Norsk Engelsksetterklubb

Fri12022022

Oppdatert08:07:39 PM

NKKs oppdretterpris til Åse

NKK AAse 26.11.11Norsk Kennelklubbs oppdretterpris ble 26. november tildelt kennel "Steinrøysa", oppdrett av engelsksetter. For første gang i NKKs historie er oppdretterprisen tildelt en oppdretter av fuglehunder.

 

Lørdag 26. november ble Steinrøysas innehaver Åse Skogsrud i Tåsåsveien på Furnes tildelt Norsk Kennelklubbs oppdretter pris for sitt lange og særdeles gode oppdrett av engelsksettere. Prisen ble høytidelig utdelt i finaleringen under Norsk Kennelklubbs store utstilling "Dogs4All" på Lillestrøm og for første gang ble prisen tildelt en oppdretter av fuglehunder.

Som bakgrunn for juryens begrunnelse ligger det faktum at kennel "Steinrøysa" i mer enn 40 år har dokumentert et oppdrett av engelsksettere med meget høy kvalitet både med hensyn til rasens eksteriør og rasens bruksegenskaper. Kort sagt det man karakteriserer som "the dual purpose dog.

Gjennom sitt lange oppdretterliv har Åse Skogsrud holdt fast ved målsettingen om å satse på norske avlslinjer, også i tider hvor engelsksetteravlen har hatt sort trykk fra avlslinjer både fra amerika og europa. Gemyttet er likevel det første man merker seg ved "Steinrøysa hundene". Gemyttet til hannhunden er også det første Åse Skogsrud merker seg i forbindelse med valg av hannhund til sine tisper. I tillegg må hannhunden holde en god eksteriørstandard og ha vist at den er en habil jeger. Åse Skogsrud bruker derfor tid på å granske stamtavler og vurdere ulike alternative hannhunder Også sine egne tisper vurderer Åse Skogsrud nøye slik at hun får en kombinasjon hvor hun selv kunne tenke seg å ta en valp.

Oppdrettet til Åse Skogsrud startet med innkjøp av hunden Nedalens Twiggy i 1967. Nedalens Twiggy er den eneste engelsksetteren Åse Skogsrud noensinne har kjøpt. Hun kjøpte den sammen med brødrene sine som syntes de trengte en fuglehund hjemme. Ettersom moren til Åse hadde både elghund og harehund hjemme, ble det bestemt at Åse skulle ha Twiggy boende hjemme hos seg. Åse visste lite om fuglehunder den gang og ønsket ikke annet enn at hunden skulle ha masse fregner i ansiktet fordi hun syntes var så fint. Nedalens Twiggy var etter Norsk utstillingschampion Ronnviddas Tom og Nedalens Leica. Twiggy skulle vise seg å bli både en god jakthund og en god avlshund. Fra Twiggys første kull med NUCH Bjordalens Fant i 1971 behold Åse Skogsrud en tispe, Steinrøysas Britta. Britta ble flere ganger brukt i avl og fra kombinasjonen med Myrteigens Fant i 1974 kom flere gode hunder blant annet Steinrøysas Fant som Åse hadde beholdt selv. Steinrøysas Fant oppnådde 1. VK på jaktprøve og ble også internasjonal nordisk utstillingschampion (Int NORD UCH). Åse Skogsrud avlet videre på denne linjen og i følge Åse så har det siden bare "ballet på seg"

Kennel Steinrøysa har avlet totalt 65 kull og 415 valper. Kennelen har avlet ca 240 hunder som er stilt på utstilling med gode resultater herunder har ca 80 hunder oppnådd kvalitetsbedømmelse med "certifikat" eller "certifikat kvalitet" og dermed bevist eksteriørmessige kvaliteter tilstrekkelig til et utstillingschampionat. I tillegg er det etter 1992, da man fikk jaktprøvestatistikk, registrert at ca 30 % hunder fra kennelen er stil på jaktprøve og av disse er igjen ca 50 % jaktprøvepremiert. Slike resultater er det bare å ta av seg hatten for!

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram