Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Fuglearbeid og Dogweb

NESK sitt avlsråd informerer litt om Dogweb og fuglearbeid og foreløpige problemer med å få overført dette fra de nye jaktprøveskjemaene til avlsrådets statistikker......
DogWeb -
De nye jaktprøveskjemaene inneholder også informasjon om fuglearbeid; presisjon og reis. Dette er ikke så lett å finne frem til på DogWeb, men dere gjør som følger når dere er inne på hunden og den aktuelle prøven:
. trykk på prøvenummeret som står i venstre marg
. søk frem til den aktuelle hunden
. øverst i venstre hjørne er en liten boks hvor dere kan velge "fuglarbeid". Der vil det stå en x hvis reisen er godkjent, men kvaliteten ikke lot seg bedømme grunnet situasjonen eller en tall karakter. På presisjon vil det kun stå en tallkarakter.

Vi gjør oppmerksom at avlsrådene dessverre ikke kan nyttiggjøre seg den informasjon som ligger i DogWeb for øyeblikket. I filene vi laster ned mangler vi reis, presisjon, stand med og uten makker. NKK arbeider med saken og vi vil oppdatere våre statistikker så snart info er tilgjengelig.

NESK avlsråd
Med vennlig hilsen
Elisabeth Kallevig

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram