Norsk Engelsksetterklubb

Tue08162022

Oppdatert08:07:39 PM

NM Finale 2017 LIVE

15 ekvipasjer er på vei ut i terrenget med dommerne Cato Jonassen og Stian Henriksen. Finalen skal gå på Hejrkinn Nord Høy/Lav

IS Red Garlic's Pralin / SE52216/2010 Myrhaug, Ulrik / Myrhaug, Ulrik

IS Kastellhagen's Artemis Ilva / 20302/08 Kjørren, Eldri Skjelkvåle / Presterudstuen, Jørn

IS Setpoint's Snuppa / NO30120/14 Myrhaug, Ulrik / Myrhaug, Ulrik

B Kvikksteps Mira / NO45076/13 Winther, Eivind / Winther, Eivind

P Østagløtten's Luba / NO34862/13 Stenerud, Frode / Stenerud, Frode

ES Epleskogen's Adam / NO57938/09 Breivik, Aud / Monsen Bjørn S

P Jutevatnets Katla / NO50435/10 Frøland, Ole Roger / Lingaas, Ståle

ES Løvenskarets Birk / NO37030/11 Arntsen, Roald / Arntsen, Roald

IS Imingens Lk Non Stop / NO42712/10 Jørgensen, Stein / Jørgensen, Stein

GS Bukkafjellets Bn Nike / NO44930/12 Dahl, Arild / Dahl, Arild

ES Ljunguddens Katja / S32336/2009 Rødsjø, Halvar / Rødsjø, Halvar

IS Hugo Boss Av Kjerringholm / 29141/08 Keiseraas, Geir Tommy / Keiseraas, Geir Tommy

P Jimsrypa's Tia / NO52026/14 Theodorsen, Jim Tomas / Theodorsen, Jim Tomas

ES Storbakken's Pippi / NO55140/11 Stuevold, Martin F / Stuevold, Martin F

P Jimsrypa's Kitty / 15177/08 Theodorsen, Jim Tomas / Theodorsen, Jim Tomas

Finaleparti

 

 

 

 

 

 

Slipp 1

Slipp 1: Kvikksteps Mira - Jimsrypas Tia:
Mira fører på bedre bredde og framdrift og jakter meget godt. Tia noe anstendig i starten, men holder klassenivå.

Rangering:
B Mira
P Tia

 Slipp 2

Slipp 2: Ljunguddens Katja - Hugo Boss Av Kjerringholm:
Begge starter friskt med Katja i føringen på bedre reviering. Ryper trås opp i anvist terreng. Katja over Hugo Boss.

Rangering:
B Mira
P Tia
ES Katja, 1 sjanse
IS Hugo Boss, 1 sjanse

Slipp 3

 

 

3. slipp: Kastellhagens Artemis Ilva - Red Garlics Pralin:
De veksler om føringen i starten. Ilva tar etterhvert over føringen på bedre plan og reviering, og jakter utmerket. Pralin blir åpen og egenrådig.

Rangering:
IS Ilva
B Mira
P Tia
ES Katja, 1 sjanse
IS Hugo Boss, 1 sjanse

 Slipp 4

 

4. Slipp: Jutevatnets Katla - Bukkafjellets Bn Nike
Katla tar straks føringen på bedre bredde og framdrift og jakter utmerket. Katla støkker rype og er rolig. Nike roes også. Fører trår opp rype. Nike gjør enkelte gode slag, men totalt holder det ikke klassenivå. Katla over Nike som utgår.

Rangering:
IS Ilva
B Mira
P Tia
ES Katja, 1 sj
IS Hugo Boss, 1 sj
P Katla 2xsj

Slipp 5

5. Slipp: Imingens Lk Non Stop - Løvenskarets Birk

Birk tar straks føringen på bedre kontinuitet og format. Non Stop jakter også meget godt, men hefter seg noe på lukt. Birk over Non Stop.

Rangering:
ES Birk
IS Ilva
B Mira
IS Non Stop
P Tia
ES Katja, 1 sj
IS Hugo Boss, 1 sj
P Katla 2xsj

 Slipp 6

 

6. Slipp Østagløtten's Luba - Epleskogen's Adam

Adam tar føringen i slippet på større format og kontakt. Luba jakter også meget godt. Adam over Luba.

Rangering:
ES Birk
IS Ilva
ES Adam
B Mira
P Luba
IS Non Stop
P Tia
ES Katja, 1 sj
IS Hugo Boss, 1 sj
P Katla 2xsj

 Slipp 7

 

7. Slipp Storbakkens Pippi - Setpoints Snuppa

I kupert terreng jakter begge meget godt. I det åpne terrenget fører Snuppa på bedre bredde og reviering. Pippi blir noe åpen. Snuppa over Pippi.

Rangering:
ES Birk
IS Ilva
ES Adam
IS Snuppa
B Mira
P Luba
IS Non Stop
P Tia
ES Pippi
ES Katja, 1 sj
IS Hugo Boss, 1 sj
P Katla 2xsj

  Lunsj
 

Oppsett 2.runde NM Finale

Mira - Katja
Tia - Hugo Boss
Ilva - Katla
Non Stop - Luba
Birk - Pippi
Adam - Snuppa

Følgende hunder er ute av NM: Pralin Nike

 

8. slipp Kvikksteps Mira - Ljunguddens Katja:

Begge jakter utmerket med Katja i føringen. Henger bedre på vinden. Stand på Katja. Når fører kommer til reiser Katja djervt og presist rypekull, ingen ryper felles. Katja er rolig i oppflukt og skudd, utreder flott, men nekter å apportere. Mira over Katja som utgår.

Rangering:
B Mira, slått

 

9.slipp Jimsrypas Tia - Hugo Boss av Kjerringholm:

Hugo Boss tar føringen på større format og terrengdekning. Tia jakter også meget godt. Stand på Hugo Boss. Hugo går villig på, men kan ikke presentere fugl. Tia over Hugo Boss.

Rangering:
P Tia
IS Hugo Boss, 1 sjanse + tomstand
B Mira, slått


10. slipp Kastellhagens Artemis Ilva - Jutevatnets Katla:

Ilva fører på bedre plan i sitt søk og jakter utmerket. Katla jakter også meget godt i vekslende vind.

Rangering:
IS Ilva
P Tia
IS Hugo Boss, 1 sjanse + tomstand
B Mira, slått
P Katla, 2 sjanser

 

11. slipp Imingens Lk Non Stop - Østagløttens Luba:

Begge jakter meget godt. Non Stop nøster, rype letter/støkk. Er rolig. Senere stand på Non Stop, når fører er på jaktbart holder letter rype presist foran Non Stop. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Stand på Luba uten resultat. Non Stop over Luba som utgår.

Rangering:
IS Non Stop, 1 sjanse + fur
IS Ilva
P Tia
IS Hugo Boss, 1 sjanse + tomstand
B Mira, slått
P Katla, 2 sjanser

 

 

12. slipp Løvenskarets Birk - Storbakkens Pippi

Birk tar straks føringen på bedre plan og format, jakter utmerket. Pippi noe anstendig, blir litt på etterskudd.

Rangering:
IS Non Stop, 1 sansje + fur
ES Birk
IS Ilva
P Tia
IS Hugo Boss, 1 sjanse + 1 tomstand
B Mira, slått
P Katla, 2 sjanser

 

13. slipp Setpoints Snuppa - Epleskogens Adam

To hunder som jakter utmerket. Snuppa fører på noe bedre bredde. Stand på Snuppa. Reiser villig i etapper rypekull, rolig i oppflukt og skudd. Rype felles. Apporteres korrekt. Utreder erfarent. Snuppa over Adam.

Rangering:
IS Snuppa, 1 fmr
IS Non Stop, 1 sjanse + fur
ES Birk
IS Ilva
P Tia
ES Pippi
IS Hugo Boss, 1 sjanse + tomstand
ES Adam, slått
B Mira, slått
P Katla, 2 sjanserOppsett for 3.runde i NM Finale

B Mira - IS Hugo Boss
P Tia - IS Ilva
P Katla - IS Non Stop
ES Birk - IS Snuppa
ES Adam - ES Pippi


14. slipp Kvikksteps Mira - Hugo Boss Av Kjerringholm

Begge jakter stort og fornuftig. Mira fører på bedre reviering. Stand på Hugo Boss. Rypekull letter presist foran, rolig i oppflukt og skudd. Ny stand under utredning, reiser villig rype. Rolig i oppflukt og skudd, utreder erfarent apporterer korrekt. Hugo Boss over Mira som utgår.

Rangering:
IS Hugo Boss, fur + fmr + 1 sjanse + tomstand

15. slipp Jimsrypas Tia - Kastellhagens Artemis Ilva

Begge jakter meget godt. Tia slår inn i ier. Rype letter, Tia er rolig. Senere stand på Tia. Reiser villig i etapper enkel rype. Rolig i oppflukt og skudd. Ny stand under utredning. Rype letter presist foran, rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Apport noe slurvete. Begge settes på, rype støkkes. Rolig. Tia over Ilva som utgår.

Rangering:
IS Hugo Boss, fur + fmr + 1 sjanse + 1 tomstand
P Tia, fmr + fur + 2 sjanser + minus på apport


16. slipp Imingens Lk Non Stop - Jutevatnets Katla

Like etter slipp støkker Non Stop og blir for urolig. Katla har for mange misbrukte sjanser.

Rangering:
IS Hugo Boss, fur + fmr + 1 sjanse + 1 tomstand
P Tia, fmr + fur + 2 sjanser + minus på apport

 

17. slipp Setpoints Snuppa - Løvenskarets Birk

Begge starter meget godt ut. Birk støkker rype og er rolig. Senere stand på Birk. Går frem på ordre til ny stand. Ryper letter presist foran, rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer ok. Begge settes på igjen, rype støkkes. Begge er rolig. Birk over Snuppa.

Rangering:
IS Hugo Boss, fmr + fur + 1 sjanse + 1 tomstand
P Tia, fmr + fur + 2 sjanser + minus på apport
ES Birk, fur + 2 sjanser
IS Snuppa, fmr + 2 sjanser + slått


 Vinnere

GRATULERER TIL NORGESMESTER NM HØYFJELL 2017 HUGO BOSS AV KJERRINGHOLM,
E/F: GEIR TOMMY KEISERAAS

Gratulerer til de tre andre premierte i finalen også

2. premie NM Høyfjell 2017 Jimsrypa's Tia, e/f: Jim Tomas Theodorsen
3. premie NM Høyfjell 2017 Løvenskarets Birk, e/f: Roald Arntsen
4. premie NM Høyfjell 2017 Setpoint's Snuppa, e/f: Ulrik Myrhaug

 

.

 

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram