Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

NESK - Regler for uttagning av NM-lag og andre lagkonkurranser.

Nesk har foretatt noen små endringer for uttak NM-vinter hvor begge vinterresultatene kan oppnås på samme prøve. Videre er det endring på uttakskriteriene NM-lavland , min. to av premiene skal oppnås på lavlandsprøve i samme år som arrangementet finner sted eller forgående år, mens det siste kan være fra høyfjellsprøve høst. Min. ett av resultatene skal være fra inneværende høst.

Les reglene her:

NESK - Regler for uttagning av NM-lag og andre lagkonkurranser.
 
 
1.            Poenggivingen tellende til norsk jaktchampionat skal legges til grunn.
2.            De tre (3) beste resultater er tellende. Ved poenglikhet er det respektivt de beste resultatene fra vinter-, høst- og lavlandsprøver som blir tellende. Er det fortsatt likhet blir yngste hund foretrukket. Følgende kreves for hver gren:
NM-lag vinter – tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve samme år som arrangementet finner sted, samt høstens prøver i foregående år. Min. to (2) av resultatene skal være oppnådd på vinterprøve.
NM-lag høst – tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på jaktprøve samme år som arrangementet finner sted – fra høstprøver og maks. en vinterprøve. Min. 2 premieringer skal oppnås fra årets høstprøve(r).
NM-lag lavland – tas ut på grunnlag av oppnådde resultater på høst- og lavlandsprøver samme år som arrangementet finner sted, samt resultater fra lavlandsprøver høsten året før. Min.to (2) av resultatene skal være oppnådd på lavlandsprøve , mens det siste kan være fra høyfjellsprøve høst. Min. et (1)av resultatene må være fra inneværende høst.
 
3.            Hunden må kunne apportere. Dette må bekreftes av hundens eier/fører.
4.            Dersom det kan dokumenteres at en eller flere av de kvalifiserte hundene samme år har vist egenskaper av sterk negativ karakter skal neste kandidat på listen kunne tas med. Avlsrådet vurderer slike forhold på fritt grunnlag.
 
5.            Eier/fører av aktuelle hunder må selv melde fra om sitt kandidatur og senest straks etter at siste prøve før NM-lag skal finne sted. Det må oppgis hvor mange poeng hunden har oppnådd, hvor de aktuelle prøver har funnet sted og hvor mange hunder som startet i aktuell klasse på den enkelte prøve. Hundens eier og fører står ansvarlig for at informasjon sendt Avlsrådet er korrekt.
6.            Det er avlsrådet som tar ut NESK sitt representasjonslag. Dersom ikke mange nok kandidater har meldt seg innen fristens utløp, tar Avlsrådet ut de resterende på fritt grunnlag. Hvis ingen kandidater har meldt seg, tar avlsrådet ut de hunder som i øyeblikket antas å kunne representere rasen på best mulig måte.
7.            I tillegg til de hunder som allerede er uttatt til å representere rasen tas det ut en reservehund. Eierne til de uttatte hundene og reservehunden kontaktes straks etter at laget er tatt ut. Disse må gi bindende svar på om de er villige til å delta.
8.            Det er avlsrådets ansvar å sørge for at laget blir påmeldt til NM lag eller andre lagkonkurranser.
9.            De samme kriterier skal også benyttes ved uttak til andre representasjonslag, dersom dette faller naturlig. To tellende resultater skal dog være oppnådd under samme forhold som det skal konkurreres under, jfr. Vinter, høyfjell, lavland og skog.
10.         Slipprekkefølgen avgjøres ved loddtrekning dersom laget ikke blir enig.
11.         Hundens eier må være medlem i NESK og hunden må være i norsk eie. Ekvipasjen representerer NESK under lagkonkurransen og skal følge lagleders anvisninger gjennom dagen.
 
12.         Retningslinjer fra lagleder følges i forhold til profilering av hund og fører. Merk: Dette kan medføre at ekvipasjen må profilere annen sponsor enn den man har privat denne dagen.
Rev. 06/10
 

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram