Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Antall registrerte engelsksettere i Europa

Antall registrerte engelsksettere i Europa 2011Her er en oversikt over antall registrerte engelsksettere i Europa 2011. Norge ligger på en 5 plass, i forhold til antall innbyggere så ligger vi på topp. I de landene som vi har fått registerings tall for så er det født 28269 engelsksetter valper, en kan anta at det total er født ca. 30 000 engelsksettere i Europa. Trykk på bildet for å se fordelingen.

Engelsksetteren er uten tvil den mest populære britiske stående fuglehund i Europa når vi sammenligner med de tre andre rasene. Det er også den rasen som resultatmessig topper statistikkene på de internasjonale prøvene. I flere land som Italia, Spania og Frankrike er det profesjonelle oppdrettere og førere. De produserer engelsksetter valper for mye av Europa.

NESK Avlsråd

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram