Norsk Engelsksetterklubb

Tue10192021

Oppdatert08:07:39 PM

Elektronisk medlemsfaktura nå sendt på papir

NKK gikk i år over til digitale fakturaer, men ikke alle har mottatt medlemsfaktura og NKK har nå sendt medlemsfaktura i papir til de som ikke har betalt fakturene. Dette er en service til dere som ikke har mottatt fakturaen.
Vi oppfordrer nå alle til å gå inn på NKK's sider og oppdatere kontaktinformasjonen på NKK "Min side" slik at du vil motta faktura ved neste utsending. Se hvordan du gjør dette i NKKs melding nedenfor. 

Da vi byttet økonomisystem ved årsskiftet i år, gikk vi samtidig over til digitale fakturaer. Vi ser nå at overgangen ikke har gått slik vi hadde håpet, noe som dessverre har medført at mange medlemmer ikke har mottatt faktura for kontingent 2017.

Dette skyldes flere ting: Noen har hatt en epostadresse i medlemsregisteret de ikke lenger benytter. Dersom epostadressen har vært avsluttet, har vi fått feilmelding og fortløpende sendt ut papirkopier. De som har sluttet å benytte en epostadresse uten å avslutte den hos epostleverandør har vi dessverre ikke klart å fange opp. Vi har også fått tilbakemeldinger fra medlemmer der våre eposter har blitt fjernet av spamfilter/søppelpost. Vi vet dessverre ikke hvem/hvor mange dette gjelder.

Vi jobber hardt for å oppdatere informasjonen i våre systemer så dette ikke skal skje igjen. I mellomtiden har vi nå sendt ut papirkopier av faktura (fra januar) for kontingent til de medlemmer der vi ikke hadde registrert innbetaling før 3. mars 2017. Papirkopiene er ment som en tjeneste til medlemmer som ikke har fått fakturaen tidligere.

Medlemsavregninger til klubbene

Medlemsavregningene til våre klubber og forbund vil fra og med nå komme automatisk inn i klubbsystemet. Følg denne oppskriften for å finne området der de ligger:

Gå inn i Dogweb

Velg klubbadministrasjon

Logg på NKKs klubbsystem

Velg medlemsadministrasjon

Velg fanen «Krav»

Til høyre på siden finner du «Hent avregning» - her vil alle avregninger gjennom året ligge

Foto: iStock

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram