Norsk Engelsksetterklubb

Fri12022022

Oppdatert08:07:39 PM

Dr-grad om avlsindeks på HD

Engelsksetter valpDefekter i hofte og albueleddene er problemer for visse hunderaser, til tross for forsøk på å avle dem ut. Sofia Malm fra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har vist at avlsindeks vil gjøre avl mer effektiv.
I mange, spesielt store voksne, hunderaser er vanlige utviklingsforstyrrelser utfall av hofte og albue ledd, kjent som Hofteleddsdysplasi og Albueleddsdysplasi (HD og AD). Disse feil fører til problemer og lidelse for både hunder som hundeeiere. Både HD og AD er en ganske stor grad arvelig (20-30 % arvbarhet), og i flere tiår har man forsøkt å avle ut disse problemene. Avl utvalget er basert på røntgenundersøkelse av hofte og albue ledd, men i mange tilfeller, har fremgangen vært utilfredsstillende, selv om bare hunder med normale (fri fotograferte) resultatene har blitt brukt i avl. En genetisk vurdering basert utelukkende på den enkeltes egne HD-bilder er ikke effektive nok.

Den enkelte hunds HD status gir et ufullstendig bilde av sine genetiske komponenter. Hva Sofia Malm fra SLU viser i sin avhandling er at en avlsindeksen, som tar hensyn til HD status for slektninger som også korrigerer for såkalte miljøfaktorer. Dette gir et mer pålitelig bilde av hundens avlsverdi for HD og AD. Genetisk analyse viser at radiografiske undersøkelser er nyttige i avlsarbeid og at den genetiske variasjonen var betydelig på HD og AD, og arvbarheten var middels.

HD resultatet påvirkes ikke bare av genetiske faktorer, men også av faktorer som alder, måned for fødsel, kjønn, og at sedativa gitt før radiografi. Sofia Malm avhandling viser at estimering av avl indeks for HD og AD som tar hensyn til slike faktorer gir en mer pålitelig genetisk evaluering og en mulighet til å akselerere utviklingen i avl.

I raser hvor defekter i hofte og albue ledd er et problem, bør det gis prioritet til å inkludere HD og AD-indeksen i rutinen genetiske evalueringen, sier Sofia Malm.

Les mer om dette i artikkelen til Sofia Malm: HD-index ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa, se også Sofia Malm sin dr-avhandling for mer informasjon.

Som kjent så bruker NESK og NKK HD-indeks siden høsten 2008 som finnes for den enkelte hund i DogWeb som er HD fotografert. Se HD-Index - nåtilgjengelig i DogWeb for mer informasjon. Til opplysning så startet Svenska Kennelklubben med HD-indeks 3/1-2012 for 5 raser, så her ligger vi et hundehode foran Svenskene!

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram