Norsk Engelsksetterklubb

Fri09302022

Oppdatert08:07:39 PM

Småviltjakten i Sverige skal behandles på nytt i riksdagen

Svenska Jägareförbundet (organiserer ca. 200 000 av de 265 000 jegere som årlig løser jaktkort i sverige) har lenge jobbet for å regulere småviltjakten på Svenske statens marker i fjellområdet, da de ønsker å ha første rett til jakten.

 

Fjelljakta på statens grunn i Sverige har til nå vært åpen for utlendinger. Det skilles nå kun mellom innenbygdsboende og andre jegere, altså ingen forskjell om du er fra Stockholm eller Oslo. Nå ønsker Svenskene å skille på om en er jegerne bosatt i Sverige eller ei.

28. mars behandler riksdagen et forslag om en endring av regelverket for fjälljakten. Dette forslaget har blitt behandlet av riksdagen i fjor og da gikk ikke forslaget i gjennom med en stemme. Nå har Svenska Jägareförbundet stor tro på at vedtaket skal gå igjennom, pressemelding.

I forslaget til riksdagen så blir den norske jaktstarten den 15. september brukt som et argument for at det er så mange nordmenn som jakter i Sverige den 25. august. Jakttrykket har vært så stort i visse deler av fjellområdene i Sverige at jakten har blitt avlyst. Se mer om dette på riksdagen sine hjemme sider, Den fria fjälljakten. Tidningen Riksdag & Departement har lagt ut en artikkel Ny rond om fjälljakten.

Hvis riksdagen bestemmer å forfordele jakten til jegerne bosatt i Sverige så kan det bli vanskelig for nordmenn å få jakte i Sverige til høsten.

Svenske jegere er meget skuffet over at det er så mye ulv i Sverige så riksdagen lar nok dette gå igjennom for å blidgjøre jegerne.

Det er for øvrig flere svenske fiskere i Norge en det er norske jegere i Sverige uten at norske myndigheter har noen problemer med det, men kanskje det blir en forandring på dette når nabolandet begynner og blir protetiske på sine naturresurser!

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram