Birdie 24 9 1   9 122
NO35297/11 Sandlona's Philippa 33 23 3 2 16 122
14406/08 Jøldalens Nadine 95 45 16 5 57 122
25667/08 Skaididalen's Frøya 54 28 7   22 122
17200/08 Ayla Av Rondvollen 33 17 4 3 6 121
NO35609/10 Dulles A Inferno 39 28 7   13 121
NO37030/11 Løvenskarets Birk 30 15 3 5 4 121
24311/08 Flørli's Fam 52 33 10   12 121
NO57938/09 Epleskogen's Adam 40 20 6 3 8 121
11370/08 Tussa Av Oddresteinen 40 22 3 1 3 121
NO37095/09 Dc 62 22 8   22 121
NO55141/11 Storbakken's Lucky Macy 25 19 4   10 120
NO58164/09 Østvangens Guri 28 12 3   2 120
NO51753/13 Knutsvollens Hi-Tex 6 9 1     120
DK05371/2012 Østkysten's B N Missie 9 9     6 120
DK14094/2009 Nordvestjyden's Csix 35 20 3 1 3 120
NO45897/11 Dulles B Tiba 29 18 3   5 120
NO44380/11 Rakbjørglia's Hp-Pc 13 12 1   6 120
NO46392/12 Seterfjellet's Calli 20 22 5 1 4 120
00232/06 Berkjestølen's Chess 31 23 7   4 120
13290/05 Løvenskarets Blue 22 10 1   1 120
08730/05 Kjølvangen's Sioux 44 26 5   42 120
NO56079/10 Sletthallens Jackpot 19 10 2 2 4 120
NO60287/10 Slottvidda's I M Falk 17 6     1 120
17008/06 Hiafossens Stegg 41 23 6   5 120
NO58451/10 R Inna 24 16 4 1   119
05559/08 Tarpan's Coca 18 14 4 1 6 119
20076/07 Østheia's Idaho 18 13 3   10 119
NO32175/11 Faulfossen's T Q Yrja 14 11 2   4 119
06854/06 Rapmere's B Dino 40 23 7   11 119
NO39192/13 Hågakollen's Eros 4 8     3 119
DK05372/2012 Østkysten's B N Alma 9 8       119
NO30358/12 Rangelfjellet's Milo 15 8     8 119
22487/08 Forsethbergets Gunhild 12 8   1   119
NO40686/09 Berkjestølen's Lara 60 22 7   8 119
07033/06 Berguglas Blåne 21 25 5   14 119
NO53563/10 Danceætten's Hi-Rosa Da Flora 21 14 2     119
S54660/2009 Ohlsmyrens Starshine 27 34 10   7 119
13202/05 Hjallabakken's Chili 7 12 3     119
NO48438/10 Kråklifjellet's Tang 14 17 3   14 119
17915/05 Rino 30 12 4   16 119
NO34826/09 Rotuas D-Leah 38 18 7   6 118
NO38907/11 Hårteigens Back To Basic 15 10 3   7 118
NO40951/11 Heggskogens Kompis 21 13 2 1 2 118
07572/06 Østheia's Eend Jagter 126 60 27 3 20 118
24141/07 Porsangervidda's Cyklon 76 34 12 3 22 118
13069/05 Singsåsens Sjakk 12 12 3   6 118
11907/07 Vømmølfjellets Urix 25 16 5 1 31 118
07035/06 Berguglas Heikki I I I 66 30 14   23 118
NO54277/10 Ham-Nuten's Messi 28 22 5   22 118
11598/07 Hovdmyra's Shiraz 19 7     2 118
S61117/2008 Ohlsmyrens Loco 14 8 1 2 5 118
NO35606/10 Dulles A Max 32 13 4   5 118
08946/07 Berkjestølen's Vidda 84 46 22 9 26 118
05139/07 Itza's Peik 33 25 7 1 8 118
NO44385/11 Rakbjørglia's Dell'a Rosa 38 20 6 1 16 117
24224/06 Vuoma's Fresia Av Raisa 50 29 12   15 117
13640/08 Klækkenhavnas Next To Noone 70 27 11 4 14 117
07107/05 Royaluras D-Roya 46 27 12   6 117
NO36993/11 Håkåstjønnas Sun Zoom Spark 16 12 2   1 117
NO56365/10 Vindølas Bjg Laffen 28 12 2   5 117
04305/08 Tinka 9 15 4 1 2 117
24803/08 Li 50 18 6   10 117
NO59605/10 Skaididalen's Prinsesse Leia 22 18 5   10 117
DK09641/2008 Østkysten's V.Saga 25 14 3   7 117
NO34970/12 Halvartun's Tica 22 9 1   9 117
SE33709/2012 Pålamalmens Levis 5 9 1     117
NO35607/10 Dulles A Torika 12 9 1   4 117
NO51981/10 Porsangervidda's Md Queenie 11 9 1   2 117
21740/08 Buster 15 9 1   7 117
05839/07 Tiurlias Tea 22 9 1   3 117
NO34886/10 Tiurfoten's Tilde 34 19 7   20 117
DK04396/2012 Tobølbjergs Iris 15 8 2     117
NO49348/09 Sørbølfjellet's Luca 68 42 18 1 21 117
NO37874/11 Nyheimgutens Spot 9 10 2   3 117
13984/07 Sørbølfjellet's Zizou 59 24 11   6 117
NO59081/10 Ildfoten's K-Eir 40 20 5   8 117
NO45607/12 Toppmyras Karito 17 14 3   12 117
17242/06 Skillevatnet's Pusjkin 30 14 3   2 117
19462/08 Hardvolla's Chef 36 11 3   7 116
NO41611/10 Pigghætta's Virpi 15 11 2   3 116
NO47833/10 Ørnevatnet's Kira 9 11 2   3 116
S32225/2006 Högfjällshundens Hunter 19 11 2   4 116
07111/05 Royaluras D-Vierma 25 11 2     116
14328/05 Iris 11 11 2     116
NO33757/11 Nyheimgutens Kuli 31 15 4 2 6 116
18642/06 Simo's Min 58 30 14   12 116
13200/05 Hjallabakken's Rips 50 31 9 1 16 116
NO50900/11 Ryghåsen's Arn 31 12 3   6 116
14476/07 Ringvassøya's Chako 23 12 3 1 2 116
20066/07 Gallok's Tøder 75 26 13 1 19 116
06130/08 Fjellrypas Kayaq 16 10 2 2 11 116
22186/06 Peskafjellets Jeppe 48 21 9   9 116
25594/07 Rotuas C-Wilma 39 16 5 2 15 116
11688/08 Royaluras G-Grievous Angel 35 16 4   9 116
27119/07 Berrskallen's Kimme 41 16 4   35 116
06450/08 Østheia's Out Of Luck 57 30 12 1 5 116
19343/05 Rypekullet's Nike 60 27 11 1 19 116
06536/07 Funnsjødalens Silva 27 13 4   3 116
07830/08 Tøttadalen's Donnja 18 8 1   7 116
NO39188/13 Hågakollen's Pepsi 8 6     5 116
NO41276/13 Rotåa's Topper 4 6     2 116
NO47440/12 Molly Av Skåpleinun 9 6   1 12 116
NO52484/09 Ask 3 6       116
NO32886/09 Abel 9 6   1   116
09169/07 Kvernmolia's Terrano 3 6       116
19637/07 Skinnalias Ranja I I I 10 6       116
21239/07 Dølbekkens Sonic Floyd 9 6     1 116
00227/06 Berkjestølen's Milo 10 6   1 2 116
23768/07 Skaididalen's Molly 34 14 5 1 11 116
DK10540/2010 Østkysten's F M Hera 56 51 17 1 13 116
NO45895/11 Dulles B Tiro 22 10 2 1 4 115
NO49648/10 Hardvolla's Tu 15 10 2   1 115
NO59939/09 Rypekullet's Tjorven 24 10 2   3 115
NO40680/09 Berkjestølen's Hi-Speed 23 15 5 4   115
22898/05 Faulfossen's V H Tiri 17 15 5   6 115
17380/07 Viroa's Fønix I I 35 13 4   1 115
18047/07 Hågakollen's Da Vinci 5 7 1   4 115
22216/07 Rotåa's Anni 54 38 19 1 13 115
NO47395/12 Jøldalens Tiny Dancer 17 11 3   1 115
NO45542/10 Kongsvoldrypas Petter Smart 24 11 3   2 115
03248/06 Sørhauglien's Skarv 21 11 3   3 115
14405/08 Jøldalens Tutta 65 26 10 1 11 115
06902/06 Tiurhaugen's Topper 35 28 10   2 115
NO39057/13 Grimasteggen's N E Nikka 8 9 2   2 115
06960/05 Villmarksporten's Mini 33 21 7   3 115
NO34842/10 Tiurfoten's Pan 25 13 5 2 11 115
07007/07 Løvenskarets James Harald Bond 55 13 5 1 2 115
10480/05 Nico 40 28 11   21 115
NO30437/11 Rampen's Vip 31 18 7 9 8 115
NO34671/09 Myrteigen's Frøy 19 14 5   4 115
25778/08 Po 29 16 5   6 115
NO40952/12 Royaluras L-Wilma 14 6 1   5 114
S37865/2009 Myrhedens L-Jessika 8 6 1   5 114
NO57937/09 Epleskogen's Quinte 40 20 9 1 3 114
NO49433/10 Nordavinden's Joker 33 14 4   5 114
NO33480/09 Setterjenta's Tori 29 14 4   5 114
NO59944/09 Trollsteggen's H-Rapp 23 14 4 1 2 114
NO36322/13 Myhregården's Tinn 5 5     1 114
NO53561/10 Danceætten's Hi-Medina Da Flora 14 5     5 114
NO43797/11 Rotuas G- Juli 11 7 1   4 114
NO54594/10 Birk Av Ranheim 6 7 1 1 2 114
NO40947/09 Viroa's Rambo 8 7 1   3 114
NO49264/09 Rona's Yr 16 7 1     114
21555/06 Limingruet's Roya 7 7 1   1 114
NO53633/10 Ranætta's Arwen 30 16 7   1 114
09626/05 Loke 44 19 9   8 114
04391/06 Slottvidda's I M Super Marjo 39 24 10   21 114
20889/08 Steinrabben's Rago 30 16 6 1 5 114
DK10365/2008 Heegårds X Dina 17 9 2 1 2 114
02359/08 Fjellvidda's Yapp 12 9 2     114
12438/08 Rocos Tupsi 50 28 14 2 12 114
12551/08 Åsvangen's Tripper 38 14 6   33 114
16140/08 Hugulia's Raja 30 14 6 1 22 114
25840/07 R Loomis 61 29 16 2 14 114
NO46019/11 Veslebotnen's Embla 17 10 3   6 114
12003/08 Heggebakken's Tyra 31 14 5 2 18 114
NO47792/09 Halvartun's Tanya Tucker 36 22 11 1 8 114
NO31659/11 Skinnalias Xh 14 7 2     114
19346/05 Rypekullet's Luna 11 11 3   9 114
25661/08 Skaididalen's Bobbi Brown 48 103 11   9 114
24312/08 Flørli's Miss Tallulah 72 27 14 1 29 114
05403/08 Kleivskogen's Queen 70 33 17 3 17 114
NO34885/10 Tiurfoten's Siri 27 13 5   11 114
06735/08 Ørnevatnet's Wilja 58 28 15 1 9 114
NO53073/09 Tel Quesi's Mack Lobell 24 8 2   2 114
NO46572/09 Rotuas E-Bris 34 22 8 1 4 114
FIN24495/07 Fingå Tri 52 29 15 4 9 114
10327/07 Slottvidda's I M Ramses 115 54 35 6 42 114
NO40681/09 Berkjestølen's Jølle 41 18 8 2 5 114
18051/07 Hågakollen's Dina 26 21 9   10 114
NO35674/09 Luke 39 13 4   3 114
NO47919/09 Slettedalen's Gibson 38 13 4   9 114
07112/06 Rotuas B-Taita 23 13 4 1 2 114
NO30357/12 Rangelfjellet's Mac 9 6 1   2 114
NO50113/11 Vargneset'sLuca 9 6 1   5 114
NO31661/11 Skinnalias Tee 10 6 1   1 114
NO58162/09 Østvangens Parat 25 17 6   9 114
NO39826/13 Ranætta's Balder 12 10 3   3 113
NO50901/11 Ryghåsen's Silver 19 10 3   3 113
NO40679/09 Berkjestølen's Felix 15 10 3 1 5 113
DK22836/2005 Nordvestjyden's Z.Bassino 66 24 15 2 10 113
NO42815/13 Rypekullet's Hope 5 5     3 113
NO43365/12 Tiurfoten's Sacagawea 4 5     2 113
NO47803/12 Bliksfjorden's Pippi 3 5       113
NO50756/12 Javnlias Archie 7 5       113
NO56247/12 Tara 5 5     1 113
NO36486/11 Rotvelta's Hts Maxi 12 5     1 113
NO39217/11 Lyngkampens Ciro 5 5   1 1 113
NO47194/11 Steinrøysa's Baltus 9 5       113
NO53574/11 Tarpan's Heia 5 5       113
NO35353/10 Royaluras I-Izzi 5 5       113
NO41804/10 Fjellrypas Db Pia 7 5       113
NO45044/10 Storbakken's S L Roxy 6 5     5 113
NO51460/09 Niva 14 5     2 113
NO30749/11 Stokkmarka's I Frodo 30 23 10 2 11 113
NO37709/11 Steinrabben's Toya 19 15 5   4 113
NO32808/09 Hjallabakken's Ruccola 32 15 5   2 113
09729/06 Reinrabben's B-Era 32 22 11 2 6 113
NO55139/11 Storbakken's Rocco 10 4       113
18859/08 Vigdaaetta's Ekko 59 30 15 1 10 113
NO37940/11 Smølarypa's Texas Hold'em 13 8 3   3 113
09300/05 R De Rossi 23 12 4   8 113
20652/06 Lemmy 58 21 12 1 6 113
NO37868/13 Valera's Ing-Vill 13 13 5 2 4 113
05836/07 Tiurlias Røy 50 13 5   5 113
NO41114/09 Ørnevatnet's Mega 62 28 15 2 27 113
18602/07 Royaluras F-Racing 69 29 18 3 11 113
NO35611/10 Dulles A Zeta 27 11 5     113
16141/08 Hugulia's Lita 45 26 10 1 27 113
04396/06 Slottvidda's I M Terra 60 31 15 1 12 113
NO37875/11 Nyheimgutens Tuff 11 8 2   1 113
09168/07 Kvernmolia's Xarello 31 8 2 4 23 113
08152/06 Villmarksporten's Miss Gamba 18 8 2     113
13687/06 Ice 24 8 2   10 113
15556/05 Langvella's Sikka 8 8 2   2 113
24143/07 Porsangervidda's Missy 31 21 9 1 10 113
NO41110/09 Engertoppen's Arven 31 13 6 1 1 113
S56462/2005 Sydvindens Sammy 26 13 6   12 113
20075/07 Østheia's Agusta 37 16 9 1 7 113
21877/08 Munter 34 16 6 1 9 113
NO40685/11 Sognexpressen's Itp Diana 19 10 3   3 113
00205/08 Viroa's Maja 21 10 3   2 113
FIN24500/07 Fingå Ran 86 41 24 2 10 113
09127/08 Rangelfjellet's Lærke 90 26 13   11 113
10471/06 Vasavannets Stegg 44 26 13   9 113
25572/05 Rimvarden's B'tinto 23 15 7   4 113
NO30436/11 Rampen's Sako 29 10 5   4 113
26332/08 Ryghåsen's Eir 25 12 4 1 3 113
04600/05 Lyngåsen's Tyra 29 12 4 1 9 113
NO34783/13 Lundefjellet's D T Ruby 9 6 1   5 113
NO38213/13 Jøldalens Bisou 8 6 1   1 113
NO47845/12 Sørbølfjellet's Luna 12 6 1   4 113
NO35628/11 Oladalens Bruce 16 6 1   1 113
NO34843/10 Tiurfoten's Buck 11 6 1 1 4 113
NO59599/10 Skaididalen's Ajax 8 6 1   3 113
NO41880/09 Sønnanåen's On The Run 4 6 1   2 113
NO48457/09 Chaplin 13 6 1   5 113
11369/08 Mira Av Oddresteinen 11 6 1 1   113
02363/08 Fjellvidda's Mia 10 6 1 5 1 113
20738/07 Tjalve Av Lidskjalv 11 6 1   1 113
04420/06 Steinvannet's Willemo 12 6 1   1 113
05869/05 Lyngkampens Raija 8 6 1   2 113
NO35350/10 Royaluras I-Tundra 30 9 4   2 113
12287/05 Biloens Luna 41 24 12   32 112
NO43226/12 Harstadåsen's Linnie 9 5 1   1 112
11884/08 Kari 43 21 9 1 20 112
14478/07 Ringvassøya's Samira 84 30 17   16 112
NO47859/11 Folgefonna's Kompis 40 16 6   18 112
10328/07 Slottvidda's I M Giggs 10 4     1 112
NO34827/09 Rotuas Dixie 41 12 5   4 112
07127/05 Gallok's Luna 46 17 9   11 112
NO47842/11 Hågakollen's Sylvette 22 11 4     112
19347/05 Rypekullet's Lara 32 11 4   1 112
NO53162/12 Hugulia's Chablis 16 13 5 1 16 112
19808/08 Bøifotens Irja 28 13 5   6 112
NO39650/09 Stegglias A Trym 61 21 11   19 112
NO36784/11 Synnerdalens Bua 23 16 7   13 112
NO50594/10 Berkjestølen's Yara 34 13 7   11 112
NO44607/10 Leikarhaugen's Rocky 33 17 10 2 7 112
15121/05 Klækkenhavnas Dibah 64 16 9   12 112
16087/07 Ramp 35 25 15   8 112
NO41162/09 Bjønnålia's Ram 12 7 3   1 112
09347/07 Villmarksporten's Vilma 36 14 9 1 2 112
NO53085/09 Simo's Maja 46 18 9   12 112
NO48107/09 Seterfjellet's Orri 22 10 4   9 112
26201/07 Lord Av Ranheim 29 12 5 2 2 112
NO37864/13 Valera's Gorbi 10 8 3   10 112
NO56422/09 Kritlelia's Kira 17 8 3   8 112
NO50590/10 Berkjestølen's Alfa 33 12 7 2 6 112
09606/07 Risefjellets Balto 75 25 13 1 10 112
NO37827/10 Kleivskogen's Tinka 18 11 4 1 11 112
NO47393/12 Jøldalens Dixie Lily 17 13 5   14 112
15450/08 Hamlagrø's Hera 54 13 5   3 112
20074/07 Østheia's Magica 16 13 5   3 112
17556/06 Kleivskogen's Nero 14 13 5   8 112
21142/06 Lundefjellet's Kelly 45 27 16   11 112
NO35605/10 Dulles A Togo 14 9 3   3 112
12690/05 Fjellrypas Aylar 9 9 3   6 112
07571/06 Østheia's Zorro 58 23 11   8 112
NO35962/13 Sletthallens Shottie I I 7 5 1   1 111
NO42610/12 Ildfoten's L-Yukon 10 5 1     111
CLP5784 J-Moll Vis Tranquila 9 5 1   2 111
NO41111/09 Ørnevatnet's Ferner 26 19 8   10 111
09726/06 Reinrabben's B-Django 29 16 8   11 111
NO39134/13 Tågålias B-Joker Rya 8 7 2   1 111
NO37619/12 Rypelyngens Nelly 8 7 2   4 111
NO30360/12 Rangelfjellet's Bobben 11 7 2   1 111
NO35298/11 Sandlona's Stella 16 7 2   2 111
NO31820/11 Vårhaugens Fia 4 7 2   2 111
NO34844/10 Tiurfoten's Joker 23 7 2     111
DK13905/2009 Østkysten's Eija 8 7 2     111
S47030/2007 Ohlsmyrens Bravehart 11 7 2   3 111
12321/07 Brynås K-Donna 29 15 7 1 8 111
NO47556/10 Kråssådalens Inu 20 11 5 3 8 111
06907/06 Tiurhaugen's Pamina I I 27 17 8 1 6 111
14728/05 Borderhaugen's Otto 55 17 10 1 9 111
09228/07 Tidybird's Albin Av Høimyra 21 9 4 1 2 111
16224/05 Vømmølfjellets Storm 22 14 6   4 111
NO53078/09 Tel Quesi's Tara 49 28 15   13 111
NO60288/10 Slottvidda's I M Pia 9 4 1   1 111
NO40076/09 Ringvassøya's Mira 25 10 4 2 20 111
NO53577/11 Tarpan's Mokka 10 8 3   1 111
24309/08 Flørli's Finken 39 14 7 2 6 111
NO55340/10 Miley 30 9 5   6 111
NO48456/09 Troj 46 23 13 2 5 111
13832/07 Ildfoten's I-Frikk 56 23 15   4 111
NO43383/10 Krokstøens Trico 73 24 13   22 111
S47033/2007 Ohlsmyrens Poker Face 38 16 7 1 4 111
NO60590/09 Rotvelta's Gtf Vicky 31 19 10   11 111
12882/06 Lillevannet's Tinius 15 11 5   1 111
19465/08 Hardvolla's Bella 59 23 13   46 111
SE60065/2010 Ljunguddens Spike 20 12 5   6 111
10470/06 Vasavannets Lobo 14 12 5   4 111
21141/06 Jentefjellet's Sol 30 12 5   15 111
NO50759/12 Javnlias Echo 13 9 4 1 5 111
NO34337/12 Mårhaugens Figo 18 5 1 1   110
NO36240/12 Finnhætta's Inka Blue 8 5 1   2 110
NO55393/12 Vigdaætta's Sjefen 8 5 1   6 110
NO50906/11 Ryghåsen's Bris 18 5 1   1 110
NO34848/10 Tiurfoten's Zenta 8 5 1   5 110
NO35348/10 Royaluras I-Thunder 10 5 1     110
NO38621/09 Faulfossen's V T Birk 13 5 1     110
19461/08 Hardvolla's Are 6 5 1   10 110
FIN24499/07 Fingå Fay 10 5 1   2 110
21145/06 Lundefjellet's Lago 7 5 1   1 110
21146/06 Lundefjellet's Varjjat 15 5 1   3 110
DK10728/2005 Heegårds T Dundee 7 5 1   1 110
NO53101/09 Gumpefjellet's Susi 24 6 2     110
29425/08 Vento 12 6 2 1 1 110
13603/07 Sørheia's Leidi 11 6 2   3 110
20656/06 Twiggy 17 6 2 1 5 110
15345/06 Ferdesmyras A Mi Lady Di Raja 33 20 11   11 110
NO39970/11 Jøldalens Luke Skywalker 24 10 4   1 110
18413/06 Rypekjerret's Orkan 13 10 4   5 110
NO34414/12 Høgmyrstuas Isa 32 11 6   21 110
NO58558/12 Tiurfoten's Lime 2 4       110
NO39186/13 Hågakollen's Nicko 6 4       110
NO39187/13 Hågakollen's Conan The Barbarian 3 4     2 110
SE30106/2013 Ohlsmyrens Sugarman 6 4       110
NO31112/13 Danceætten's Beretta Da Flora 8 4       110
NO43805/11 Rotuas Famous Enya 8 4       110
NO44580/11 Jarlvollens Era 6 4     6 110
NO47837/11 Royaluras K-Shila 11 4     3 110
NO52623/11 Bjørntoppen's B-Reiser 6 4     6 110
NO54159/11 Stillatjønna's Felix 10 4     1 110
NO47821/10 Berkjestølen's Macduff 15 4     2 110
NO49434/10 Nordavinden's Dina 4 4       110
NO49636/10 Stallo Av Trollætt 4 4       110
NO50714/10 Fugle Høa's Capo 4 4     1 110
NO56082/10 Sletthallens Equito 7 4   1 1 110
NO39973/09 Olderfjord's Vielges-Odin 4 4     2 110
13637/08 Klækkenhavnas Charli 3 4     1 110
17199/08 Ronda Av Rondvollen 9 4   1 1 110
28969/08 Piksteinans Tussa 10 4   1 1 110
05841/07 Tiurlias Mira 3 4       110
09519/07 Hersjøen's Quiro 2 4       110
20004/07 Berkjestølen's Adolf 11 4     2 110
27730/07 Gruvsjøen's Sasha 11 4     3 110
08344/05 Veslebotnens Pia 1 4       110
11633/05 Zico 7 4     2 110
15551/05 Langvella's Gillie 5 4       110
21538/05 Berrskallen's Mia 9 4     4 110
11094/06 Vinsterfjellet Vito Av Høimyra's 28 15 7   9 110
08942/07 Berkjestølen's Flux 27 8 5   7 110
NO57585/10 Turbekken's Kaisa 29 22 11 3 3 110
06449/08 Østheia's Posh 31 9 5   1 110
NO60586/09 Rotvelta's Gtf Egon 28 13 6 2 1 110
13985/07 Sørbølfjellet's Smilla 36 13 6 1 4 110
03677/06 Tjuvreisn's Sunami 32 22 12   2 110
NO37866/13 Valera's Sir Jackpot 10 8 3     110
NO38507/12 Sjakk Matt 25 8 3 2 4 110
NO37364/09 Bjørntoppen's A-Dina 27 8 3 1 8 110
NO37378/09 Kira 14 8 3   17 110
18863/08 Vigdaætta's Carmensita 8 8 3 2 3 110
04419/06 Steinvannet's Aila 15 8 3   5 110
11683/08 Royaluras G-Chott 15 11 5   2 110
DK04530/2010 Nordvestjyden's Evita 38 16 11   3 110
19341/05 Rypekullet's Bajas 30 14 7   4 110
NO41112/09 Ørnevatnet's Storm 42 19 10 1 13 110
21537/05 Berrskallen's Raki 43 10 6   12 110
06268/06 Kleivskogen's Madonna 13 8 4   4 110
20671/07 Bjønnålia's Saga 51 34 19 1 18 110
02362/08 Fjellvidda's Era 52 22 15 5 16 110
NO40979/09 Kongsvoldrypas Snøhvit 46 14 8 2 2 110
11575/05 Una 25 13 6   7 110
08144/06 Villmarksporten's Scott 35 15 8   14 110
20071/07 Østheia's No Limit 58 27 19 3 49 110
03314/05 Skuruberget's Hedda 41 22 11   7 110
19638/07 Skinnalias Chilli 35 9 5 1 1 110
NO35166/13 Storheia's Ronja 3 6 2     110
NO52713/12 Slottvidda's I M Nemo Ztorm 15 6 2 1 3 110
NO47830/11 Royaluras K-Shiraz 12 6 2   2 110
DK10539/2010 Østkysten's F M Vikki 7 6 2   1 110
NO39653/09 Stegglias A Arja 6 6 2   1 110
NO47141/09 Axi 16 6 2     110
NO53086/09 Simo's Pippi 19 6 2 2 2 110
12118/06 Falkbergets Arja 18 6 2 1 8 110
15337/06 Ferdesmyras A Mi Lord Edmund Birro 6 6 2   4 110
02739/06 Liedalen's Tiara 9 6 2   5 110
07508/05 Sting 11 6 2   6 110
04394/06 Slottvidda's I M Tuva 118 37 29   25 110
NO40964/10 Tricky 11 10 5     110
24226/06 Vuoma's Aithi Av Raisa 21 10 5   6 110
20888/08 Steinrabben's Milo 32 17 11   3 110
15760/08 Løvåsmyra's B Trym 31 13 7   4 110
09608/07 Risefjellets Mina 31 11 5   3 109
08143/06 Villmarksporten's Aron 23 11 5   3 109
23895/05 Fjellrosa's Bella 30 11 5   5 109
07111/06 Rotuas Bissa 31 16 9   10 109
11098/06 Tågålias Prikken 28 14 7 3 24 109
14423/08 Jøldalens Little Jeannie 64 21 13   20 109
NO53145/13 Vargofjellets Nico 7 7 3   2 109
NO55425/09 Ildfoten's J-St.Hans 20 7 3 1 2 109
00569/07 Laika 9 6 3   2 109
07834/08 Tøttadalen's Kaisa 39 23 13 1 10 109
18790/06 Vestbøen's Lady 27 13 8     109
NO33516/09 Orkelsjøen's Prikk 31 16 10   7 109
NO31644/10 Bevind's Veslefrikk 39 15 8 1 3 109
NO50104/09 Munkefjellets Keila 33 16 8 2 9 109
NO32247/12 Hågakollen's Milou I I 13 9 4   2 109
NO50254/11 Hamlagrø's Troya 18 9 4   16 109
15607/06 Zenta 12 9 4 1   109
18779/06 Finntorpet's Bella 20 9 4   2 109
21319/05 Hovdmyra's Flikka 21 9 4 1 11 109
14128/08 Mikkelfjellet's Racing Charm 59 29 19 2 27 109
NO38212/13 Jøldalens The One 6 4 1   1 109
NO53161/12 Hugulia's Uvær 9 4 1 1 1 109
18414/06 Rypekjerret's Storm 38 23 13 1 5 109
14416/08 Jøldalens Ville 32 12 7   13 109
20598/08 Drivsjøfjellets Mino 25 12 7   6 109
NO38086/10 Rangelfjellet's Prii Noomi 19 14 7   2 109
26794/08 Jentefjellet's Rago 34 14 7   6 109
07113/06 Rotuas Birdy 17 9 5   4 109
07128/05 Gallok's Sara 20 9 5   17 109
00226/06 Berkjestølen's Frost 40 16 10   10 109
03685/06 Altegeinos Mira 37 15 8 1 24 109
NO40949/11 Heggskogens Nansen 18 10 6   4 109
NO54268/09 Scott 42 10 6 2   109
NO46442/09 Royaluras H-Lord 24 12 6   2 109
NO32170/11 Faulfossen's T Q Mr. Bacon 19 7 3   1 109
NO47862/11 Folgefonna's Becky 19 7 3 1 12 109
NO35861/10 Tiurhaugen's Nimbus 13 7 3   1 109
NO45135/10 Frognersetteren's Fia 13 7 3   2 109
NO44887/09 Ringvassøya's Oskar 18 7 3   6 109
NO46444/09 Royaluras H-Tara 23 7 3 2   109
NO54440/09 Gallok's Lerke 11 7 3   1 109
14403/08 Jøldalens Obi-Wan 21 7 3 1 4 109
S66441/2008 Sydvindens Camaro 11 7 3   1 109
23699/06 Hovdmyra's Luna 23 7 3   6 109
08689/06 Maisa 5 7 3   2 109
23956/05 Appeltunlien's Lord 16 7 3   1 109
22566/07 Mellemfjellets Rivas 5 6 3     109
11368/08 Høst Av Oddresteinen 25 11 7 2 2 109
NO40075/09 Ringvassøya's Kirow 10 5 2   2 109
NO52492/09 Fjellvidda's Bianca 20 5 2 1 3 109
NO37835/12 Vindølas Dn Murphy 29 12 7   12 109
24230/05 Ringvassøya's Aica 6 5 3   2 108
NO50761/12 Javnlias Houdini 11 8 4   2 108
14358/06 Skauliens Pivo 64 18 14   5 108
20746/06 Kvannkjeldens Aqua 39 6 4   7 108
NO48109/09 Seterfjellet's Ayra 43 12 8   7 108
09227/06 Finnvellen's Luna 73 29 20   2 108
NO35296/11 Sandlona's Nemi 26 10 5   3 108
NO40685/09 Berkjestølen's Nurki 23 10 5   5 108
NO47556/12 Vestenfor's Guri Kunna 11 9 5 1 3 108
20069/07 Gallok's Irma 68 12 9 2 5 108
11685/08 Royaluras G-Helmax 37 11 6   4 108
26339/08 Ryghåsen's Tussa 51 21 14   10 108
NO39587/13 Bergahaugen's Trico 5 4 1   1 108
NO47272/13 Grimasteggen's Sa Dex 6 4 1     108
NO50355/13 Orkelsjøen's Spot 3 4 1     108
NO50807/13 Høgdebrotets Houston 6 4 1     108
NO46395/12 Seterfjellet's Gia 7 4 1   1 108
NO50111/11 Vargneset's Zack 9 4 1     108
NO50253/11 Hamlagrø's Luna 22 4 1     108
NO51146/11 Finnvellen's Toke 10 4 1 1 2 108
NO54470/11 Fosens Viva 13 4 1   2 108
NO31641/10 Bevind's Mac Iver 15 4 1 1 4 108
NO32649/11 Emil 15 4 1   1 108
NO34847/10 Tiurfoten's Sue 2 4 1     108
NO34948/10 Steinrøysa's Dina 3 4 1     108
NO37533/10 Zenta 16 4 1     108
NO38808/09 Samkas Birk 13 4 1   3 108
NO52494/09 Fjellvidda's Lerke 5 4 1   1 108
NO53103/09 Gumpefjellet's Milla 11 4 1     108
20055/08 Tel Quesi's Raya 5 4 1   1 108
16241/07 Storbakken's Isa 5 4 1 1   108
18415/06 Rypekjerret's Kira 4 4 1     108
17125/05 Birk 2 4 1   1 108
05838/07 Tiurlias Leonora 30 13 7 1 1 108
NO35604/10 Dulles A El Zorro 35 10 7   6 108
06246/06 Endely's Vinn-Tila 48 22 15 3 3 108
23979/05 Tarpan's Indy 30 23 15   11 108
07829/08 Tøttadalen's Quatro 61 29 21 4 26 108
20993/05 Hovdmyra's Kira 54 22 13   3 108
09796/08 Bea 34 16 13 1 9 108
NO35049/12 Snyfjellets Ct-Lillo 34 15 9   3 108
07509/05 Zenta 31 14 9   18 108
18857/08 Vigdaætta's Luca 29 13 9 3 5 108
07001/07 Løvenskarets Aggi 35 12 9 1 4 108
NO35050/12 Snyfjellets Ct Nora 16 8 4   7 108
NO52711/12 Slottvidda's I M Grei 14 8 4   3 108
NO50591/10 Berkjestølen's Suri 8 8 4   1 108
NO54439/09 Gallok's Chinook 13 8 4 1 1 108
12320/06 Ildfoten's H-Charlie I I 20 8 4   15 108
NO31642/10 Bevind's Troll 36 17 10   6 108
NO53575/11 Tarpan's Pepsi 13 6 3   2 108
NO30718/10 Rocos Luke Skywalker 7 6 3   6 108
NO32024/09 Valera's Moses 18 6 3 2 6 108
22510/06 Langvella's Hawk 17 6 3     108
NO35011/13 Limingruet's Il Orroz 16 9 5     108
13683/06 Påsan 51 17 11   22 108
NO34185/13 Rypråas Ry 10 5 2   2 108
NO39368/13 Sørelva's Albatross 12 5 2   4 108
NO32498/13 Rotuas G-Kila 10 5 2   1 108
NO32866/12 Høgdebrotets Viva La Vida 22 5 2   3 108
NO30881/12 Gras-Fjellets Teddy 14 5 2 1 2 108
NO34413/12 Høgmyrstuas Bella 12 5 2   1 108
NO45893/11 Dulles B Timon 10 5 2   1 108
NO53570/11 Tarpan's Memo 11 5 2   1 108
NO55140/11 Storbakken's Pippi 8 5 2 1 2 108
NO41610/10 Pigghætta's Amigo 10 5 2   1 108
NO58445/10 R Adhd 30 5 2   2 108
20600/08 Drivsjøfjellets Leah 9 5 2   19 108
NO33518/09 Orkelsjøen's Chicco 12 5 2 1 3 108
NO49550/09 Rocos Tinka 7 5 2   3 108
S30776/2008 Sveaborgs Kompis 18 5 2   5 108
19639/07 Skinnalias Prima 18 5 2   3 108
02742/07 Harodalen's Arak 10 5 2 1 2 108
02743/06 Liedalen's Tinka 8 5 2   1 108
03247/06 Sørhauglien's Kjapp 12 5 2     108
03601/06 Rocos Donna 8 5 2     108
07106/05 Royaluras D-Levis 20 8 5 1 3 108
NO51769/10 Rocos Tiri 21 11 6   5 108
02364/08 Fjellvidda's Milla 21 11 6 3 8 108
06541/07 Funnsjødalens Essy 29 20 12 2 10 108
14357/06 Skauliens Pondus 37 15 12 2 19 107
IS10989/07 Kaldalóns Saga 73 34 28 2 11 107
11092/06 Hallråa's Hugo 36 10 7   2 107
18858/08 Vigdaætta's Asso 52 17 14 1 7 107
00212/07 Bekkegården's M 29 11 8   5 107
21535/05 Berrskallen's Tango 36 17 10   23 107
04182/06 Rypelyngens Stine 50 21 16   4 107
NO38074/13 Sagåsen's Fenya Of The Artic 5 4 2   2 107
NO35336/13 Røynåsen's Mille 9 4 2 1 2 107
14404/08 Jøldalens Chacko 72 20 12 1 4 107
21140/06 Jentefjellet's Pet 58 34 24   15 107
08150/06 Villmarksporten's Yra 59 25 16   3 107
S54656/2009 Ohlsmyrens Jagters Seun 60 21 16 2 9 107
NO35051/12 Snyfjellets Ct Lotta 18 9 5   3 107
NO54157/11 Stillatjønna's Prego 18 9 5   1 107
NO33787/10 Lyngåsen's Birko 21 9 5 1 2 107
NO38905/11 Hårteigens Hot Bryan 13 9 5   3 107
16142/08 Hugulia's Kira 22 9 5   6 107
05840/07 Tiurlias Sussi 35 12 7   4 107
24381/07 Pei Fang Utah 23 12 7   7 107
15412/06 Storbakken's Callisto 19 12 7   10 107
21175/06 Royaluras E-Rhina 28 12 7 4 8 107
03676/06 Tjuvreisn's Igor 15 12 7     107
24233/05 Ringvassøya's Tyra 18 12 7 1 2 107
NO49455/10 Klækkenhavnas Diddi 35 13 8   6 107
NO36781/11 Synnerdalens Hero 22 8 5   7 107
NO53177/09 Kågen's Ero 24 8 5   1 107
25591/07 Rotuas C-Ada 27 9 6 1 3 107
NO41650/13 Royaluras M-Milla Mirakel 6 6 3     107
NO55711/12 Leirbakken's Minda 14 6 3   1 107
NO57965/12 Porsangervidda's Mz Ante 18 6 3   6 107
NO44384/11 Rakbjørglia's See 19 6 3   1 107
NO39318/09 Nyheimgutens Figo 5 6 3   1 107
09131/08 Leikseteras Lærke 9 6 3   1 107
11150/08 Steinrøysa's Knut 13 6 3     107
22023/08 Trim 15 6 3 3 1 107
22851/07 Nyheimgutens Jagr 10 6 3   3 107
08148/06 Villmarksporten's Pan 10 6 3   6 107
15606/06 Emfi 8 6 3   2 107
16476/06 Lekamøyas B. Ricco 15 6 3   2 107
01478/06 Tierbua's Tøffelus 8 6 3   1 107
08994/05 Femundsmarka's Gaya 10 6 3   2 107
12014/05 Vasslåtta's Spiker 8 6 3   5 107
S39202/2005 Giddes D Cross 21 6 3   7 107
NO59945/09 Trollsteggen's H-Høst 42 7 5   5 107
14427/07 Lillevannet's Tjafs 21 7 5 1 1 107
DK06482/2009 Storåens Daisy 41 22 15 1 17 107
11686/08 Royaluras G-String 19 5 3 1   107
09548/07 Vindmarkas Juli 16 5 3   2 107
09941/07 Hovdmyra's Jago 79 27 18   10 106
NO32158/09 Venlifjella's Garp 38 20 13 1 16 106
NO40375/13 Dulles C Raid 3 3       106
NO51750/13 Knutsvollens Micka 1 3     1 106
NO52071/13 Ferdesmyras B Lily White Haltia 1 3       106
dk05367/2012 Østkysten's B N Maja 2 3   3   106
NO34043/12 Fuglesetras Chiba 15 3     1 106
NO37128/12 Berkjestølen's Kira 10 3       106
NO39274/12 Fuglelia Maja 10 3       106
NO46385/12 Faksfjellet's Titus 4 3     1 106
NO47558/12 Vestenfor's My Many 4 3       106
NO33686/11 Jentefjellet's Smokin Joe 7 3     2 106
NO38885/11 Vinsterfjellet Ninja 4 3       106
NO40953/11 Heggskogens Frans 6 3     2 106
NO43791/11 Rotuas G- Crocodile Rock 19 3     2 106
NO52362/11 Taras Bulba 2 3       106
NO54468/11 Fosens Xavi 3 3   1 1 106
DK10538/2010 Østkysten's F M Alma 8 3     1 106
NO37035/11 Løvenskarets Johanna I Juvet 3 3       106
NO47554/10 Kråssådalens Tine 8 3     2 106
NO49650/10 Ørjedalen's Loke 7 3     3 106
NO30721/10 Rocos Paula 3 3     3 106
NO37094/09 Sarek 7 3       106
NO38625/09 Faulfossen's V T Ronja Røverdatter 10 3     1 106
NO47783/09 Halvartun's Marco 7 3       106
15507/08 Maalsjøåsen's Black Mira 5 3     2 106
27219/08 Villmarksporten's Pan 6 3   1 4 106
00204/08 Stjernevannet's Susi 6 3       106
01124/08 Blindleia's Guri-Malla 4 3       106
01941/08 Streitkampen's Corona 14 3     2 106
09794/08 Bessie 10 3     1 106
21240/07 Dølbekkens Xo 6 3       106
23637/07 Trollsteggen's Basso 7 3       106
24101/07 Pigghætta's Hero 5 3       106
LOF195359 Chalak Du Mas D'eyraud 3 3     2 106
09235/06 Åsmyra's Storm 3 3     1 106
23259/06 Ps Oh's Theo 8 3       106
S50411/2006 Pålamalmens Arrow 6 3       106
14324/05 Flaks 2 3       106
15552/05 Langvella's Kero 7 3       106
NO37943/11 Smølarypa's Snuppa 17 13 8 1 7 106
18866/08 Høgtuvas Tuva 28 13 8 1 2 106
NO37708/11 Steinrabben's Nala 41 13 9 1 6 106
NO50269/11 Jesper 15 10 6   5 106
SE60066/2010 Ljunguddens S- Töff 31 10 6 3 6 106
NO34670/09 Myrteigen's Anni 14 10 6   2 106
09436/07 Rypekullet's Silva 26 10 6 1 4 106
00228/06 Berkjestølen's Figo 34 15 12 1 3 106
SE58470/2011 Ohlsmyrens No Way 6 4 2   2 106
26335/08 Ryghåsen's Grom 23 4 2   9 106
05405/08 Kleivskogen's Tomba 6 4 2   4 106
NO33517/09 Orkelsjøen's Luke 21 10 7   13 106
22857/07 Nyheimgutens Take It Easy 31 9 6   2 106
09442/07 Rypekullet's Bobo 64 26 18 4 22 106
NO50905/11 Ryghåsen's Maya 12 8 5   3 106
NO35223/12 Lillevannet's Tin Tin 8 3 1   1 106
11501/08 Femundsmarkas Easy 17 3 1     106
22567/07 Mellemfjellets Zalsa 9 3 1   4 106
23767/07 Skaididalen's Fly 7 3 1   1 106
23896/08 Mellemfjellets Fia 41 11 10   3 106
NO45611/12 Toppmyras Mira 10 7 4   15 106
NO45612/12 Toppmyras Topsy 16 7 4   3 106
NO56673/12 Nyheimgutens Birk 11 7 4 1 1 106
NO35863/10 Tiurhaugen's Titan 16 7 4   3 106
NO39208/10 Tiurlias Quiz 16 7 4 1 3 106
15597/06 Tell 17 7 4   4 106
17244/06 Skillevatnet's Pia 25 7 4   1 106
12596/05 Uggelia's Tinka 13 7 4   2 106
23321/05 Pigghætta's Mia 13 7 4   3 106
NO39971/11 Jøldalens Frekk 37 7 5   11 106
NO43250/11 Vigdaætta's Mac 22 7 5 1 5 106
28512/08 Reinheimens Emil 16 7 5   4 106
20417/06 Totti 76 22 20 2 11 106
11097/06 Vinsterfjellet Fauna 34 18 16 1 18 106
NO30871/12 Tiurskogen's Elvis 14 6 4   3 106
18860/08 Vigdaætta's Thiago 26 6 4   9 106
12050/07 Moltemyras Märtha 15 6 4 1 2 106
07129/05 Gallok's Leah 34 17 15   3 106
DK21164/2007 Østkysten's Frey 28 6 5   2 106
NO47436/12 Joker Av Skåpleinun 14 12 8   15 106
17590/05 Terry 72 25 22   10 106
NO52907/11 Løvåsmyra's C Marthe 20 5 3 1 2 106
15605/06 Sally 26 10 8   5 106
NO53631/10 Ranætta's Aija 31 9 6 3 6 106
19152/07 Villmarksporten's Troll 20 9 6   5 106
20073/07 Østheia's Tennesee Blues 53 17 14   8 106
24310/08 Flørli's Billy The Kid 94 33 28 1 9 106
NO44102/12 Langvatnet's Mira 16 8 5   1 105
NO45894/11 Dulles B Veider 12 8 5 1 7 105
25665/08 Skaididalen's Avanti 26 8 5   9 105
04538/05 Bjørklunds Z Zantie 11 8 5   8 105
NO33755/11 Nyheimgutens Xavier 29 13 9   6 105
NO36868/09 Quattro 47 19 13 2 19 105
05837/05 Siljaættas E Mira 38 19 14   25 105
17591/05 Travis 91 26 24 1 10 105
S32336/2009 Ljunguddens Katja 52 13 12 1 14 105
NO34785/13 Lundefjellet's D T Leah 17 7 5     105
NO54464/11 Fosens Pondus 18 7 5   1 105
NO39968/11 Jøldalens Alex 23 12 9   2 105
S43557/2006 Karsnäs Mira 28 7 6   10 105
NO39074/13 Sønnanåen's Slowfox 8 4 2     105
NO41460/13 Hågakollen's Alma 5 4 2     105
NO43379/13 Vindølas Ls-Batman 5 4 2   1 105
NO34975/12 Halvartun's Balto 7 4 2   5 105
NO37117/12 Glitterdalen's A-Maja 7 4 2   1 105
NO40951/12 Royaluras L-Raya 5 4 2   1 105
NO47394/12 Jøldalens Amy 13 4 2   2 105
NO55394/12 Vigdaætta's Vigda 14 10 4 2   5 105
NO36780/11 Synnerdalens Loke 8 4 2   2 105
NO37705/11 Steinrabben's Taiko 9 4 2     105
NO47825/11 Nicko 8 4 2     105
NO50904/11 Ryghåsen's Stella 8 4 2     105
NO51980/10 Porsangervidda's Md Karo 4 4 2     105
NO31933/10 Flågmyra's Leo 11 4 2     105
NO34828/09 Rotuas Dixi 13 4 2   2 105
NO39568/09 Nåsakollen's Tessie 17 4 2   2 105
NO58520/09 Steffi 7 4 2   2 105
07674/08 Daverekstrets Felix 15 4 2   9 105
09128/08 Rangelfjellet's Dina 8 4 2   4 105
15032/08 Lundefjellet's Metso 5 4 2   1 105
19916/07 Halvartun's Cora 12 4 2     105
20733/07 Brage Av Lidskjalv 13 4 2   7 105
09234/06 Åsmyra's Skarv 19 4 2   2 105
22185/06 Peskafjellets Nuno 11 4 2 1 2 105
19132/05 Veslebotnens Hedda 2 4 2     105
20735/05 Absolutt Øvre's Koffi 6 4 2   2 105
24309/05 Stegg 16 4 2   5 105
NO37053/13 Stokklia's Turi 3 6 3 1 1   105
NO42150/13 Rakbjørglia's Sines 5 3 1   1 105
NO43380/13 Vindølas Ls-Justin 6 3 1   2 105
NO48819/13 Ørnevatnet's Basse 7 3 1   1 105
NO34040/12 Fuglesetras Ottis 13 3 1   1 105
NO37125/12 Berkjestølen's Jack Bono 6 3 1   3 105
NO40953/12 Royaluras L-Save 12 3 1     105
NO41260/12 Bomstein Penny 14 3 1   3 105
NO42612/12 Ildfoten's L-Raider 7 3 1     105
NO48321/12 Berkjestølen's Corras I I 7 3 1     105
NO50760/12 Javnlias Dixie 5 3 1     105
NO58554/12 Tiurfoten's Trico 3 3 1   1 105
SE18903/2012 Björnåns H Desmosedici 9 3 1     105
NO30870/12 Tiurskogen's Trico 9 3 1   3 105
NO39940/11 Flørli's Hydra Noor 10 3 1   7 105
NO50250/11 Hamlagrø's Arco 11 3 1   3 105
NO56414/12 Kleivskogen's Arno 4 3 1   1 105
NO35537/10 Vindølas Tinka 6 3 1   1 105
NO49654/10 Ørjedalen's Trek 10 3 1   3 105
NO51805/10 Hågakollen's Birk 6 3 1     105
NO55166/10 Lillevannet's Tiger 10 3 1 1 8 105
NO33476/09 Setterjenta's Kepler 3 3 1 1   105
NO41108/09 Engertoppen's Maggie 10 3 1   4 105
NO52490/09 Fjellvidda's Lotta 5 3 1     105
NO53084/09 Simo's Leo 9 3 1   3 105
17195/08 Bella Av Rondvollen 13 3 1 1 3 105
18864/08 Høgtuvas Corras 17 3 1     105
19234/08 Bekkensetra's Vita 10 3 1   3 105
27224/08 Villmarksporten's Dirba 13 3 1 1 2 105
NO33364/09 Stokkmarka's H Roy 9 3 1   8 105
09813/07 Bondstua's Era 4 3 1   3 105
18493/07 Fugle Høa's Centa 7 3 1   3 105
19635/07 Skinnalias Chivas 8 3 1     105
22211/07 Rotåa's Fox 9 3 1     105
22259/07 Singsåsens Stegg 5 3 1   1 105
24820/07 Frostaheia's Charlie 3 3 1     105
07030/06 Berguglas Scott 4 3 1   2 105
09916/07 Rocos Roggi 4 3 1     105
15602/06 Sorry 5 3 1     105
18416/06 Rypekjerret's Bonnie 4 3 1   1 105
06267/06 Kleivskogen's Maldini 4 3 1   1 105
12013/05 Vasslåtta's Molo 9 3 1     105
12688/05 Fjellrypas Mangas 5 3 1   7 105
20733/05 Absolutt Øvre's Birk 2 3 1     105
23324/05 Pigghætta's Lucca 6 3 1     105
NO35757/12 Rotvelta's Ifv Vita 13 6 4   11 105
NO57835/11 Varem's No7 El Pistolero 16 6 4 2 5 105
NO30756/11 Stokkmarka's I Karma 29 6 4   6 105
NO58103/10 Mikkeli Luri 15 6 4   1 105
13232/08 Storbakken's Nita 17 6 4 1 1 105
10484/05 Voffi 35 20 16   12 105
NO51455/09 Io 32 10 8   5 105
25595/07 Rotuas Cruella De Ville 13 9 6 1 3 105
10125/05 Bellingsjøens Rago 27 9 6   18 105
07492/07 Sørhauglien's Tia 47 17 12   31 105
23325/05 Pigghætta's Shakira 29 17 12 1 8 105
28907/08 Vindølas F-Maiden 35 16 12 2 14 105
NO39918/13 Uræd's Frekke Fiona 12 5 3   4 105
NO38506/12 Gallas 10 5 3   2 105
NO47438/12 Millie Av Skåpleinun 9 5 3     105
NO34371/11 Molias Hero 12 5 3   1 105
NO38085/10 Rangelfjellet's Martha 8 5 3   1 105
NO57061/10 Blenutens Cello 11 5 3   1 105
22486/08 Forsethbergets Lille 21 5 3     105
02992/08 Peter Pan 10 5 3   2 105
16085/07 Tetrix 9 5 3     105
25835/07 Gjerpedalens Prins 20 5 3     105
06997/07 Mira 12 5 3   1 105
18778/06 Finntorpet's Balder 9 5 3   1 105
09749/05 Svartholten's Isadora Desire 11 5 3   1 105
NO43382/10 Krokstøens Trym 67 20 18 2 14 105
23374/05 Trico 13 3 2 1 3 105
02746/07 Harodalen's Stjerna 37 15 13 1 2 105
26341/08 Ryghåsen's Vår 29 14 11   15 105
DK24271/2008 Østkysten's Vito 27 14 11   7 105
09173/07 Kvernmolia's Lady 40 14 11 1 16 105
NO49632/10 Ikgas Av Trollætt 25 14 10   7 105
DK13781/2009 Østkysten's Tell 10 7 5 3 5 105
24228/05 Ringvassøya's Achilles 54 21 17 1 13 105
NO44888/09 Ringvassøya's Tinka 24 10 7   4 105
23322/05 Pigghætta's Fifi Trixiebelle 24 10 7   1 105
02741/06 Liedalen's Driva 10 4 3   2 104
S41000/2007 Högfjällshundens Icke 21 9 8 1 6 104
17916/05 Toya 19 6 5 1 6 104
NO42062/11 Tågålias A- Tøtta 7 6 4 1 3 104
NO47841/11 Hågakollen's Lili 21 6 4   8 104
NO50903/11 Ryghåsen's Geatkas 25 6 4   8 104
NO53748/11 Myrsnellas Herschey 8 6 4     104
NO43000/10 Funnsjødalens Trixie 17 6 4   7 104
DK15270/2009 Heegårds Y Kaja 10 6 4 1 5 104
09133/08 Leikseteras Emmi 16 6 4     104
23694/07 Hattbekken's Guy 10 6 4   1 104
17594/05 Rose 15 6 4   1 104
DK18561/2005 Kogtved L. Flora 21 6 4   2 104
NO58452/10 R Tutta 26 11 10 2 7 104
25574/05 Rimvarden's B Tea 31 8 7   1 104
NO43485/11 Miss Sofi 30 11 8   2 104
26224/07 Sir Junior 37 11 8   8 104
03353/07 Stjernevannet's White Lady Nala 23 11 8   12 104
21495/05 Malin Av Oddresteinen 55 19 17 1 7 104
28270/08 Turbekken's Kira 34 16 15   6 104
10330/07 Slottvidda's I M Gro 31 16 15   3 104
02355/08 Fjellvidda's Boss I I I 35 16 12 1 4 104
11438/07 Lynglia's Kaisa 33 16 12   6 104
NO34415/12 Høgmyrstuas Roxie 23 7 5   9 104
NO37945/11 Smølarypa's Wenche F 17 7 5   12 104
NO38882/11 Vinsterfjellet Mistral 16 7 5 1 6 104
NO47863/11 Folgefonna's Cindy 22 7 5   1 104
NO47790/09 Halvartun's Marta 15 7 5   1 104
09346/07 Villmarksporten's Alfred 14 7 5   2 104
24100/07 Pigghætta's Messi 15 7 5   1 104
21144/06 Lundefjellet's Wilma 18 7 5   5 104
22509/06 Langvella's The Boss 8 7 5   3 104
08341/05 Veslebotnens Balder 15 7 5   1 104
12751/05 Fleriheias Toya 18 7 5   1 104
06908/06 Tiurhaugen's Birdie 38 12 9 1   104
NO41789/12 Gaupekollens Kipper 5 2 1   1 104
21552/06 Limingruet's Lucas 47 19 16   8 104
NO57358/10 Tia 26 9 7   2 104
NO53302/09 Skogbannets Cora 36 16 13   11 104
23610/07 Vindølas E-Viva 33 18 14   10 104
14417/08 Jøldalens Rembrandt 30 15 12 2 6 104
NO34343/12 Mårhaugens Sabina 16 8 6   3 104
NO51808/10 Hågakollen's Litj Pia 20 8 6   1 104
NO52491/09 Fjellvidda's Enja 18 8 6   5 104
20891/08 Steinrabben's Verona 18 8 6   1 104
14205/05 Skrede Ætta's Mattis 21 8 6   7 104
22897/05 Faulfossen's V H Raa 12 8 6   4 104
NO38627/09 Faulfossen's V T Nelly 30 12 11 1 3 103
26328/08 Ryghåsen's Bono 36 19 16   9 103
NO41025/10 Hågakollen's Lucy In The Sky 39 14 11   8 103
15555/05 Langvella's Chess 20 14 11   8 103
NO38883/11 Vinsterfjellet Faun 23 5 5 1   103
NO32812/09 Høimyra's Zorro 15 5 5 1 4 103
22853/07 Nyheimgutens Birk 62 21 21 2 18 103
18168/05 Fjellætta's Odin 23 7 6   4 103
NO34821/09 Rotuas D-Torres 27 9 7   19 103
27223/08 Villmarksporten's Snella 21 9 7 1 3 103
09440/07 Rypekullet's Setti 34 9 7 2 10 103
24104/07 Pigghætta's Kira 19 9 7   2 103
13189/06 Tyrielden's Addja 20 9 7 1 4 103
NO47788/09 Halvartun's Leo 15 5 4 1   103
NO52489/09 Fjellvidda's Negus 14 5 4   3 103
14203/05 Skrede Ætta's Juno 22 5 4   2 103
NO39915/13 Uræd's Buck 7 2 1     103
NO35352/10 Royaluras I-Troya 15 2 1   2 103
NO48444/10 Kråklifjellet's Rossi 4 2 1     103
09236/06 Åsmyra's Éla 4 2 1     103
23765/07 Skaididalen's Thelma 44 10 9   15 103
17339/07 Leo 45 12 10 1 7 103
14480/07 Ringvassøya's Bøyla 88 23 21   6 103
NO56282/10 Sætermoen's Hulda 19 10 8   17 103
NO53571/11 Tarpan's Don Vito 10 6 5 1   103
NO51129/10 Lurusneisas Kaysa 24 6 5   5 103
S32334/2009 Ljunguddens Nico 21 4 4   1 103
NO42269/13 Storbakken's Id Varg 4 3 2   1 103
NO46761/13 Epleskogen's Foss 4 3 2   2 103
NO31181/13 Nelly Av Oddresteinen 11 3 2     103
NO34976/12 Halvartun's Shanti 8 3 2   1 103
NO37127/12 Berkjestølen's Bossie 3 3 2     103
NO40950/12 Royaluras L-Ricky 7 3 2     103
NO52794/12 Rypelyngens Leo 5 3 2     103
NO56221/12 Hjallabakken's Sopp 11 3 2   11 103
DK03851/2011 Heegårds Z. Pelle 12 3 2   4 103
DK09828/2011 Østkysten's M N. Nico 13 3 2   5 103
NO30875/12 Tiurskogen's Susie 14 3 2   6 103
NO32169/11 Faulfossen's T Q Zappa 8 3 2     103
NO35631/11 Oladalens Pepper 10 3 2   3 103
NO39942/11 Flørli's Akita I I I 16 3 2     103
NO51151/11 Finnvellen's Tundra 7 3 2     103
NO53632/10 Ranætta's A-Mira 10 3 2 1   103
NO56364/10 Vindølas Bjg Maestro 9 3 2   4 103
NO33848/10 Juli 11 3 2   1 103
NO41534/10 Lynglia's Mira 7 3 2     103
NO43464/10 Yrja 15 3 2   3 103
NO53075/09 Tel Quesi's Jeppe 13 3 2     103
NO56037/09 Lykkeper's Pluto 6 3 2   2 103
27220/08 Villmarksporten's Doffen 7 3 2   1 103
28896/08 Harodalen's Ricco I I 5 3 2     103
09437/07 Rypekullet's Enya 13 3 2   3 103
09441/07 Rypekullet's Kahn 3 3 2     103
15815/07 Spjeldberget's Tiger 6 3 2   2 103
22850/07 Nyheimgutens Tyr 12 3 2   3 103
05388/07 Bureiserens A-Canis 4 3 2   1 103
06851/06 Rapmere's B Frikk 5 3 2     103
07574/06 Østheia's Out O' Cash 2 3 2     103
13686/06 Ozzy 10 3 2   1 103
15413/06 Storbakken's Moya 4 3 2   1 103
23621/06 Vakkerlia's Bernt 7 3 2   1 103
01995/05 Villmarksporten's Apachi 4 3 2     103
02742/06 Liedalen's Roxy 5 3 2     103
09816/05 Kråssåfjellets Sasha 6 3 2   1 103
19342/05 Rypekullet's Paco 11 3 2     103
22798/05 Høimyra's Senko 4 3 2     103
23888/05 Fjellrosa's Kim 3 3 2   1 103
11684/08 Royaluras G-Ludvig 32 11 9   6 103
05644/06 Uggelia's Foxy 24 11 9   2 103
13027/05 Steinrøysa's Oda 21 9 8   3 103
NO40682/09 Berkjestølen's Espresso 30 12 11 1 10 103
NO51837/13 Rampen's Action 8 4 3   3 103
NO46387/12 Faksfjellet's Tuva 4 4 3   1 103
NO46396/12 Seterfjellet's Dora 5 4 3   2 103
NO51604/12 Stabburbekken's Bris 9 4 3   1 103
NO53524/12 Østheia's Winnie 4 4 3   2 103
NO55395/12 Vigdaætta's Lady Di 8 4 3   4 103
NO34366/11 Stegglias B Tell 8 4 3   10 103
NO36997/11 Håkåstjønnas Lotte 7 4 3   1 103
NO43254/11 Vigdaætta's Lyn 13 4 3   4 103
NO38864/10 Lyngåsen's Treff 7 4 3     103
NO45395/10 Silver 22 4 3     103
NO51695/10 Rex 11 4 3     103
NO51807/10 Hågakollen's Fauna 13 4 3   1 103
NO56085/10 Sletthallens Panto 17 4 3 1 4 103
NO39660/09 Blenutens Nicko 19 4 3   3 103
22051/08 Villmarksporten's Theo 20 4 3   5 103
22054/08 Villmarksporten's Emi 19 4 3     103
S13859/2009 Giddes Lärk 9 4 3   1 103
10228/07 Myrsettern's B-Rezac 2 4 3     103
06537/07 Funnsjødalens Izzi 11 4 3   5 103
FIN24450/05 Huntingfield Mercedes 7 4 3   1 103
NO39322/09 Nyheimgutens Tiramisu 39 12 10   6 103
07034/06 Berguglas Stegg 35 12 10 3 2 103
19587/05 Fosens Ari-Reza 20 12 10   13 103
NO41105/09 Engertoppen's Tricko 20 5 5   2 102
20070/07 Østheia's Big One 7 8 7   2 102
NO37835/10 Kleivskogen's Ifa 14 5 4   3 102
NO53179/09 Kågen's Zica 25 5 4 1 6 102
09728/08 Faulfossen's Vk Ville 11 5 4   4 102
27592/08 Vera 15 5 4   7 102
NO37621/09 Storøya's Pluss 18 5 4   1 102
03354/07 Stjernevannet's Nästi 17 5 4   6 102
20419/06 Molly 15 5 4   1 102
18266/05 Kvernmomarka's White Nico 9 5 4   6 102
NO34788/13 Lundefjellet's D T Eira 5 2 1   1 102
NO39133/13 Tågålias B-Alex 4 2 1   1 102
NO39823/13 Ranætta's Birk 6 2 1     102
NO41275/13 Rotåa's Quick 4 2 1   1 102
NO44549/13 Wirku Akka Av Trollætt 4 2 1   1 102
NO50801/13 Høgdebrotets Happy Thomas 3 2 1     102
NO51751/13 Knutsvollens Storm I I 4 2 1     102
NO52034/13 Frankmovangen's Saga 1 2 1     102
NO55738/13 Goppollens Juul 4 2 1 1 4 102
NO32828/13 Molias Tinka 4 2 1 2   102
NO32864/12 Høgdebrotets Whitney 8 2 1     102
NO34041/12 Fuglesetras Tess 3 2 1     102
NO35030/12 Varangerrypa's A-Ivo 2 2 1     102
NO35995/12 Epleskogen's Blue Charm 8 2 1   3 102
NO37126/12 Berkjestølen's Rotax 10 2 1   4 102
NO38079/12 Østheia's Zet 4 2 1     102
NO40634/12 Hågakollen's Sussi 4 2 1   2 102
NO41123/12 Zorro 8 2 1     102
NO44089/12 Hardvolla's Loke 10 2 1   3 102
NO47553/12 Vestenfor's Victorio 7 2 1   3 102
NO58559/12 Tiurfoten's Sofi 1 2 1     102
NO30869/12 Tiurskogen's Bellmann 6 2 1     102
NO34364/11 Stegglias B Klang 11 2 1   2 102
NO34378/11 Molias Heini 9 2 1   2 102
NO36779/11 Synnerdalens Trym 2 2 1     102
NO36786/11 Synnerdalens Ena 9 2 1 1 1 102
NO44381/11 Rakbjørglia's Lucas 9 2 1     102
NO50252/11 Hamlagrø's Gobo 7 2 1   1 102
NO31334/10 Vårstigen's Falk 7 2 1   4 102
NO37868/12 Pærle 2 2 1     102
NO44613/10 Leikarhaugen's Kjella 9 2 1     102
NO55796/10 Javnlias Gt 6 2 1   1 102
NO55800/10 Javnlias Lizzie 6 2 1   1 102
NO56363/10 Vindølas Bjg Ferrari 6 2 1   3 102
NO56368/10 Vindølas Bjg Villma 3 2 1   1 102
NO32545/09 Steinrøysa's Rattilla 3 2 1     102
NO39651/09 Stegglias A Herman 7 2 1     102
NO53076/09 Tel Quesi's Lord 9 2 1 1   102
09729/08 Faulfossen's Vk Birk 2 2 1   1 102
27589/08 Stitch 7 2 1     102
NO30496/09 Sletthallens Birdee 10 2 1   2 102
S66436/2008 Sydvindens De Tomaso Pantera 5 2 1 2   102
16235/07 Storbakken's Juster 3 2 1     102
17340/07 Trico 4 2 1     102
18604/07 Royaluras F-Sisu 9 2 1   1 102
20668/07 Bjønnålia's Pippi 2 2 1     102
25600/07 Brennvola's Telly 6 2 1     102
S47027/2007 Ohlsmyrens Honey Pie 8 2 1   1 102
01116/06 Steinrøysa's Tess 2 2 1     102
05148/07 Punky 2 2 1   1 102
05387/07 Bureiserens Aya 2 2 1   1 102
06241/06 Endely's Tif 2 2 1   1 102
06901/06 Tiurhaugen's Snøgg 7 2 1   2 102
11503/06 Svartholten's Alba 4 2 1     102
11505/06 Samkas Frank Zappa 4 2 1   1 102
03832/05 Molias Louis X I I I 7 2 1   2 102
04535/05 Bjørklunds Z Tomba 5 2 1   1 102
12010/05 Vasslåtta's Jack 5 2 1     102
13068/05 Singsåsens Rico 3 2 1   2 102
13099/05 Steinteien's Rm Soti 6 2 1 1 2 102
17196/05 Østheia's Fancy Diamond 12 2 1   2 102
17500/05 Jo 2 2 1     102
25341/05 Sandfjellet's Lord 8 2 1   4 102
NO53560/10 Danceætten's Hi-Bosco Da Flora 42 14 12   26 102
NO57414/12 Tyrirotas Sol 17 6 5   4 102
NO42054/11 Hugulia's Zico 21 6 5 1 2 102
NO37360/09 Bjørntoppen's A-Torres 13 6 5   1 102
06730/08 Ørnevatnet's Hero 8 6 5     102
15342/06 Ferdesmyras A Mi Lady Thin Lizzy 27 6 5   5 102
20657/06 Tess 22 6 5   4 102
NO39973/11 Jøldalens Bjørk 17 3 3     102
NO39972/11 Jøldalens Festlig 21 7 7   4 102
08149/06 Villmarksporten's Maya 30 16 14   9 102
NO56280/10 Sætermoen's Heras 11 7 6   3 102
27120/07 Berrskallen's Tricco 24 8 8 1 3 102
04180/06 Rypelyngens Ada 79 20 21 1 6 102
22024/08 Max 19 8 7 1 1 102
S13803/2008 Pålamalmens Donatelli 23 5 5 1 2 102
NO33758/11 Nyheimgutens Jade 55 17 17 1 14 102
23326/05 Pigghætta's Liss 27 10 10   4 102
NO35756/12 Rotvelta's Ifv Cocos Chanel 25 9 8 1 4 102
24106/07 Pigghætta's Milla 25 9 8   1 102
NO45038/10 Storbakken's S L Diesel 18 6 6   2 102
25105/06 Mjøsvangen's Gina 53 16 17   9 101
12574/05 Auguntjørnas Bjørk 40 8 8   7 101
NO58920/10 Bolero 30 9 9 2 1 101
DK13904/2009 Østkysten's Egon 45 9 9   5 101
18600/07 Royaluras F-Peik 41 9 9 1 1 101
NO43251/11 Vigdaætta's Grain 16 5 6   2 101
05871/05 Lyngkampens Hi-Fi 20 10 10   6 101
NO36996/11 Håkåstjønnas Trixitrym X-Ium 21 3 3 1 2 101
NO47839/11 Hågakollen's Son Of Sam 52 24 23 1 12 101
NO57187/12 Yggaren's Ace 10 5 5   4 101
NO41801/10 Fjellrypas Db Kano 15 5 5   1 101
07396/07 Rimvarden's Cira 17 5 5 1 3 101
05484/06 Tuva 14 5 5   5 101
19344/05 Rypekullet's Lady 29 5 5   2 101
S39196/2005 Giddes D Palema 41 10 12 1 6 101
24802/08 Zorro 56 19 21 1 14 101
09329/05 Rippy's Varri 20 6 6   3 101
NO39975/09 Olderfjord's Vielges-Luna 21 8 8   2 101
13996/08 A'vaya 30 8 8   3 101
01288/07 Flågmyra's Billy The Kid 28 10 10   1 101
S18074/2007 Härkmoen's Chira 61 20 21   12 100
04308/08 Kiri 33 7 8   9 100
NO37839/10 Kleivskogen's Una 34 10 11 1 3 100
03678/06 Tjuvreisn's Miss Twiggy I I 43 12 13 1 7 100
03693/06 Folgefonna's Hedda 55 17 18 1 9 100
16086/07 Jøtul 57 18 21 2 9 100
05591/05 Nicky 48 16 16   9 100
NO44608/10 Leikarhaugen's Bajas I I 32 11 11   6 100
NO32813/09 Høimyra's Mikkel 30 9 9   3 100
11631/08 Liedalen's Cheenens Brutter 19 9 9     100
16739/08 Appeltunlien's Princess 18 8 8   3 100
NO34416/12 Høgmyrstuas Rypa 27 7 7   4 100
NO34824/09 Rotuas D-Sap 24 7 7   4 100
NO44116/13 Slettfjellet's Vera 11 6 6   2 100
NO47822/10 Berkjestølen's Jippi 18 6 6 1 3 100
NO30720/10 Rocos Thin Lizzy 17 6 6   5 100
NO49262/09 Rona's Alba 15 6 6   6 100
NO60588/09 Rotvelta's Gtf Stich 15 6 6   4 100
14127/08 Mikkelfjellet's Zanto 24 6 6   6 100
NO52440/12 Jack Flash Av Trollætt 21 5 5   3 100
NO37942/11 Smølarypa's Tics 16 5 5   11 100
NO39424/11 Vidalsfjellet's Tell 14 5 5   1 100
NO35865/10 Tiurhaugen's Fryd 22 5 5     100
NO51696/10 Tuva 11 5 5     100
NO39971/09 Olderfjord's Vielges-Mattis 18 5 5   5 100
NO41531/10 Lynglia's Luke Skywalker 19 5 5   4 100
26796/08 Jentefjellet's Nobel 19 5 5   1 100
27221/08 Villmarksporten's Veni Vidi Vici 27 5 5   1 100
NO30707/09 Frøya Av Trollætt 11 5 5   1 100
23263/06 Ps Oh's Bonnie Banditt 15 5 5   1 100
09763/05 Maalsjøåsen's K E R O 8 5 5   2 100
NO58560/12 Tiurfoten's Ka 9 4 4     100
NO54158/11 Stillatjønna's Karma 15 4 4 1 2 100
NO57220/11 Twiggy 19 4 4   1 100
NO42994/10 Funnsjødalens Birk 22 4 4   2 100
19466/08 Hardvolla's Pi 3 4 4     100
26337/08 Ryghåsen's Yr 22 4 4 1 3 100
NO41161/09 Bjønnålia's Spleis 26 4 4   7 100
20734/07 Roskva Av Lidskjalv 13 4 4   3 100
23695/07 Hattbekken's Terra 13 4 4   1 100
26063/07 Stella 9 4 4     100
23501/05 Grottlia's Prikken 22 4 4 1 3 100
NO51754/13 Knutsvollens Strix 2 3 3   2 100
NO31108/13 Danceætten's Peugeot Da Flora 12 3 3     100
NO47390/12 Jøldalens Sir Elton 11 3 3   6 100
NO57412/12 Tyrirotas Troy 7 3 3   1 100
NO38879/12 Mjaaberg's Ludvig 12 3 3     100
NO52622/11 Bjørntoppen's B-Bosse 17 3 3     100
NO54347/11 Ørnevatnet's Lerka 11 3 3   6 100
SE34331/2011 Ohlsmyrens Hj Fixa 8 3 3     100
NO31814/11 Vårhaugens Trym 1 3 3     100
NO34065/10 Tronfjellet's Tiril 5 3 3   1 100
NO34945/10 Steinrøysa's Garmin 7 3 3   3 100
NO37036/11 Løvenskarets Bånnski 6 3 3   1 100
NO50375/10 Høimyra's Lucinda 10 3 3   2 100
NO51929/10 Katla 9 3 3   4 100
NO41103/09 Engertoppen's Trass 10 3 3     100
08943/07 Berkjestølen's Truls 10 3 3     100
22858/07 Nyheimgutens Foxy Lady 8 3 3   1 100
24103/07 Pigghætta's Teo 12 3 3   3 100
24105/07 Pigghætta's Effie 15 3 3 1 2 100
NO31903/13 Bjønnålia's Cera 3 2 2     100
NO35996/12 Epleskogen's Shaun 9 2 2     100
NO43793/12 Jutulættas Vår 12 2 2     100
NO47434/12 Kito Av Skåpleinun 7 2 2   2 100
BEK106975 Alpine Star Roxie 9 2 2     100
NO32286/11 Gumpefjellet's Kito 13 2 2     100
NO36153/11 Olderfjord's Vielges Han 19 2 2   1 100
NO40192/11 Kalinka 9 2 2   2 100
NO40950/11 Heggskogens Scott 4 2 2   1 100
NO43249/11 Damflåtten's A Veidi 2 2 2   1 100
NO47200/11 Steinrøysa's Viola 5 2 2     100
NO48119/12 Kongsvoldrypas Minni Mus 8 2 2   1 100
NO55617/11 Sørhauglien's Ruff 6 2 2   1 100
NO37033/11 Løvenskarets Connery 4 2 2     100
NO56275/10 Sætermoen's Ferro 15 2 2   2 100
NO39569/09 Nåsakollen's Kelly 23 2 2 1 1 100
NO49263/09 Rona's Fay 3 2 2     100
NO53309/09 Simo's Togg 4 2 2     100
NO59946/09 Trollsteggen's H-Tess 8 2 2     100
NO60587/09 Rotvelta's Gtf Velox 8 2 2   6 100
09125/08 Rangelfjellet's Trim 8 2 2     100
14133/08 Mikkelfjellet's Roxy 4 2 2     100
19964/08 Østvangens Beauty 5 2 2 1   100
20890/08 Steinrabben's Enya 8 2 2     100
25071/08 Tidevann Milo 10 2 2   1 100
28516/08 Reinheimens Silver 11 2 2   2 100
NO31146/09 Silfarfjellets Aizza 8 2 2 1 1 100
02996/08 Maxi 6 2 2     100
05487/07 Vinden's Zita 9 2 2   1 100
05833/07 Tiurlias Rec 10 2 2   3 100
06132/08 Fjellrypas Zeeta 11 2 2   4 100
09550/07 Vindmarkas Nelly 12 2 2   1 100
12946/07 Frikk 11 2 2   1 100
14479/07 Ringvassøya's Bella 12 2 2   5 100
14481/07 Ringvassøya's Kira 19 2 2   2 100
25843/07 R Lupus 7 2 2 2 2 100
00444/07 Urja's Gryta 8 2 2   3 100
03356/07 Stjernevannet's Zita 3 2 2     100
06248/06 Endely's Prima-Rosa 6 2 2     100
07107/06 Rotuas Bark 5 2 2     100
07920/06 Streamside's Gullflua 3 2 2     100
20418/06 Celia 9 2 2     100
04595/05 Lyngåsen's Birk 5 2 2   2 100
06014/06 Trønderviddas Rex 7 2 2     100
12687/05 Fjellrypas Matrix 3 2 2     100
16020/05 Østmoens Eero 6 2 2   1 100
23327/05 Pigghætta's Mille 4 2 2   2 100
S18896/2005 Ohlmyrens Pingla 6 2 2     100
NO43425/09 Myrsteggen's Irox 61 16 17 11 10 100
NO56420/09 Kritlelia's Bella Donna 24 7 9   5 99
NO54438/09 Gallok's Pax 20 5 7   2 99
NO56281/10 Sætermoen's Tira Th 20 8 9   2 99
NO30755/11 Stokkmarka's I Aron 40 11 13 2 9 99
03688/06 Folgefonna's Robbie 31 7 8   4 99
17341/07 Kaz 29 10 12   5 99
03946/05 Augusta 28 12 13 1 2 99
22052/08 Villmarksporten's Odin 48 11 12   5 99
08600/08 Tronfjellet's Ronja 21 4 5 4 3 99
06243/06 Endely's Odin 10 4 5   3 99
12553/08 Åsvangen's Stegg 29 8 9   10 99
25588/07 Rotuas Conrad 31 8 9   1 99
NO49435/10 Nordavinden's Aysa 10 3 4     98
NO49432/10 Nordavinden's Staro 26 7 8   1 98
09325/05 Rippy's Dielko 8 7 8   1 98
06015/06 Trønderviddas Mexx 14 2 3   1 98
01108/08 Kleivskogen's Panzer 29 8 10   8 98
07109/06 Rotuas Beretta 9 6 7 1   98
NO32028/09 Valera's Beauty 40 7 9 3 4 98
13291/05 Løvenskarets Mira 58 15 18   13 98
NO30495/09 Sletthallens Pronto 29 10 12 1 5 98
07828/08 Tøttadalen's Sjakk 24 5 6   7 98
17197/08 Vita Av Rondvollen 10 5 6   1 98
NO30906/09 Sætermoen's Nova 18 5 6   1 98
23635/07 Trollsteggen's Ra 18 5 6     98
NO37913/13 Løvenskarets Maja 5 1 2     98
NO46178/13 Rypekullet's Essy 4 1 2     98
NO52031/13 Frankmovangen's Ego 4 1 2   3 98
SE30101/2013 Ohlsmyrens Black Bitch 3 1 2     98
DK12069/2012 Bjerndrup's Joey 5 1 2   1 98
NO38156/12 Boss 7 1 2   1 98
NO40631/12 Hågakollen's Frøya 5 1 2     98
NO45345/12 Jentefjellet's Fylgje 5 1 2     98
SE55625/2012 Högfjällshunden Q 6 1 2   3 98
NO33688/11 Jentefjellet's Muddy W 6 1 2     98
NO33692/11 Jentefjellet's Vilma 3 1 2     98
NO33729/12 Niro 9 1 2 2   98
NO34456/11 Langeskogens Coco Chanel 8 1 2     98
NO36150/11 Olderfjord's Vielges Indy 4 1 2     98
NO38774/11 Sara 6 1 2     98
NO44842/11 Tuva 3 1 2     98
NO45479/11 Svartholten's Stars Tuisku 3 1 2     98
NO47858/11 Folgefonna's Dario 17 1 2     98
NO53576/11 Tarpan's Tyri 4 1 2     98
NO31337/10 Vårstigen's Tessa 8 1 2   1 98
NO40022/10 Stormende Jubel 9 1 2     98
NO37363/09 Bjørntoppen's A-Inka 5 1 2     98
NO39649/09 Stegglias A Scott 1 1 2     98
NO53401/09 Cirka 5 1 2   1 98
NO56038/09 Lykkeper's Skaidi 4 1 2     98
09734/08 Faulfossen's Vk Luna 6 1 2   5 98
11371/08 Tussi Av Oddresteinen 6 1 2     98
12558/08 Åsvangen's Nikita 6 1 2   1 98
14129/08 Mikkelfjellet's Ero 4 1 2   1 98
15501/08 Maalsjøåsen's Kane 10 1 2   2 98
20054/08 Tel Quesi's Ryss 4 1 2   1 98
25700/08 Svartholten's Master Of The Wind 5 1 2     98
NO37619/09 Storøya's Barack 5 1 2   1 98
S43096/2008 Ohlsmyrens Porthos 17 1 2   17 98
01939/08 Streitkampen's Zanto 14 1 2   1 98
04474/08 Streitkampen's Hunter 8 1 2   1 98
16596/07 Emeli 12 1 2   3 98
17769/07 Krokstøens Tilly 4 1 2     98
07568/06 Hågakollen's Faks 5 1 2   1 98
07866/06 Flakkstua's Lord 2 1 2   1 98
21149/06 Lundefjellet's Tell 4 1 2     98
21174/06 Royaluras E-Boss 1 1 2     98
S43553/2006 Karsnäs Martell 3 1 2   2 98
05178/05 Berkjestølen's La Dolce Vita 4 1 2   2 98
05835/05 Siljaættas E Todd 9 1 2 1 2 98
14207/05 Skrede Ætta's Tekken 5 1 2   1 98
18171/05 Fjellætta's Wilma 4 1 2     98
19340/05 Rypekullet's Arax 9 1 2   3 98
20991/05 Hovdmyra's Scott 7 1 2     98
23962/05 Appeltunlien's Diva 3 1 2     98
24299/05 Rypskogen's Supernova 5 1 2     98
NO56674/12 Nyheimgutens Nipa 9 4 5   4 98
NO51019/09 C-Tek 9 4 5   2 98
NO58163/09 Østvangens Fart 14 4 5   3 98
NO58448/10 R Oki 18 4 5   2 98
25771/08 Darth 20 4 5 3 1 98
24139/07 Porsangervidda's Shelgon 21 4 5   4 98
07110/06 Rotuas B-Maddi 12 4 5   4 98
05179/05 Berkjestølen's Lea 18 4 5   1 98
06935/05 Finngangen's Dusty Road 9 4 5   4 98
16228/05 Vømmølfjellets Skaidi 14 4 5   3 98
23505/05 Grottlia's Vismut 12 4 5   3 98
23981/05 Tarpan's Juli 11 4 5     98
19784/05 Mina 18 5 7   3 98
NO34186/13 Rypråas Bob 4 3 4     98
NO42151/13 Rakbjørglia's Evita 5 3 4   1 98
NO41259/12 Bomstein Plis 17 3 4 3 3 98
NO52717/12 Slottvidda's I M Freia 11 3 4     98
NO57997/11 Tiurfoten's Curie 7 3 4   9 98
NO33790/10 Lyngåsen's Pia 17 3 4   11 98
NO49430/10 Nordavinden's Chiko 6 3 4     98
NO56087/10 Sletthallens Sally 8 3 4     98
NO58105/10 Parila Troya 8 3 4   1 98
NO46577/09 Rotuas E-Maia 16 3 4 1 4 98
15488/08 Spjeldberget's Fack 17 3 4   2 98
27225/08 Villmarksporten's Vidda 12 3 4 1   98
20810/07 Steinrøysa's Lisa 7 3 4   1 98
08637/06 Sangernuten's Odin 15 3 4     98
10131/05 Bellingsjøens Mia 9 3 4   1 98
18558/05 Rocos Kiva 2 13 3 4     98
23320/05 Pigghætta's Jacques 4 3 4     98
NO56031/09 Vindølas Trevi 2 24 4 6   7 97
11601/07 Hovdmyra's Kita 32 9 11   5 97
NO34188/13 Rypråas Texas 4 2 3     97
NO38021/13 Bøtun's Prima-Lara 7 2 3 1 2 97
NO32500/13 Rotuas G-Chanty 5 2 3   1 97
NO35032/12 Varangerrypa's A-Java 10 2 3   10 97
NO46388/12 Faksfjellet's Millie 14 2 3   8 97
NO33754/11 Nyheimgutens Out Of Reach 4 2 3 1   97
NO37703/11 Steinrabben's Messi 7 2 3   1 97
NO45480/11 Svartholten's Stars Junior 9 2 3   1 97
NO54348/11 Ørnevatnet's Bess 12 2 3   3 97
NO55616/11 Sørhauglien's Ricco 16 2 3     97
NO37381/09 Shakira 17 2 3   14 97
NO56028/09 Vindølas Ero 2 2 3   1 97
NO58585/09 Molias Aron 4 2 3     97
NO59947/09 Trollsteggen's H-Imara 15 2 3   1 97
11364/08 Theo Av Oddresteinen 10 2 3   1 97
15452/08 Hamlagrø's Shakira 8 2 3   10 97
26801/08 Jentefjellet's Abella 17 2 3   2 97
06734/08 Ørnevatnet's Yaska 6 2 3     97
09607/07 Risefjellets Rosa 14 2 3   1 97
09793/08 Cora 4 2 3     97
02150/07 Steinrøysa's Zorro 16 2 3     97
05142/07 Itza's Unna Nova 9 2 3     97
06856/06 Rapmere's B Enya 11 2 3     97
21137/06 Jentefjellet's Garas 8 2 3 1 2 97
08725/05 Kjølvangen's Birk 5 2 3   1 97
16227/05 Vømmølfjellets Skari 8 2 3 1 3 97
18172/05 Fjellætta's Rutta 18 2 3   1 97
01112/08 Lapphaugen's Tutta 14 6 8     97
NO39623/10 Langvella's Silas 34 8 10   2 97
NO58100/10 Toppen 34 7 9   8 97
11100/06 Tågålias Te Quiero 17 7 9 1 5 97
SE34329/2011 Ohlsmyrens Hj Falk 34 6 8   6 97
13321/07 Sønnanåen's Chott 28 6 8   2 97
14359/06 Skauliens Pia 16 6 8   5 97
NO59079/10 Ildfoten's Katti 25 4 6     97
NO35169/13 Storheia's Misi 8 5 7   1 96
NO53781/11 Jentefjellet's Troya 31 5 7   5 96
22430/08 Vasavannets Mielkka 19 5 7   1 96
13833/07 Ildfoten's I-Niño 18 4 6   2 96
18132/07 Heimstulen's Narnia 19 4 6   1 96
01734/07 Vømmølfjellets Tyri 4 4 6     96
09994/07 Marco 7 4 6   1 96
17770/07 Krokstøens Miss Sophie 52 14 19 2 3 96
17042/05 Moltemyras Ravi 14 7 10   4 96
NO46774/10 Miss Lorry Av Bokkedal'n 16 4 7   1 96
NO38084/10 Rangelfjellet's Vicky 11 3 5     95
NO56088/10 Sletthallens Pjalt I I 4 3 5     95
NO59491/10 Heimstulen's Mr Tim 11 3 5   1 95
09124/08 Rangelfjellet's Mr Rock 5 3 5 1 1 95
22264/07 Singsåsens Jonetta 12 3 5 1 6 95
09730/06 Reinrabben's B-Tundra 10 3 5   5 95
00886/06 Scott Av Årumbo 17 3 5   3 95
01994/05 Villmarksporten's Sophie 17 6 9   7 95
NO39917/13 Uræd's Tyri Trolltøtte 7 1 3     95
NO46797/13 Skarveheimen's Saro 2 1 3     95
NO31904/13 Bjønnålia's Linn 8 1 3     95
NO34965/12 Halvartun's Gregers Gram 8 1 3   1 95
NO37618/12 Rypelyngens Aya 6 1 3     95
NO37620/12 Rypelyngens Hedda I I 10 1 3     95
NO46964/12 Fjellrypas Dt Alex 6 1 3   1 95
NO38886/11 Vinsterfjellet Penny 9 1 3     95
NO43796/11 Rotuas G- Veni Vidi Vici 14 1 3   1 95
NO55799/10 Javnlias Tira 8 1 3     95
NO59606/10 Skaididalen's Rosa 5 1 3   1 95
NO38812/09 Samkas Visa 5 1 3   1 95
NO50109/09 Munkefjellets Nadia 7 1 3     95
NO52482/09 Månafossen's Mira 5 1 3   18 95
05483/07 Vinden's Ato 8 1 3   1 95
09546/07 Vindmarkas Jaro 6 1 3   3 95
13986/07 Sørbølfjellet's Pi 11 1 3 1   95
17087/07 Bekkensetra's Bølla 3 1 3   2 95
11164/06 Høyfjellet's No10 Luis Garcia Sanz 4 1 3     95
13688/06 Troy 9 1 3     95
18640/06 Simo's Theo 9 1 3   1 95
18781/06 Finntorpet's Tuva 10 1 3     95
20414/06 Scott 14 1 3   3 95
S41712/2006 Vällistefjällets T Steira 5 1 3   1 95
13274/05 Lurusneisas Tina Turner 8 1 3   1 95
19781/05 Chinn 8 1 3     95
25571/05 Rimvarden's B'ramp 2 1 3     95
NO38508/12 Toffen Birks-Son 16 2 4   1 95
NO45398/10 Vicky 6 2 4     95
NO47553/10 Kråssådalens Hector 9 2 4   1 95
NO55535/10 Forsethbergets Ramp 11 2 4   5 95
NO60286/10 Slottvidda's I M Texas 5 2 4 1   95
07159/06 Krokmyrdalen's Mirja 4 2 4     95
08731/05 Kjølvangen's Lexie 9 2 4     95
18254/05 Hattbekken's Aiza 5 2 4   3 95
23894/05 Fjellrosa's Riva 5 2 4   1 95
NO30464/10 Tverrvola's Taiko 10 4 7 2 1 95
25654/05 Mosafinns Sir Philip 26 8 12   7 95
06073/08 Villmarksporten's Trico 37 5 8   3 95
17518/07 Svartholten's Maja 25 5 8 1 7 95
18050/07 Hågakollen's Charlie 7 5 8   1 95
NO34882/10 Tiurfoten's Birk 28 5 9   2 94
23764/07 Skaididalen's Rapp 41 12 18 1 7 94
27233/07 Vårhaugens Nuba 18 7 11   1 94
NO39974/11 Jøldalens Emma 11 3 6   3 94
27124/07 Berrskallen's Luna 8 3 6     94
NO47554/12 Vestenfor's Isak 14 4 7   2 94
NO56676/12 Nyheimgutens Jackie 12 4 7 1 5 94
NO43423/09 Myrsteggen's Xerox 11 4 7   1 94
17501/05 Hektor 28 4 7     94
18862/08 Vigdaætta's Karma 11 6 10   1 94
S13541/2007 Svitjods Prepple 21 6 10 1 6 94
08990/05 Femundsmarka's Zopp 29 6 10 2 1 94
NO48825/13 Ørnevatnet's Oscar P 1   3     94
DK12070/2012 Bjerndrup's Zerena 4   3   1 94
NO31182/13 Sandy Av Oddresteinen 9   3 1   94
NO35045/12 Snyfjellets Ct Stegg 2   3     94
NO57406/12 Tyrirotas Fyk 2   3   1 94
NO51928/11 Trollsteggen's I- Kaisa 11   3     94
NO47835/10 Ørnevatnet's Lita 4   3     94
NO51976/10 Porsangervidda's Md Nico 2   3     94
NO59080/10 Ildfoten's Kayza 4   3   2 94
NO32381/10 Chanel 7   3     94
NO40951/09 Viroa's Nille 6   3 1   94
NO44883/09 Ringvassøya's Eric Cantona 6   3     94
NO44884/09 Ringvassøya's Ramp 14   3     94
NO48108/09 Seterfjellet's Nadia 5   3   2 94
NO50331/09 Frøy 6   3     94
NO53097/09 Gumpefjellet's Lago 2   3     94
29507/08 Tierbua's Happy Go Lucky 3   3     94
11999/08 Heggebakken's Zlatan 3   3     94
15682/07 Hjallabakken's Sukkerert 2   3     94
15770/07 Toya 1   3     94
19149/07 Villmarksporten's Hero 8   3   1 94
07863/06 Flakkstua's Storm 5   3     94
15600/06 Mico 6   3     94
17245/06 Skillevatnet's Tanja 1   3     94
10773/05 Skrållan 6   3     94
S18893/2005 Ohlsmyrens Piga 5   3     94
15120/05 Klækkenhavnas Cru 39 7 13   1 94
08347/05 Veslebotnens Frøy 40 11 19 1 6 94
NO46434/10 Viroa's Hera 13 3 6     93
11883/08 Tyri 22 3 6   2 93
NO43424/09 Myrsteggen's Behn 8 3 6 1 1 93
07250/08 Yr 13 3 6     93
10229/07 Myrsettern's B-Spot 11 3 6   3 93
09463/06 Rocko 9 3 6     93
NO48442/10 Kråklifjellet's Jenni 39 7 12   1 93
07833/08 Tøttadalen's Mimmi 42 8 14   2 93
11504/06 Samkas Sting 24 7 13   6 93
NO32804/09 Hjallabakken's Callas 25 6 11 5 8 93
NO41882/09 Sønnanåen's Zircus 34 6 11 1 3 93
NO50115/11 Vargneset's Julie 10 2 5   1 93
NO49256/10 Grousehill's Tilla 6 2 5     93
NO30978/10 Mattislia's Bess 14 2 5     93
NO40684/09 Berkjestølen's Messi 11 2 5     93
NO49258/09 Rona's Sir Oscar 18 2 5   5 93
11635/08 Liedalen's Willma 17 2 5 1 2 93
14132/08 Mikkelfjellet's Muni 6 2 5   6 93
NO32025/09 Valera's O.P.Anderson 19 2 5   3 93
NO41163/09 Bjønnålia's Fokus 11 2 5   2 93
17517/07 Svartholten's Mira 12 2 5     93
20067/07 Gallok's Casi 14 2 5   1 93
S50413/2006 Pålamalmens Amie 5 2 5     93
10932/05 Viroa's Tinn 10 2 5   1 93
S18898/2005 Ohlsmyrens Esso 9 2 5   6 93
20561/07 Lyngåsen's Berit 8 4 8     92
NO37914/13 Løvenskarets Ronja 3 1 4     92
NO39919/13 Uræd's Hedda 6 1 4 2 6 92
NO43381/13 Vindølas Ls-Bruno 6 1 4     92
NO40949/12 Royaluras L-Triton 6 1 4     92
NO32171/11 Faulfossen's T Q Dio 11 1 4   1 92
NO48836/11 Rypskogen's Messi 15 1 4     92
NO56044/11 H. K. Storm 8 1 4     92
NO42770/11 Mjøsvangen's Ns Stanley 7 1 4     92
NO49254/10 Grousehill's Vela 9 1 4     92
DK15269/2009 Heegårds Y Mille 8 1 4   1 92
15445/08 Hamlagrø's Rover 11 1 4   2 92
08085/07 Høimyra's Susi 6 1 4   1 92
17343/07 Mira 5 1 4     92
20737/07 Saiva Av Lidskjalv 5 1 4   5 92
13361/06 Krokfjellet's Boss 5 1 4   3 92
22520/06 Tyra 5 1 4   1 92
13287/05 Løvenskarets Trym 8 1 4     92
17595/05 Tuva 14 1 4   1 92
28623/08 Tia 44 11 20   6 92
NO47389/12 Jøldalens Candle In The Wind 8 3 7   4 92
NO31648/10 Bevind's Goya 16 3 7   1 92
NO37382/09 Hera 23 3 7   2 92
12948/07 Gaia 18 3 7 1   92
18603/07 Royaluras F-Tutta 30 3 7 1 3 92
S19919/2008 Falcsagans Fröya 32 6 12 1 1 91
NO45544/10 Kongsvoldrypas Cruella De Ville 32 4 10 1 1 91
08636/06 Sangernuten's Trall 27 4 9   7 91
00891/06 Mira Av Årumbo 39 5 11   2 91
NO57803/12 Tjuvreisn's Fram 4 2 6     91
NO40191/11 Igor 10 2 6     91
NO59948/09 Trollsteggen's H-Mira 11 2 6   2 91
11151/08 Steinrøysa's Zita 8 2 6   4 91
21147/06 Lundefjellet's Aron 14 2 6   1 91
07398/05 Emma Av Årumbo 14 2 6   1 91
14361/06 Skauliens Badi 25 4 10   10 90
NO50117/11 Vargneset's Steffi 18 3 8   2 90
NO34971/12 Halvartun's Timo 18   4     90
NO37617/12 Rypelyngens Makka Pakka 12   4     90
NO41796/12 Gaupekollens Vår 7   4   2 90
NO34372/11 Molias Pelle 5   4     90
NO39935/11 Flørli's Billy 5   4     90
NO36211/10 Embla I I 3   4     90
NO46772/10 Mr Dandy Av Bokkedal'n 13   4     90
NO52469/09 Singsåsens Ciiko 8   4     90
19156/07 Villmarksporten's Huldra 12   4   1 90
03315/05 Skuruberget's La Belle 9   4     90
08346/05 Veslebotnens Store Tess 3   4     90
NO39936/11 Flørli's Zico 20 4 10   1 90
11023/07 Hi-Lady Av Vangsbu 36 4 10   2 90
NO35013/13 Limingruet's Happy Feet 13 1 5     90
NO41007/12 Rabalsfjellet'sZanto 9 1 5     90
NO46773/10 Red Garlic's Gazpatio Av Bokkedal'n 8 1 5     90
NO52485/09 Scott 9 1 5   4 90
NO30295/09 Tidybird's Tess Av Høimyras 11 1 5   1 90
18133/07 Heimstulen's U-Betty 15 1 5   4 90
23261/06 Ps Oh's Felix 13 1 5     90
25947/05 Skålafjellet's May-Day 8 1 5   2 90
NO51148/11 Finnvellen's Ylva 19 2 7   1 89
08499/08 Limingruet's R Lotte 21 2 7   1 89
05643/06 Uggelia's Vicky 13 2 7     89
13231/08 Storbakken's Emmy 10 5 13   5 89
NO47857/11 Folgefonna's Messi 10 1 6     88
NO32539/09 Steinrøysa's Krutt 11 1 6   2 88
18644/06 Simo's Taiga 10 1 6 1 2 88
09813/05 Kråssåfjellets Litj Luna 18 1 6     88
15683/07 Hjallabakken's Cayenne 24 3 10     87
14429/07 Lillevannet's Happy 14 2 8   2 87
06247/06 Endely's Tine 22 2 8   3 87
NO35044/12 Snyfjellets Ct Ølning 31 5 15   2 87
NO47275/13 Grimasteggen's Sa Bivdi 8   5   1 87
SE33711/2012 Pålamalmens Lilli Minelli 12   5     87
NO35610/10 Dulles A Alma 3   5     87
NO58586/09 Molias Aiko 7   5     87
20416/06 Pronto 5   5     87
01118/08 Blindleia's Marco Polo 7 1 7   1 86
DK09642/2008 Østkysten's V.Ami 41 7 22 3 3 85
SE40650/2011 Sydvinens Rill 19 3 12   3 85
15343/06 Ferdesmyras A Mi Lady Chick Kira 8   6     84
02361/08 Fjellvidda's Tess 24 3 13   1 84
NO45896/11 Dulles B Lissi 21   7     83
23696/06 Hovdmyra's Kaos 4   7     83
09958/05 Karifjellets Bianca 10   7     83
NO39829/13 Ranætta's B-Nikki 8 1 12   2 80

NESK Avlsråd

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram