Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Presisering i forbindelse med nye uttaksregler NM-lag

Bakgrunnen for endring av uttaksregler for deltagelse NM-lag, vinter, høst og lavland, var et ønske om å delta med det beste laget som har dokumentert form i gjeldene sesong. Det er derfor tillagt mindre betydning gode resultater fra forrige sesong. Avlsrådet finner at dette er et godt prinsipp som vil være allmenngyldig for å kvalifisere seg til deltagelse i denne konkurransen

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram