Norsk Engelsksetterklubb

Fri10222021

Oppdatert08:07:39 PM

Referat fra styremøte på Nordfjeld

Styret har bestemt at referatene fra styremøter skal publiseres på våre nettsider. Vi jobber med å finne en naturlig plass i portalen vår der vi kan samle disse. Inn til videre, her er referatet fra styremøte på Nordfjeld 15. – 17. januar 2010.

Les mer …

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram