Norsk Engelsksetterklubb

Thu01202022

Oppdatert08:07:39 PM

Fuglehundtinget 2016

Styret har mottatt flere henvendelser og det har vært skrevet mye om NESK etter helgens Fuglehundting. Styret synes derfor det er viktig at vi redegjør for bakgrunnen for vår beslutning.

Det har forut for årets Fuglehundting gått rykter  om at det ville reises mistillit fra en av medlemsklubbene mot leder i FKF. Saken har derfor vært bredt debattert både i styret i NESK og raseklubbene imellom. I diskusjonen om eventuell mistillit har det vært mange hensyn å ta, og NESK falt ned på samme beslutning som de andre raseklubbene med unntak av to klubber.

Vår beslutning på tinget var fattet utfra et ønske om å skape ro i hunde-Norge, og langsiktige løsninger basert på samarbeid. NESK
ønsker et fremtidig FKF som samarbeider godt med medlemsklubbene og vil jobbe for at vi på sikt får inn kandidater som vil bidra til dette. Fremtiden vil vise om vi valgte rett strategi.

Det har de siste par årene vært mye intern uro i hunde-Norge. Vi håper alle bidrar til at det snart går mot en slutt. Arbeid med hund skal være en lystbetont hobby der vi møter likesinnede og ikke enstridsarena. Fuglehundtinget er nå historie, og det eneste vi kan gjøre noe med er dagen i dag og dagene som kommer.

Har dere spørsmål eller ting dere ønsker å diskutere så send gjerne en mail eller ta en telefon til leder Øystein Heggelund Dahl eller nestleder Iver Melby som representerte NESK på årets Fuglehundting.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram