Norsk Engelsksetterklubb

Mon04192021

Oppdatert08:07:39 PM

Styremøte 13. okt. 2011

Her følger referat fra telefon styremøte i NESK 13. okt. 2011

Tilstede: Fredrik Aalerud, referent, Hans- Christian Axelsen, Tor Steigedal, Marit Hennum, Torfinn Stenersen, Dorthe Haugen og Iver Melby.

Sak 28/11.  Innkalling godkjent.

Sak 29/11.  Referat fra forrige møte godkjent.

Sak 30/11.  Kiær prøven. Dorthe og Torfinn orienterte. Som vanlig kraftig overtegnet. Flott arr. med mye fugl. Nytt hovedkvarter på Sjusjøen H. Hotel fungerte meget bra. Nytt i år var at alle parti hadde med seg GPS som sammen med sett fugl vil bli sendt grunneier. Helgen startet med en vellykket utstilling på fredag. Totalt ligger det an til et hyggelig overskudd. Prøven er godkjent av NKK.

Sak 31/11.  Kongsvold/Hjerkinn prøven. Iver orienterte. Vi hadde siste prøve der i år noe som tilsier mindre deltakelse. Prøven ble vel gjennomført og ligger an til et hyggelig overskudd. Prøven er godkjent av NKK. Det kan ligge an til kollisjon neste år for NESK med to prøver samme helg, men vi er i dialog for å bytte dato på Kongsvold/Hjerkinn prøven.

Sak 32/11.  Økonomi. Hans Christian orienterte. Økonomien i klubben er god. Det har vært et jevnt tilsig av medlemmer. Det er usikkerhet med fond som NESK er med i vil utvikle seg.

Sak 32/11.  Sponsor. Tor orienterte. Klubben har fått inn betydelige beløp i år, men ønsker å utvikle dette mer. Vi lager nytt og enklere tilbudsbrev som vil sendes aktuelle sponsorer. Vi tar kontakt med Christen Lang for å få en uforpliktende skisse på Engelsk setter som en av våre sponsorer vil påkoste hvis vi går for forslaget. Det vil da bli laget en skulptur som vil settes opp på Kiær prøven.

NESK vil også søke å lage en Buff (halstørkle) med vår logo på som et medlemstilbud.

Sak 34/11.  Avlsrådet. Torfinn redegjorde. Styret bevilget støtte til VM deltakelse. Orienterte styret om forskningsprosjektet i samarbeid med NGK og NVH.  Avlsrådet ønsker at en person får opplæring til å gå direkte inn på Nettsidene med stoff. Purre på Raseutvalget for å få fortgang i saken om praktisering av utdelig av CACIT/res. CACIT. Dette er en sak som raseklubbene  har ansvar for.

Sak 35/11.  NM lag. Tor redegjorde. Vi skal se på egne regler og også se hva andre raseklubber gjør.

Sak 36/11.  NKK nye lover. Fredrik redegjorde. Nye lover skal opp på årets NKK/ RS og vi må ta vår revisjon når vi ser hva som blir det endelige der.

Sak 37/11.  Distriktkontakter. Marit redegjorde. Det har vist seg vanskelig å få samlet DK fra hele landet. NESK vil nå sende brev til hver DK og høre hva de ønsker av support fra klubben og hva tiltak de ser som naturlig og avholde i sitt distrikt. En vil også se på muligheten for avholdelse av lokale samlinger.

Sak 38/11.  Innkommet post. Gjennongått og besvart.

Sak 39/11.  Eventuelt. NESK fortsetter å se efter egnet sted til avholdelse av vår egen vinterprøve.

Styret diskuterte hvordan en best kunne samordne klubbens aktiviteter fremover.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram