Norsk Engelsksetterklubb

Fri12022022

Oppdatert08:07:39 PM

Dr-grad om HD

perfekte hofterNy forskning viser at ulike miljøfaktorer kan påvirke forekomsten av hofteleddsdysplasi hos hund.

Randi I. Krontveit disputerer 13. mars 2012 for ph.d.-graden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen "Canine hip dysplasia in a prospective cohort study – Incidence, risk factors, and long-term effects in four large breeds".

I Randi I. Krontveit forskning så har hun vist at HD hos hund påvirkes i større grad av hundevalpers oppvekstmiljø enn tidligere antatt. Det er spesielt i tiden fra fødsel til tre måneders alder at forskjellige miljøfaktorer ser ut til å påvirke utviklingen av sykdommen. I valpeperioden kan man anbefale forebyggende miljøtiltak som kan bidra til bedre livskvalitet for hunder som er disponert for HD.

Valper lever vanligvis de første 8 ukene sammen med moren sin hos oppdretteren. Flere forhold relatert til boforholdene hos oppdretteren viste seg å ha innvirkning på forekomsten av HD. Valper som ble født på våren eller sommeren, og valper hos oppdrettere som bodde på gård eller småbruk, hadde redusert risiko for å få HD. Etter omtrent 8 ukers alder bodde valpene hos den nye eieren sin. Det å ha tilgang på mosjon i parkområder daglig opp til tre måneders alder reduserte risikoen for å få HD, mens daglig bruk av trapper i samme tidsperiode økte risikoen. Samlet sett ser det altså ut til at daglig mosjon ute i moderat ulendt terreng frem til 3 måneders alder er gunstig med tanke på forebygging av HD.

Basert på tidligere forsøk og studier fra andre land, har raskt vekst og høy kroppsvekt vært ansett som disponerende faktorer for HD. Arbeidet til Randi I. Krontveit viste at raskt vekst og høy kroppsvekt hos valpene det første leveåret ikke ga økt risiko for HD. Tvert i mot var det rasen som vokste senest, newfoundlandshund, som hadde høyest forekomst av HD, (36 %). Irsk ulvehund hadde lavest forekomst av HD (10 %), men hadde raskest vekst.

For mer informasjon se NVH.

NESK Avlsråd har skrevet om den Norske forskningen på skjelettlidelser tidligere i 2006, se Betydningen av kosthold og miljø for utvikling skjelettlidelser hos hunder.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram