Norsk Engelsksetterklubb

Tue08162022

Oppdatert08:07:39 PM

VIKTIG INFORMASJON VEDR ELEKTRONISK PÅMELDING PÅ NM 2017

NM starter med VK-kvalifisering fredag 1. september. Det er kun påmelding til UK og AK lørdag og søndag, IKKE FREDAG.

Ved elektronisk påmelding i UK og AK vil man få opp følgende:
UK1 (som er lørdag)
UK2 (som er søndag)
AK1 (som er lørdag)
AK2 (som er søndag)

Startkontingent er kr. 450,- for UK/AK, og ikke som tidligere anført kr 600,-. (Dette er nå rettet opp). Kr. 600,- gjelder kun VK-start.
De som allerede har meldt på i UK/AK og betalt kr 600,- pr. start, vil få refundert sitt tilgodehavende ved å
henvende seg til sekretariatet før prøven. Ta med utskrift av påmeldingen.

Angivelse av dag/måned/år for når 1. VK er oppnådd, fungerer ikke i dag ved elektronisk påmelding.
Det som imidlertid kan gjøres, er å legge inn dato/måned/år i den rubrikken hvor man angir førers navn!
Førers navn først, deretter datoen og H (høyfjell) og L (lavland) foran datoen for siste 1. VK.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram